fb
14. 5. 2020 16:06

Fresenius Kabi digitalizuje kontrolu kvality výroby

FreseniusGlobální společnost Fresenius Kabi, která se specializuje na výrobu a distribuci léčivých přípravků a zdravotnických technologií, spustila ve svém českém výrobním závodě v Hořátvi pilotní projekt detailní traceability a digitalizace procesu kontroly kvality.

Na začátku projektu bylo velmi detailní a rozsáhlé zadání na výběr dodavatele softwaru pro kontrolu kvality výroby transfuzní technologie v českém závodě společnosti Fresenius Kabi. Stěžejním bodem bylo nahrazení papírové podoby výrobního záznamu, se kterým je spojena zpětná dohledatelnost použitých materiálů a záznamu o provedených kontrolách kvality do digitální podoby. Nedílnou součástí projektu bylo maximální využití stávajících dat, nacházejících se v elektronické podobě v současných zavedených softwarových systémech společnosti jako ERP a v dalších datových zdrojích z výrobních strojů. Z výběrového řízení na dodavatele pro systémové zajištění a digitalizaci těchto procesů vyšel vítězně plzeňský Aimtec a systém DCIx.

„Společnost Aimtec jsme si vybrali díky jejímu informačnímu systému, se kterým má dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby, a to i přesto, že jde o dodavatele, který nemá velké zkušenosti ze zdravotnického oboru. Hlavním rozhodovacím kritériem byla flexibilita navrhované aplikace, kdy si samotní pověření uživatelé mohou upravovat sled a kritéria pro jednotlivé výrobní kroky bez nutnosti zásahu externí firmy,“ popisuje výběr dodavatele Jozef Rusinko, vedoucí projektu z Fresenius Kabi.

V dubnu 2020 společnosti spustily první fázi společného projektu na prvním z pracovišť, do konce roku je naplánováno rozšíření na další pracoviště a výrobky. Systém DCIx společnosti Aimtec má na starosti sběr dat ze strojů a evidenci o prostojích, ale především kontrolu kvality. „Naše řešení digitalizuje záznamy o kontrole kvality a tato data automaticky ukládá do informačního systému, kde jsou k dispozici k dalšímu použití. QMS je nastaven podle pravidel tak, aby probíhaly automatické kontroly v různých fázích a době výrobního cyklu. Pracovník kontroly kvality pak na dotykové obrazovce zadá výsledky kontroly, které jsou opět automaticky zaneseny do systému. Odpadlo tak náročné ruční vyplňování formulářů a celý proces se zdigitalizoval,“ upřesňuje projekt Michal Karim, Sales Manager ze společnosti Aimtec.

Foto: Fresenius

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1