fb
IT Systems 1-2/2019 Cloud a virtualizace IT 14. 3. 2019 8:11

Podnikové IT se stěhuje

Umělá inteligence funguje mnohdy skrytě

OracleCloud, umělá inteligence a automatizace mění většinu zaběhnutých a tradičních postupů v IT. Trendy ukazují, že migrace podnikového IT do cloudu se bude letos dále zrychlovat. Ještě zhruba před rokem výkonný ředitel Oracle Mark Hurd prohlásil, že v roce 2025 bude 85 % podnikových aplikací provozováno v cloudu. Na podzim ovšem svou předpověď revidoval, nástup cloudu je podle něj ještě rychlejší. Známe příklady z USA a západní Evropy, kdy dokonce některé podniky začínají postupně zavírat vlastní datová centra.

Důležité je, že charakter a důvody migrace podnikových systémů do cloudu se bude postupně měnit. Zatímco v první fázi znamenal cloud především úsporu, ve druhé fázi bude cloud podnikům především uvolňovat ruce od starostí s provozem vlastní infrastruktury. Začal se totiž projevovat další významný faktor: cloud dnes totiž také nabízí moderní technologie, které v on-premise systémech k dispozici vůbec nejsou, eventuálně je sem dodavatelé přidávají až s velkým zpožděním. Typickým příkladem je umělá inteligence, která umožňuje nejen automatizovat stávající služby, ale hlavně poskytovat služby nové. Hlavní oblasti, kde se tento nový trend projeví nejdříve, jsou tři: správa databází, digitální asistenti a inteligentní uživatelská rozhraní.

Automatizace podnikového IT asi nejdále pokročila právě v oblasti databází. Nové (především formou cloudových služeb nabízené) databáze dokáží samy a prakticky bez přerušení provozu nasazovat bezpečnostní opravy i aktualizace. Samy se ladí z hlediska výkonu, optimalizují práci s úložišti i síťovými prostředky, řeší případné problémy a zvládnou i obnovu po výpadku. Podobné funkce jsou k dispozici i pro další specializované systémy (např. datové sklady) a brzy se stanou standardem pro podnikový software jako takový, ať už půjde o systémy ERP nebo CRM. Koncový uživatel navenek nemusí poznat rozdíl; ve skutečnosti se však IT specialistům v podnicích uvolní ruce, aby se namísto rutinní údržby mohli věnovat činnostem vytvářejícím vyšší přidanou hodnotu.

S umělou inteligencí se ovšem nesetkáváme pouze jako s technologií, vestavěnou do známých aplikací. Díky strojovému učení se daří na stále více činností využívat hlasové asistenty. Systémy pro zpracování přirozeného jazyka jsou ve fázi tréninku velmi náročné a nebýt cloudu, podniky by často vůbec neměly prostředky, aby je na vlastní infrastruktuře nasadily (ať už jde o výkon nebo potřebné znalosti). V těchto případech cloud a umělá inteligence neznamenají pouze optimalizaci, ale zpřístupňují podnikům zcela nový typ služeb. Do této oblasti patří další nástroje pro zpracování přirozeného jazyka nebo pokročilé analytické systémy generující např. nákupní doporučení. Téměř výhradně v cloudu se také implementuje zpracování velkých objemů dat z Internetu věcí.

V neposlední řadě je významným trendem podnikového softwaru vývoj rozhraní, která jsou stále vstřícnější k uživatelům. Tím se nemyslí pouze možnost pracovat z mobilních zařízení, ale i personalizace (opět na základě strojového učení, které vyhodnocuje informace o tom, jak uživatel s aplikací pracuje). Některé podnikové aplikace jako pokročilá analytika se vůbec poprvé dostanou i k uživatelům bez speciálních technických znalostí. Je to další důležitý krok k tomu, aby se informace dostala opravdu ke všem uživatelům, kteří ji mohou potřebovat.
Na popsaných trendech je důležité i to, že nastupující technologie se dají snadno nasadit a jsou dostupné i cenově (právě díky možnosti škálování v cloudu, kdy se platí pouze za spotřebované zdroje). Tím se podstatně snižují bariéry pro menší podniky, které mohou snadněji konkurovat těm velkým a díky své agilitě přicházet se službami zásadně měnícími celá průmyslová odvětví.

Jak ale s takovouto transformací začít? Většinu podniků samozřejmě nic nenutí, aby do cloudu přecházely najednou. V některých případech může přechod do cloudu například narážet na regulační omezení (nutnost zpracovávat citlivá data na vlastní infrastruktuře apod.), jindy může být důležitá fyzická blízkost (výrobní linky, průmyslové řídicí systémy) nebo specifický software třeba zatím není ve formě cloudové služby ani k dispozici. Odpovědí je hybridní strategie. Tato moderní řešení dokáží mezi sebou spolupracovat nejen v rámci cloudu, ale dokáží se snadno propojit s on premise systémy. Podniky si tak mohou v rámci hybridních strategií ponechat část svých systémů i ve svých stávajících datových centrech.

Stojíme před další vlnou využití cloudových technologií. Zatímco v první fázi byly hlavním důvodem náklady, postupně bude kladen čím dál tím větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Díky dosavadním zkušenostem a realistickému přístupu (hybridní cloud) bude adopce tohoto nového trendu podstatně rychlejší a snazší, přitom přínosy takovéto transformace budou mít daleko zásadnější pozitivní dopady a důsledky než kdykoli dříve.

Renata Dvořáková
Autorka článku je ředitelkou Oracle Czech

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1