fb
6. 10. 2022 14:50

Pět klíčových trendů robotické automatizace procesů (RPA)

Zatímco ještě před několika lety byla robotická automatizace pro­cesů (RPA) jen módním slovem, dnes je jedním z klíčových prvků digitalizace podniků a organizací napříč odvětvími. Schopnosti RPA a možnosti jejího využití totiž rychle rostou. Podívejme se společně s expertkou společnosti Soitron, jaké jsou nyní hlavní trendy v RPA, a jak podniky mohou robotickou automatizaci procesů využít na cestě k plné digitalizaci.

V důsledku pandemie se společnosti po celém světě často přes noc rozhodly přijmout nové technologie, které by před tím implementovaly roky. I proto trh s RPA roste dvouciferným tempem. Do roku 2030 dosáhne hodnoty 13,4 miliardy dolarů. Také ekonomické přínosy očekávané používáním softwaru pro robotickou automatizaci procesů porostou závratným tempem. Podle firmy UiPath v celosvětovém měřítku vyskočí z loňských 7 miliard USD na 55 miliard USD v roce 2025.

„Primárním cílem implementace technologie RPA je snížit množství času a úsilí, které zaměstnanci potřebují k provádění časově náročných, opakujících se a často zbytečně ubíjejících úkolů. Změnou dojde k minimalizování chyb, ušetří se finance a uvolní kapacita zaměstnanců, kteří se mohou věnovat jiným úkolům,“ vysvětluje Viktória Lukáčová Bracjunová, vedoucí oddělení robotizace a automatizace ve společnosti Soitron. RPA je tak technologie orientovaná na výsledky, která se různými způsoby prolíná s IT. V současnosti vstupuje do další fáze, ve které se lídři IT a RPA integrátoři zaměřují na další zdokonalení této technologie s cílem přinést ještě lepší výsledky.

Zatímco váhající organizace stále pouze zvažující nějakou formu implementace RPA, postupujícím trendem je její přeměna v kognitivní automatizaci. Budoucnost RPA tak spočívá v integrovaném nasazení ve velkém měřítku. Není tedy divu, že dodavatelé RPA softwaru rozšiřují své ekosystémy. Mezi největší implementátory RPA softwaru v minulosti patřily banky, pojišťovny, sektor veřejných služeb a telekomunikační společnosti. V současnosti už implementace RPA probíhá i v malých a středních firmách. „Řada organizací má obvykle potíže s propojením různých prvků svých účetních a HR systémů, a proto vsázejí na RPA řešení, aby zautomatizovaly stávající manuální procesy nebo funkčnost starších systémů,“ říká Viktória Lukáčová Bracjunová.

Viktória Lukáčová Bracjunová
Viktória Lukáčová Bracjunová

Další rozvoj RPA sleduje pět hlavních trendů:

1. Kompetenční RPA centra

S postupující automatizací procesů ve firmě mezi různými systémy (např. HR, IT, zákaznické služby apod.) podniky směřují k migraci svých RPA funkcí do jednoho tzv. kompetenčního centra (RPA CoE). To jim pomůže zvládnout případnou roztříštěnost RPA z jednoho místa. RPA CoE pomáhá nastavit RPA strategii pro celou organizaci, a také škálovat, standardizovat a přizpůsobovat aktuální, ale i nová RPA řešení.

2. RPA formou outsourcingu

Z obavy z vyšší vstupní investice (od 500 tisíc korun za bota) a z nedostatku zkušeností při zavádění RPA, které by mohly celé řešení ve výsledku nečekaně prodražit, se podniky obracejí na poskytovatele spravovaných služeb (MSP). Ty totiž nabízejí RPA formou outsourcingu. MSP podniky RPA zavedou v krátkodobém horizontu, a to, aniž by potřebovaly implementovat složitou RPA infrastrukturu, nebo někoho školit.

3. Kognitivní RPA

Inteligentní RPA neboli kognitivní RPA, rozšiřuje technologii o umělou inteligenci a schopnosti strojového učení, jako je technologie pro zpracování přirozeného jazyka (NLP), optické rozpoznávání znaků (OCR), či hloubkové učení. Kognitivní RPA umožňuje podnikům automatizovat nejen opakující se úkoly založené na pravidlech, ale také přináší předpovědi a prognózy postavené na strukturovaných a nestrukturovaných datech. Podle některých zpráv výdaje na RPA a inteligentní automatizaci procesů v roce 2023 dosáhnou hodnoty přes 35 miliard USD.

V nedávné zprávě společnosti Deloitte společnosti uvedly, že od inteligentní RPA očekávají zvýšení produktivity, snížení nákladů, zvýšení přesnosti a lepší zákaznickou zkušenost. Tam, kde bylo kognitivní RPA již implementováno, překonalo očekávání o 16 až 26 %.

4. Propojení s různými technologiemi

Vzestup různých technologií orientovaných na zákazníky umožňuje společnostem provozující RPA používat komplexní automatizační úlo­hy. Například propojením RPA robot s chatbotem sloužícím zákazní­kům lze získat data z lidské řeči nebo textu a automatizovat přísluš­né úkoly, a to, aniž by zaměstnanec musel provádět nějaký zásah.

Navíc RPA roboty lze nastavit tak, aby porozuměli a zpracovali požadavky zaměstnanců (např. načetli data či inicializovali pracovní postupy) bez nutnosti přímé interakce uživatele s uživatelským prostředím.

5. K vyššímu zabezpečení prostřednictvím RPA

Nárůst počtu počítačových útoků znamená pro firmy zvýšené výda­je na zabezpečení systémů proti úniku dat, ransomwaru a dalších kybernetických hrozeb. RPA technologie může být jedním z pomoc­ní­ků umožňující automatizaci opatření v oblasti kybernetické bez­peč­nos­ti, protože eliminuje lidské zásahy do privilegovaného zpraco­vá­ní dat a může monitorovat a upozorňovat na kybernetické útoky.

Je třeba si však uvědomit, že samotné RPA představuje kybernetickou hrozbu. V případě napadení firemní IT infrastruktury lze tuto technologii nejen ovládnout, ale RPA boty zneužít. Proto je důležité dodržovat zavedené postupy RPA implementace k dosažení nejlepších výsledků a v maximální míře eliminovat případné kybernetické hrozby.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1