fb
2. 2. 2023 12:08

Konference Kontejnery v praxi provede úskalím zavádění a správy kontejnerizovaných aplikací

Kontejnerizace vyřešila mnoho nedostatků klasické virtualizace, přinesla snadnou přenositelnost aplikací i efektivnější využití zdrojů. Výhodám i úskalím zavá­dění a správy kontejnerizova­ných aplikací se věnuje konfe­rence Kontejnery v praxi. Vedle hlavních platforem pro správu kontejnerizovaných aplikací nezapomeneme ani na ochranu, zálohování a obnovu dat a aplikací. Konference proběhne 22. února 2023 v prezenční i online podobě.

V úvodu konference rozebere Ondřej Šika, lektor, konzultant a DevOps architekt, jak právně zavést kontejnery do vaší organizace, jak postupovat při výběru platformy a přebírání konkrétního kontejnerizovaného projektu.

Kontejnery bez drncání je název přednášky Jaroslava Vaška z Dellu, zaměří se na infrastrukturu pro běh kontejnerů, na to jak „odpružit“ požadavky na výkon, jednoduchost správy, provozní stabilitu a bezpečnost. A to jak v prostředí vlastního datového centra, tak v hybridním prostředí při spojení s některým z veřejných cloudů.

Jak tvořit flexibilní aplikace s proměnnými požadavky na výkon s využitím mikroslužeb a kontejnerizace se zamýšlí Petr Holan z Atosu. Expanzi do cloudu a přechod na moderní aplikace bez najímání dalších specialistů na devops a cloudy a také nejjednodušší „Managed“ Kubernetes z pohledu integrace a správy vám ukáže Jiří Doubek z F5.

S Tomášem Michaelim se podíváme, co všechno umí VMware vSphere+, a také na jednoduchou ukázku ověření funkcionality v rámci HOL nebo vlastního labu. Na živou ukázku obnovení aplikace a jejích dat do produkce za použití řešení Kasten K10 se můžeme těšit v podání Martina Berana z Veeamu.

Patrik Plachý a Jakub Veverka z Red Hatu přinesou do programu téma znásobení efektivity přidělených prostředků s pomocí využití moderní platformy a téma bezpečnosti. Marek Šándor představí IBM Spectrum Fusion, kontejnerově nativní platformu pro správu dato­vých služeb pro Red Hat OpenShift a IBM Cloud Paks. Závěr bude patřit Miroslavu Vaňkovi a Davidu Vašákovi z Thein Digital, kteří se zaměří na to, jak zefektivnit využívání kontejnerů u větších zákazní­ků, zajistit stabilní bezpečnost a získat z Kubernetes to nejlepší.

Konference Kontejnery v praxi se koná prezenčně i online 22.2.2023 od 9:00 do 15:00 hod.
Místo: Hotel Grandior, Praha

Více informací a registrace na https://kontejnery.konference.cz/

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1