fb
IT Systems 3/2022 Trendy ICT 11. 5. 2022 15:34

Technologie budou hnací silou změn

Technologické předpovědi pro rok 2022 (a následující)

Evropa není sama, kdo prochází změnami, jaké předchozí generace nezažily. Málokdy se stane, že si pustíte zprávy a neuslyšíte o problémech v mezinárodním obchodu, bezpečnosti, politických vztazích nebo protipandemických opatřeních. To jsou události, které se objevují v hlavních titulcích, ale existuje ještě jiná významná síla, která ovlivňuje každého občana, každý podnik a každý národ v našem regionu – technologie. Každoročně jejich vliv stoupá a projevuje se všude – od našich domovů po zdravotnická zařízení. Neustále se dynamicky vyvíjí, posouvají nás vpřed a mění vnímání toho, co je považováno za „normální“. Technologie budou hnací silou několika významných trendů, které já a někteří mí kolegové z VMware očekáváme v roce 2022 a dalších letech.

Zrychlení digitalizace

Nejviditelnější bude zrychlující tempo digitalizace vyvolané pandemií. Lidé se přesvědčili, jaké možnosti se nabízejí, a již není cesty zpět, o čemž svědčí investice, které do této oblasti směřují. Například program Digitální Evropa s rozpočtem 7,5 miliardy EUR má hrát klíčovou roli při urychlení hospodářské obnovy a digitální trans­for­ma­ce. Pomůže také Evropě zachovat si konkurenceschopnost a strategickou autonomii v globální ekonomice a ovlivňovat způsob, jakým nové technologie odrážejí naše potřeby a hodnoty. Podle výzkumu společnosti IDC 63 % manažerů IT na Blízkém východě v důsledku celosvětové pandemie COVID-19 urychlilo své plány digitalizace nejméně o rok. To, jak se urychlení digitalizace projeví na obchodní úrovni, bude klíčovým faktorem ekonomického oživení vzhledem k podstatně většímu procentu digitálně gramotné a vybavené populace než před pandemií. Náš výzkum Digital Frontiers ukazuje, že podniky nyní stojí před masou spotřebitelů, z nichž se 60 % považuje za „digitálně zvídavé“ nebo za „digitální průzkumníky“. Realita je taková, že 44 % spotřebitelů je připraveno přejít ke konkurenční značce, pokud jejich digitální zkušenost nesplní očekávání. To pro podniky představuje nesmírnou příležitost ukázat sílu a dopad svých inovací. Pro ty, kdo neudrží krok, však současně vzniká riziko, že o zákazníky přijdou, v některých případech natrvalo.

Distribuovaná práce

Určujícím trendem roku 2022 bude to, jak podniky – a dokonce celé státy – nastolí rovnováhu z hlediska distribuované práce. Již nyní můžeme pozorovat různé přístupy, včetně trvalé práce na dálku. A některé země, například Island, pravděpodobně natrvalo zavedou čtyřdenní pracovní týden. Bez ohledu na výsledek přetrvá hybridní model práce, což znamená, že vedení každé firmy se bude muset zabývat bezpečností, uživatelskou zkušeností a konvergencí. Budeme svědky střetu kultur, procesů a zainteresovaných stran, stejně jako technologií, jako je cloud, aplikace a sítě, které je spojují, aby všechny pomohly propojit zaměstnavatele se zaměst­nan­ci. To bude znamenat, že každý bude mít svou roli, pokud jde o zabezpečení – digitální i fyzické – od HR přes SISO po bezpečnostní týmy v kancelářích. Přikláním se k názoru Briana Maddena, uznávaného technologa VMware, který věří, že v rámci opatření na ochranu proti útokům se stane nezbytností autentizace bez hesla. Brian říká, že: „V oblasti koncových řešení je jedním z významných trendů, které předpovídáme pro rok 2022, široké a všeobecné přijetí autentizace bez hesel – něco, o čem jsme přesvědčeni, že je do budoucna nezbytností. Pomocí silnějších metod autentizace se lze vyhnout naprosté většině útoků. Autentizace bez hesla je druh vícefaktorového ověření, kde je uživatelské heslo nahrazeno jiným faktorem, obvykle certifikátem na straně klienta, který se odemyká biometrickými údaji. V průběhu běžného dne se tedy uživatelé mohou přihlašovat k firemním prostředkům pomocí otisku prstu nebo snímku obličeje, aniž by si museli pamatovat neustále se obměňující heslo nebo užívat ověřovací aplikaci.“

K čemu by však nemělo dojít, je „bezpečnost na úkor použitelnosti“. Nejdůležitější je tedy snoubit bezpečnost s uživatelskou zkušeností a vytvořit hladký proces.

Modernizace aplikací

Pro účely vývoje aplikací bude platforma Kubernetes stále více automatizována a komoditizována. Díky iniciativám, jako je aplikační platforma Tanzu, jsme na dobré cestě k tomu, aby se vývojáři a provozní pracovníci nemuseli starat o Kubernetes, a přitom mohli těžit ze všech výhod. Tento trend bude pokračovat a zrychlovat. Dědictví a budoucnost infrastruktury se rodí z Kubernetes a spočívá v multicloudu. To tvrdí Ajay Patel, generální ředitel VMware pro oblast moderních aplikací a správy, který přišel s následujícím postřehem: „Kubernetes dosahují kritické hranice rozšíření. Očekáváme, že v roce 2022 přijme Kubernetes větší počet podniků (včetně vývojářů, kteří v nich pracující), a to díky dvěma klíčovým trendům.  Za prvé, po roce rychlých změn se snaží investovat do technologií, které jim poskytnou větší flexibilitu pro snadné škálování a přidělování prostředků kvůli rychlému přizpůsobování měnícím se obchodním potřebám. Za druhé, z multicloudu se vyvinula strategie, která organizacím umožňuje aplikovat modulární a přizpůsobitelné obchodní modely. Multicloudová strategie poskytuje flexibilitu přesouvat pracovní zátěže mezi cloudy tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity, optimálních nákladů a souladu s předpisy.  Podle naší studie The State of Kubernetes 2021 uvádí 65 % podniků, že již užívá Kubernetes v produkčním prostředí, a 39 % tvrdí, že jim to umožnilo přejít do cloudu.“

Přehodnocení přístupu k bezpečnosti

Množství kybernetických hrozeb neustále stoupá a útoky jsou zároveň stále důmyslnější, protože si počítačoví zločinci berou na pomoc pokročilé možnosti umělé inteligence a strojového učení. Hrozby využívající umělou inteligenci kladou vyšší nároky na manažery IT, bezpečnosti, rizik a compliance, kteří se snaží posilovat kybernetickou obranu – k níž může být nutná opět umělá inteligence. Tento vývoj vyžaduje, aby se podniky zaměřily na transformační bezpečnostní platformy, které plně pokryjí jejich obchodní procesy, aplikace a služby. Byl-li rok 2021 rokem útoků nultého dne, bude rok 2022 rokem nulové důvěry. Podle studie State of Zero Trust Security společnosti Okta 82 % evropských podniků v roce 2021 navýšilo své rozpočty na zabezpečení na principu nulové důvěry. Do budoucna se princip nulové důvěry ještě více rozšíří mezi soukromými i veřejnými subjekty jako způsob, jak čelit rostoucím hrozbám. Nejlépe to vyjádřil Eric O'Neill, stratég národní bezpečnosti VMware: „V roce 2021 obránci zachytili historicky nejvyšší počet útoků nultého dne. Zaznamenali jsme masivní šíření hackerských nástrojů, zranitelností a útočných schopností na temném webu. Rok 2022 proto bude rokem nulové důvěry, kdy podniky budou vše ověřovat namísto důvěřování. Státy a firmy přijmou koncept nulové důvěry na zákla­dě předpokladu, že budou dříve či později napadeny. Koncept nulové důvěry bude klíčovým prvkem při odvrácení útoků v roce 2022.“

Chytrý přístup ke cloudu

Jedním z hlavních poučení z pandemie je, že firmy nechtějí dělat kompromisy v oblasti inovací nebo kontroly, pokud jde o jejich volbu cloudů. To bude určující pro způsob, jakým budou investovat a využívat cloud v roce 2022 a dalších letech. Náš výzkum zjistil, že 75 % podniků dnes spoléhá na dva nebo více veřejných cloudů, zatímco 40 % našich zákazníků již využívá vedle svých vlastních lokálních cloudů tři nebo více veřejných cloudů. Není pochyb o tom, že multicloud přetrvá, ale z hlediska poskytování dnešních moderních aplikací musí podniky ke cloudu obecně přistupovat chytře, a ne jej za všech okolností upřednostňovat nebo upřednostňovat pouze jeden konkrétní cloud. Náš přístup spočívá v poskytování multi­cloud­ové platformy pro veškeré podnikové aplikace, přičemž nezáleží na tom, kde má být aplikace nasazena. To umožňuje naplno využít potenciál multicloudu. Podle zjištění studie VMware Digital Momentum Study 2021 firmy, které zvolily tento přístup, zaznamenaly 35% nárůst výnosů díky rychlejšímu poskytování moderních aplikací, o 41% snížení nákladů a času věnovaného IT infrastruktuře a 35% zvýšení produktivity u celé distribuované pracovní síly. Dnes více než kdy jindy chtějí mít podniky kontrolu nad svým osudem a zároveň být připravené na budoucnost díky schopnosti modernizovat stará řešení a držet krok s novým vývojem a dokázat v budoucnu plně využívat veškeré technologické možnosti.

Digitální a cloudová suverenita

V roce 2022 dojde k dalšímu vývoji v oblasti suverenity a ochrany dat. Zaznamenali jsme, že britská vláda již konzultuje navrhované změny s cílem tuto oblast regulovat, zatímco v Evropě se projekty jako GAIA-X snaží ustanovit standardy pro vytvoření suverénního cloudu pro tento region ve snaze usnadnit podnikům fyzické ukládání a správu dat na evropské půdě. Cílem je přitom zvýšit digitální soběstačnost Evropy. Podle analytické společnosti IDC bude do roku 2024 polovina evropských podniků vynakládat 10 % svých rozpočtů na ICT na pokrytí dodatečných nákladů na dodržování zásad digitální suverenity přijatých v EU, zatímco konkurenční společnost Forrester Research na rok 2022 předpovídá „nástup éry cloudového nacionalismu“. Dokládá to i zpráva, podle níž bude digitální regulace a technologická suverenita patřit mezi digitální priority Francie, až v první polovině roku 2022 převezme rotující předsednictví Rady EU. Podíváme-li se na Blízký východ a do Afriky, také již vidíme snahy v tomto smyslu. Například Egypt v únoru 2020 schválil zákon č. 151 o ochraně osobních údajů, který zakazuje předávání osobních údajů příjemcům v zahraničí bez souhlasu národního Centra pro ochranu osobních údajů. V roce 2020 také Saúdský národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NCA) zveřejnil návrh dokumentu o bezpečnostních opatřeních pro cloud (CCC), který stanoví minimální požadavky na kybernetickou bezpečnost pro cloud computing.

Luigi Freguia Luigi Freguia
Autor článku je generálním ředitelem VMware pro region EMEA.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1