fb
29. 9. 2023 15:22

I přes znatelný pokrok Česko v rámci EU stále zaostává v digitalizaci

Česká republika se neustále zlepšuje v oblasti digitální eko­nomiky, což dokládá i hodnocení Evropské komise, které bylo právě zveřejněno. Česko si velmi dobře vede v digitální gramot­nosti – již 60 % populace má základní digitální dovednosti, což je hodnota nad evropským průměrem. Bohužel však trpí nedostatkem odborníků v oblasti ICT, což digitální rozvoj brzdí. Výsledky ukazují i na zlepšení digitalizace veřejných služeb, jimž se od dubna věnuje nově vzniklá Digitální a informační agentura (DIA).

Evropská komise dnes zveřejnila výsledky tzv. Digitální dekády, která navazuje na každoroční hodnocení stavu digitální ekonomiky DESI index. Z výsledků vyplývá, že Česká republika věnuje významné úsilí digitalizaci veřejných služeb, což dokazuje i fakt, že předčila průměr EU v přístupu k veřejným službám online (86 % versus 74 %). Nicméně skóre v oblasti transparentnosti průběhu služeb, přizpůsobení pro mobilní zařízení a uživatelské podpory má prozatím nižší, než je průměr EU. Pozitivní je ale fakt, že v roce 2023 má již více než 60 % obyvatel České republiky alespoň jeden z prostředků pro elektronickou identifikaci ke zpřístupnění online služeb státu, což je nárůst o milion uživatelů oproti roku 2022.

„Výsledky hodnocení Digitální dekády 2030 nás mile překvapily, jelikož mnohé hodnoty ukazují na významný digitální růst Česka. Zároveň se v něm promítají problémy, se kterými se denně potýkáme. Nejzásadnější je nedostatek IT odborníků ve státní správě. Proto vnímáme jako jeden z našich hlavních úkolů přilákat tyto specialisty k nám do týmu a do jiných úřadů,“ komentuje výsledky Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

Martin Mesršmíd
Martin Mesršmíd

V rámci DESI hodnocení digitálních veřejných služeb si Česko nejlépe vede v online dostupnosti vybraných služeb pro občany a podnikatele a v celkovém počtu uživatelů internetu, kteří využívají služeb eGovernmentu. Naopak nejhůře je na tom Česká republika v zavedení elektronických formulářů (25. místo z 27) a v uživatelské přívětivosti, kde se umístila ze všech států Evropské unie jako poslední. To by se mělo v následujících letech postupně zlepšovat. DIA se aktivně věnuje implementaci zákona o právu na digitální služby, jehož jedním z cílů je právě veškeré formuláře elektronizovat a zjednodušovat tak služby občanům.

Above basic digital skills

„Výsledky hodnocení DESI často vypadají jako strašák digitalizace, my je naopak musíme začít vnímat jako pravdivý ukazatel toho, jak si ve skutečnosti stojíme a indikátor, na co se při zlepšování služeb zaměřit. Pomáhá nám to rovněž se utvrzovat v tom, že to opravdu jde. To nás všechny musí motivovat v naší práci, a v tom posouvat se dopředu. Vedle samotného umístění je pro nás velmi důležitá i časová řada, která ukazuje, jak se zlepšujeme a jaké je tempo této změny v porovnání s ostatními. Ač to jde v některých případech pomaleji než v jiných státech EU, posun je zde vidět,“ dodává Mesršmíd.

Hodnocení se věnuje i dalším aspektům digitalizace mimo záběr DIA. V oblasti digitální infrastruktury je pokrok omezen, především v oblasti pevného připojení. V digitalizaci podniků Česká republika zaostává za cílem Digitální dekády, zejména v oblasti využívání cloudu, big data a umělé inteligence. Je zde však mnoho veřejných iniciativ podporujících české start-upy.

„Příští rok si pravděpodobně v hodnocení DESI moc nepolepšíme, sběr dat probíhá vždy za rok předchozí. V tomto roce se DIA začíná postupně věnovat všem novým úkolům a první výsledky tak budou vidět v příštím roce a do hodnocení se promítnou až v roce 2025,“ dodává Mesršmíd s tím, že v DIA vznikají týmy i pracovní skupiny, které mají mimo jiné za úkol zlepšit podporu uživatelů digitálních služeb. Nově vzniklý úřad chystá např. úpravu designu Portálu občana a spolu s ním i novou, uživatelsky přívětivou, mobilní aplikaci. Dalším chystaným projektem pro veřejnost je i mobilní aplikace eDoklady k prokazování totožnosti či Registr zastoupení, který usnadní občanům vyřizování online záležitostí, u kterých je potřeba plná moc.

Celý report Digitální dekáda je ke stažení na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade

Foto: Úřad vlády ČR. Grafy: Evropská komise, report DESI 2023

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1