fb
IT Systems 4/2019 Cloud a virtualizace IT 29. 5. 2019 9:01

Jak správně vybrat služby datových center pro váš byznys

Datové službyStále více společností i v České republice využívá služeb datových center. Důvody jsou nejen ekonomické – v úspoře nákladů v porovnání s vybudováním vlastní infrastruktury, ale také v úspoře času. Stále častěji se také setkáváme s potenciálem cloudových služeb v oblasti významné produktové inovace, ve zvyšování míry angažovanosti zákazníků i zaměstnanců, nebo v oblasti optimalizace firemních procesů. Cloudové služby tak často pomáhají organizacím v rozvoji jejich podnikání.

Jak si však vybrat z množství nabídek služeb moderních datových center po celém světě? Přečtěte si šest tipů, jak si vybrat nejlépe:

1. Lokálně či globálně?

Vytvořili jste aplikaci a chcete garantovat co nejvyšší pozitivní míru uživatelské zkušenosti nejen v Česku, ale i v USA, v Asii nebo kdekoliv ve světě? V tom případě služby některého z globálních poskytovatelů datových služeb přináší benefit garance vysoké míry dostupnosti po celém světě. Má-li poskytovatel datová centra v různých regionech, uživatelé si jednoduše mohou sami vybrat konkrétní datové centrum, jehož služby chtějí využívat a kde chtějí mít svá data uložená. V regionu Evropské unie převládá často zájem o datová centra například v Holandsku nebo v Irsku, výjimkou není ale ani využívání ostatních regionů v rámci celosvětové sítě. Výhodou globálních dodavatelů je navíc rozsah ekosystému dostupných služeb, které globální hráči dokáží poskytnout.

2. On/Off

Moderní služby datových center nabízejí různé možnosti, které mohou firmám pomoci rozvinout jejich byznys. Velkou výhodou je, že můžete sami kontrolovat spotřebu služeb, které využíváte. Moderní cloudové platformy nabízí možnost mít vybrané služby aktivní jen během jejich používání, a naopak vypnout je v době nevyužití, s čímž je spojená významná úspora nákladů. Z naší zkušenosti jen změnou režimu provozu vybrané části infrastruktury v cloudu v režimu 5/12 (5 dní v týdnu, 12 hodin denně namísto režimu 7/24) je možné dosáhnout úspory 2/3 nákladů.

3. Velká korporace nebo mini firma?

Služby datových center – lokálních i globálních - jsou určené pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost. Tyto moderní IT služby využívají korporace i nezávislí vývojáři, či komunity developerů, start-upy nebo zaběhnuté organizace všech velikostí. Služba je totiž často cenově i časově výhodnější než vybudování vlastní infrastruktury. Tuto výhodu oceňují i velké i malé firmy. Zajímavý je trend mini firem a samostatných developerů, kteří často využívají kromě základních infrastrukturních cloudových služeb i pokročilé služby, jako například spravování velkého množství dat, databázové služby v cloudu, nebo připravené služby umělé inteligence, tzv. kognitivní služby. Malé firmy stejně jako větší rády experimentují při vývoji svých produktů a jsou velmi inovativní.

4. Benefity

Kromě ceny služeb je dobré všímat si i benefitů, které provozovatelé datových center nabízejí nad rámec služeb. Úspory se mohou vyšplhat až do výše 40 procent, například při přenesení existujících softwarových licencí do cloudu za splnění stanovených podmínek.

5. Bezpečnost

Patří k jednomu z nejdůležitějších kritérií při výběru cloudových služeb. Bezpečnost dat v cloudu musí být poskytovaná na fyzické i systémové úrovni. Důležité je ověřit si, kolik a jaké certifikáty související s bezpečností dat poskytovatel získal. Samozřejmostí by měly být ISO certifikáty či garantované shody s nařízeními, jako je například GDPR.

6. Flexibilita a škálovatelnost

V praxi se často setkáváme s potřebou dynamické škálovatelnosti výkonu, ať už infrastruktury nebo aplikace. Příkladem mohou být různé e-shopy, které se musí vypořádat s náporem návštěvníků během takzvaných nákupních vrcholů roku. Jde třeba o Black Friday, nebo v období před Vánoci, kdy může návštěvnost e-shopů oproti běžným dnům v roce mnohonásobně stoupnout. Cloudové služby nabízejí vysokou míru flexibility, možnost dynamické škálovatelnosti výkonu, což je v mnoha případech i ekonomicky výhodnější než budování mohutné lokální infrastruktury, dimenzované na maximální možnou míru vytížení, i když je potřebná jen několik dní v roce.

Eduard Bartko Eduard Bartko
Autor článku je manažerem divize Cloud Marketing společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1