fb
IT Systems 11/2020 Trendy ICT 16. 1. 2021 9:00

Trendy v zálohování napájení

Zálohování elektrické energie je nezbytnou součástí IT systémů

CyberPowerAčkoliv se může zdát dostupnost elektrické energie jako samozřejmost, není tomu tak, a výpadek v nevhodnou chvíli způsobí nevratné ztráty. Nejde jen o samotné výpadky, ale i poruchy napájení, jako např. náhlé přepětí, proudové špičky atd. Pro někoho to budou hodiny ztracené práce, výpadek bezpečnostního systému, nedostupnost firemních dat pro vzdálené pracovníky, nebo dokonce zastavení výrobního procesu. Zálohování elektrické energie je proto nezbytnou součásti IT systémů.

Na co se při výběru vhodného řešení pro zálohování napájení zaměřit? Ať se jedná o domácí nebo firemní uživatele, mezi nejdůležitější požadavky na záložní napájení patří snadná konfigurace, jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní a samozřejmě úsporný provoz záložních zdrojů napájení (UPS). U firemních uživatelů dále vstupuje do popředí i požadavek na centrální a vzdálenou správu UPS systémů, podpora virtualizace a flexibilita řešení s možností rozšíření do budoucna. Stále častější jsou dnes i požadavky na správu i monitorování prostřednictvím cloudových služeb.

Domácnosti

1PE-0000710-00G 3D 01 NS CDnešní moderní domácnost si už nelze představit bez moderní elektroniky. Obzvláště nyní v období extrémně zvýšených nároků na připojení z domova kvůli práci, distančnímu vzdělávání i online zábavě dětí a celé rodiny. Většina z nás si také uchovává vzpomínky ve fotografiích uložených na NAS. Stará rodinná alba, narození a vyrůstání dětí, první krůčky atd. Ztráta takových záznamů je nenahraditelná. UPS zajistí spolehlivou ochranu NAS před výpadky nebo abnormalitami napájení, které by je mohly poškodit. V domácnostech je pochopitelně velký důraz kladen na tichý provoz UPS, tj. pouze s pasivním chlazením, bez aktivního ventilátoru. Z portfolia CyberPower jsou proto vhodné UPS řady např. BU, UT, VP, CP PFC. Velmi efektivním řešením je pak řada ValuePro především pro svoji cenovou dostupnost, elegantní design a mimořádně nízké provozní náklady díky technologii pro úsporu energie během normálního stavu dodávek el. energie.

SMB/SME firmy

Stále vyšší požadavky na okamžitou odezvu, flexibilitu v dnešním dynamickém světě přinášejí mimořádné nároky na technické vybavení firem, a zejména IT technologie. Technologie zajišťují plánování, výrobní systémy i obchodní a logistické procesy. Provoz techniky a IT je dnes doslova životní nutností pro každou společnost bez ohledu na její zaměření. Pro záložní napájení jednotlivých PC, síťové infrastruktury, serverů, úložných systémů, docházkových a bezpečnostních systémů i řídicích strojů je nutné zvolit vhodnou UPS. Buď centrální, nebo oddělené UPS pro nasazení do jednotlivých větví, provozů, kanceláří atd. Podle svého určení zvolíme vhodnou velikost i topologii UPS, ale vždy bude žádoucí centrální správa UPS pro kritická zařízení společnosti, ať porucha nebo výpadek napájení neohrozí celé podnikání. Centrální (i vzdálená) síťová správa zajistí minimalizaci nákladů na zaučení, provoz i údržbu systémů záložního napájení.

1PE-C000271-00G 3D 01 NS C

Samozřejmostí je komunikace protokolem SNMP, který umožní implementovat systémy UPS do stávajících či rozšiřujících nadstaveb nebo již existujících řídicích systémů bez dalších doprovodných nákladů. Takové uspořádání rovněž umožní snadnou a rychlou aplikaci vzdálené správy, ať už vlastními nebo externími (při využití outsourcingu služeb) administrátory. Dnešní výkonné servery ve většině instalací poskytují prostor pro virtuální aplikace, a proto je nezbytná i podpora virtuálních platforem (nejčastěji Hyper-V, VMWare). Pro úsporu místa a snížení tepla v serverovnách je kladen důraz kromě úsporných technologií i na zmenšení rozměrů a integraci HD (High Density) technologie (např. model OL6KERTHD). Nejčastější kapacity UPS pro sektor firem SMB/SME jsou 1 000‒3 000 VA s topologií online, příp. lineinteraktivní – řady PR/OLS tower nebo pro montáž do racku.

1PE-0000696-00G 3D 01 NS C

Pro snížení nákladů na energie a zvýšení uživatelského komfortu správy systémů a technologií jsou firemní klientelou stále častěji poptávány technologie na správu napájení (zejména pro rozsáhlé instalace). Ideální řešení nabízejí jednotky distribuce napájení (PDU). Díky nasazení PDU mají správci možnost velmi efektivně (a každou zásuvku samostatně) řídit zařízení připojená k jednotlivým zásuvkám včetně možnosti pravidelných reportů nebo plánovaných akcí a upozornění v případě výpadků. Pro zvýšení dostupnosti systému lze použít PDU se 2 nezávislými vstupy napájení (ATS). I PDU a ATS lze pohodlně centrálně řídit pomocí síťového připojení a protokolů.

PDU-Switch-ATS GP 01 NS C

Datová centra

Pochopitelně nejvyšší nároky na vybavení a spolehlivost i dostupnost záložního napájení přinášejí instalace datových center. Vysoká dostupnost, nezávislé přívody energií, redundantní záložní napájení (N+X), virtualizace, software pro centrální vzdálenou správu a nepřetržitý dohled včetně půdorysných plánů technologií jsou jen některé požadavky nutné pro realizaci takových instalací. Samozřejmostí je i vybavení generátorem napájení pro dlouhodobější výpadky, a tedy i nutnost kompatibility UPS s generátory napájení. Často jsou instalována modulární řešení záložního napájení s redundantními UPS a možností rozšíření výkonu i záložních časů do budoucna podle rozvoje datového centra. Zvýšenou bezpečnost v takovém prostředí zajistí možnost vzdáleného nouzového vypnutí systému v případě ohrožení (EPO). Díky vysokým požadovaným příkonům nestačí pro datová centra jednofázové UPS, ale většinou jsou požadovány centrální 3fázové UPS s výkony několika 10 či 100 kVA.

Modular-UPS GP 01 NS C

Za standard v datových centrech je rovněž považován požadavek kompatibility s CISCO technologiemi a rovněž i podpora technologie pro úsporu energie EnergyWise. Taková řešení zajistí efektivní vynaložení nákladů a flexibilitu i ochranu investic pro budoucí rozvoj datových center. Požadavky na správu napájení často zahrnují i plány řízení, ale i měření spotřeby na úrovni jednotlivých zásuvek pro připojená zařízení. Pokročilá PDU zajistí i řetězení několika PDU a jejich správu pomocí jedné IP adresy.

Jsem přesvědčen, že směr budoucího vývoje UPS se bude nadále ubírat cestou důrazu na zvýšení efektivity nákladů, úsporných technologií, virtualizace, centralizace správy, flexibility a rozšiřitelnosti, zmenšení rozměrů.

Foto: CyberPower

Aleš Hill Aleš Hill
Autor článku působí ve společnosti CyberPower, kde je odpovědný za aktivity v regionu České republiky, Slovenska a Maďarska. V minulosti působil ve společnostech AT Computers, D-Link či GuardSec.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1