fb
IT Systems 4/2020 Cloud a virtualizace IT 19. 5. 2020 9:36

Multicloud: Kdo si přihřeje polívčičku a kdo se spálí?

Dell TechnologiesPraxe ukazuje, že s multicloudem je to trochu, jako s ohněm, je to dobrý sluha ale zlý pán. Pokud se k němu nepřistupuje konzistentně s promyšleným plánem a strategií, přináší více komplikací než benefitů. Jeho potenciál je ale obrovský, a tak je nyní cílem firem jeho zkrocení a začínají proto uplatňovat jednotný přístup.

Společnost Dell Technologies vydala v souvislosti s tím studii, která se zabývala multicloudem z hlediska složitosti, nákladů a přínosem konzistentnosti takových prostředí pro podnik. Ze studie vyplývá řada závěrů a poznatků, které mohou být užitečné pro ty, kteří ve snaze využít přínosy multicloudu právě formulují svoji cloudovou strategii. Jednoznačně také potvrzuje to, co jsme dosud mohli pozorovat na trhu. Poukazuje na propast mezi potenciálními přínosy a dnešní realitou cloudových implementací. Celých 80 % respondentů – vyšších IT manažerů ve středních a velkých firmách – tvrdí, že považují hybridní cloud za vysoce přínosný. Pouhých 5 % však uvádí, že se jim podařilo dosáhnout cíle vybudovat konzistentní hybridní cloud.

Z tohoto rozporu vyplývá, že firmy si přínosy uvědomují, ale čeká je ještě mnoho práce, aby dokázaly vše pojmout uceleným a efektivním způsobem. Téměř všechny firmy zaváděly multicloud decentralizovaným způsobem a nechávaly procesu volný průchod. To se ale nyní mění.

Studie vychází z průzkumu mezi 1257 IT manažery v 11 zemích a porovnává konzistentnost řízení provozu ve veřejném cloudu a moderní lokální privátní cloudové infrastruktuře.

Cesty se rozdělují

Konzistentní přístup nepřináší jen základní výhody, které popisuji dále, ale poskytuje základní jistoty, na kterých je možné stavět, a uvolňuje zdroje, které lze využít k dalšímu rozvoji. Ukazuje se, že konzistentnost je cesta ke zjednodušení správy IT, a že přínosy jsou podstatně významnější než několik ušetřených hodin práce. Ve výsledku tak rozdíl mezi oběma přístupy může být z pohledu byznysu velmi výrazný. Data studie tento trend potvrzují.

  • Konzistentní správa jako jednoznačná cesta ke snížení nákladů. Respondenti očekávají, že IT nástroje pro konzistentní správu privátního a veřejného cloudu sníží náklady v průměru o 19 %.
  • Konzistentní správa cloudu přináší úsporu času. Respondenti jsou přesvědčeni, že by jim konzistentní správa cloudu přinesla úsporu v průměru 70,5 hodin. To je čas, který je možné věnovat například inovačním projektům a pozitivní dopad konzistentního přístupu znásobit.
  • Data jsou ve větším bezpečí, je-li ochrana konzistentní. Od případného využití nástrojů pro konzistentní správu infrastruktury v privátním a veřejném cloudu respondenti očekávají v průměru 30% snížení počtu případů narušení bezpečnosti, výpadků aplikací nebo jiných událostí s dopadem na data uložená ve veřejném cloudu. Organizace s roztříštěným cloudovým prostředím zažily za posledních 12 měsíců 3,6krát více bezpečnostních incidentů a problémů s dostupností souvisejících s cloudem. Téměř tři čtvrtiny (74%) respondentů, kteří se potýkají s roztříštěností cloudového managementem, souhlasí s tím, že větší konzistence by snížila rizika a zvýšila bezpečnost jejich organizace.
  • Přínos i pro vývojáře. 96 % dotázaných očekává, že konzistentní správa privátního a veřejného cloudu usnadní vývojářům uvolňování kódu do produkčního nasazení.
  • Nečekaný zdroj inovací. 74 % dotázaných očekává, že konzistentní správa privátního a veřejného cloudu urychlí tempo inovací. Pokud totiž vývojáři, IT experti a správci infrastruktury nemusí řešit problémy se současnou infrastrukturou, mohou se soustředit na rozvoj nových řešení. Z hladkého fungování infrastruktury pak těží celá firma.

Z veškerých poznatků vyplývá, že centralizace cloudové strategie a zavedení nástrojů pokrývajících všechna cloudová prostředí je přínosem pro IT, ale největší užitek mohou mít koncoví uživatelé a podnik jako takový. Firmy, které investovaly do správné lokální infrastruktury – moderní, výkonné a konzistentní – posílily svoji pozici na trhu a zlepšily obchodní výsledky.

Leoš Vondrák Leoš Vondrák
Autor článku je ISG Technology Consulting Manager ve společnosti Dell Technologies.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1