fb
IT Systems 4/2020 Cloud a virtualizace IT IT Security 15. 5. 2020 8:48

Klíčový význam cloudových služeb v době koronaviru

Zebra systemsNěkdy stačí jedna změna k tomu, aby něco, co normálně „nejde“, najednou začalo okamžitě a dokonale fungovat. Jednou z těch věcí, které se v českých podmínkách jen těžko prosazují, je práce z domu. Firmy jen pomalu a neochotně pouští své pracovníky na home office poukazováním na nižší množství a kvalitu odváděné práce. A najednou, v době koronavirové krize, funguje většina zaměstnanců z domu naprosto bez problémů. Podobné je to s cloudem. Dříve značná nedůvěra ke cloudovým úložištím střídá horečnatý zájem firem, které potřebují propojit na dálku své týmy přes cloudová řešení.

Spolupracující prostředí

Následkem infekce Covid-19 se v několika málo týdnech situace v celém světě dramaticky změnila. Organizace se snaží najít novou rovnovážnou situaci, jak z hlediska obchodu, tak i personálu. Poskytovatelé IT služeb jsou tak dnes oslovováni svými zákazníky k zajištění kontinuity svého provozu s pomocí cloudových služeb, protože mnoho pracovníků nyní pracuje z domova či z jiné vzdálené lokality, aby dodrželi podmínky karantény vyhlášené v řadě zemí.

Jedněmi z nejvíce poptávaných cloudových služeb jsou prostředí pro spolupráci umožňující navázat efektivní pracovní procesy i během období, kdy se doporučuje minimální přítomnost na pracovištích a v kancelářích. Poskytovatelé služeb cloudových řešení mají možnost vyjít svým zákazníkům vstříc a zpřístupnit tuto funkčnost takřka okamžitě. Další výhodou cloudových služeb je okamžitě dostupné zabezpečení na vysoké úrovni, protože jen naivní uživatelé mohou věřit tomu, že hackeři v době celosvětové krize přestanou útočit.

Z lokálního průzkumu, který společnost Acronis na sklonku roku 2019 provedla mezi svými zákazníky, vyplývá, že pro 78 % respondentů je hlavním požadavkem na řešení pro sdílení a synchronizaci souborů právě zabezpečení. Komfortní přístup odkudkoliv byl se 70 % až druhou prioritou. U zabezpečených cloudových řešení pro sdílení souborů odpadají také obavy z častých uživatelských prohřešků, jako je sdílení dat s pomocí neprověřených USB pamětí či sdílení přes veřejná úložiště typu Dropbox.

Home office přes VPN

Nárůst home office aktivit se výrazně projevuje také na vyšší míře využití zabezpečených VPN sítí. Podle zjištění společnosti Statista došlo mezi 8. a 22. březnem k významnému zvýšení datového provozu prostřednictvím VPN sítí po celém světě, a to zejména v zemích nejvíce postižených koronavirovou pandemií. Například v Itálii bylo registrováno 160% zvýšení využití VPN a ve Spojených státech činil tento nárůst 124 %. V dalších zemích se růst VPN provozu pohyboval mezi 10–60 % dle situace v každé zemi – čím závažnější následky pandemie, tím obvykle i vyšší míra využívání VPN.

Vytvořením VPN sítě mohou vzdálení pracovníci pracovat ve firemní síti stejně, jako kdyby se fyzicky nacházeli v kanceláři – včetně zabezpečeného přístupu k podnikovým datům a souborům. Vzniká celá řada iniciativ a nabídek od dodavatelů, které mají za cíl pomoci firmám a organizacím se s touto situací vyrovnat, například řešení Kerio Control s VPN funkčností je po dobu koronavirové krize nabízeno zdarma.

Cloudové platformy IT bezpečnosti

Aktuální koronavirová epidemie výrazně akceleruje trend poslední doby, který probíhá tak jako tak. Tím je přesun oblasti IT bezpečnosti do cloudových prostředí, když více a více podniků si uvědomuje, že data v zabezpečeném cloudu jsou v mnohem větším bezpečí než na vlastní fyzické infrastruktuře.

Tím, že se jednotlivé prvky IT bezpečnosti v nabídkách předních dodavatelů integrují do komplexních platforem kybernetické ochrany, mají zákazníci k dispozici ucelené řady služeb poskytované v cloudu. Dnes lze ve formě služby získat nejen zálohování, ale také disaster recovery; ochranu proti ransomwaru postavenou na umělé inteligenci; autenticitu, certifikaci a ověření dat; hodnocení zranitelností; patch management; a vzdálený monitoring a správu. Poskytovatelé služeb (MSP) jsou pak schopni svým zákazníkům škálovat požadované služby přesně v okamžiku, kdy je potřebují – ihned a bez nutnosti prvotních nákladů do hardwaru a další infrastruktury.

Štěpán Bínek
Autor článku je produktový manažer pro platformu Acronis Cyber Cloud ve společnosti Zebra systems.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1