fb
28. 2. 2024 8:55

EASTLOG 2024 se zaměří na zodpovědnou logistiku

EASTLOG 2024Kongres EASTLOG zveřejnil své letošní hlavní téma. Zní Zodpovědná logistika a cílem pořadatelů je věnovat se nejen udržitelnosti, ale odpovědnosti v logistice v celé své šíři. EASTLOG se letos koná posedmadvacáté, a to ve dnech 30. a 31. května 2024 v pražském centru O2 universum. Očekává se účast stovek logistických profesionálů z Česka i zahraničí.

Mnohé k letošnímu programu napoví oficiální anotace kongresu: „Logistika bývá popisována přídavnými jmény jako rychlá, flexibilní, efektivní či spolehlivá. Jedno z označení, které se ale stále více používá, je zodpovědná. První věc, která nás napadne při diskusi zodpovědné logistice, představuje samozřejmě vztah k životnímu prostředí. Zodpovědnost ale není pouze zelenost. Vzhledem k tomu, že automatizace a digitalizace v průmyslu narůstají a rozmáhá se užití umělé inteligence, musí být logistika odpovědná i vůči lidem, kteří v ní působí. Odvětví musí být zodpovědné i vůči společnosti jako celku, státu či municipalitám. Logistika se také nemůže zbavit role odpovědného hráče v podnikové struktuře – uspokojovat potřeby ostatních oddělení a zároveň sledovat zájmy vlastníků, generovat přijatelný zisk a prostředky pro investice. V neposlední řadě jsou logistika a supply chain odpovědné vůči všem aktérům v dodavatelsko-odběratelském řetězci.“

EASTLOG letos nabídne nový programový koncept. Částečnou přestavbou prošel už dopolední blok. Tomu vždy dominuje úvodní inspirativní přednáška nebo duel zajímavých osobností. Tentokrát přijala pozvání Deborah Dull, která je světově uznávanou odbornicí na udržitelnost dodavatelských řetězců. „Povíme si, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Uvedeme souvislosti toho, jak jsme se ocitli v podmínkách současné lineární ekonomicky, dále pak výzvy, které s sebou lineární ekonomika nese pro dodavatelské řetězce, a přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku,“ poodhaluje téma své přednášky Deborah Dull.

Na úvodní přednášku v minulosti vždy navazovala velká panelová diskuse. „Letos chceme zkusit něco nového, a tak jsme se rozhodli pro takový mozaikový koncept velmi stručných přednášek, které se z různých úhlů pohledu podívají na téma zodpovědné logistiky, s následnou debatou s publikem, respektive mezi samotnými přednášejícími,“ uvádí Jeffrey Osterroth, jednatel ATOZ Group, která kongres organizuje.

Tento blok je pracovně nazván Tisíc a jeden pohled na zodpověd­nou logistiku a zazní v něm pravděpodobně 7–10 několika­mi­nu­to­vých prezentací. V tuto chvíli je skladba přednášek teprve v přípravě, ale pravděpodobně se budou týkat dopravy a distribuce, developmentu, dekarbonizace, optimalizace supply chainu, ESG a CSRD, odpadů, pracovního trhu, zodpovědné implementace technologie či vztahu ke komunitám a municipalitám. Během tohoto bloku mohou účastníci položit jakékoliv otázky k prokazatelným přínosům daných projektů, jejich implementaci, finanční a technické náročnosti či dosažitelnosti ideálu, kterým je zodpovědná logistika.

Také odpoledne na účastníky a účastnice čekají nové sekce. Dvě budou zaměřeny výhradně na případové studie a dva diskusní kulaté stoly zacílí na HR a ESG.

Pozdně odpolední sekce se bude věnovat ekonomickým otázkám. Úvodní řeč přednese Jan Švejnar, který ekonomickou řečí popíše nynější stav České republiky, zmíní hlavní hrozby i příležitosti a zhodnotí zdejší hospodářství v evropském či globálním kontextu. Následuje panelová diskuse, která se bude pohybovat na základní ose, kterou ohraničují dva, do jisté míry protilehlé body – zodpovědnost a ekonomická realita. Panelová diskuse, v níže vystoupí ekonomové, logistici i podnikatelé, tak bude odpovídat na základní otázku: Budeme na to mít být zodpovědní?

Příležitosti pro setkání a exkurze do provozů

Závěr prvního kongresového dne má už neformální podobu díky Logistickému Business Mixeru. Jde o celovečerní platformu určenou pro podporu networkingu. Přítomní se mohou zapojit do tematického programu nebo jen tak se sklenkou v ruce korzovat mezi lidmi a navazovat nové obchodní i osobní kontakty.

Druhý konferenční den patří návštěvám logistických provozů, kdy se konají až čtyři exkurze. V tuto chvíli jsou domluveny dvě – a to v novém distribučním centru společnosti Amazon v Kojetíně a novém skladu společnosti Euromedia ve Stochově na Kladensku. Oba provozy charakterizuje vysoká míra automatizace a robotizace. Další exkurze budou potvrzeny v následujících měsících a účastníci se budou přihlašovat, jakmile bude nabídka konečná. Organizátoři upozorňují, že poptávka po exkurzích bývá vysoká, a tak doporučují už nyní registraci na celý kongres EASTLOG 2024, díky čemuž budou mít účastníci šanci zapsat se na exkurze v co nejbližším termínu.

Další informace a rezervace na www.eastlog.cz

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1