fb
IT Systems 5/2021 Trendy ICT E-commerce B2B/B2C 24. 6. 2021 8:24

Současné trendy v B2B e-commerce a doporučení, jak k nim přistupovat

Česká e-commerce zaznamenává nadmíru úspěšné období i v oblasti B2B. K rostoucímu tempu migrace B2B firem do online světa nyní pochopitelně přispívá zejména koronavirová pandemie, ale dá se očekávat, že půjde o trvalý trend a firmy, které nyní pod tlakem covidu objevují potenciál e-commerce, budou online byznys i nadále rozvíjet v kombinaci s tradičními obchodní kanály. Trendem B2B firem v roce 2021 proto bude propojení offline a online prodejního prostředí.

Rekordní růst e-commerce

Na českém trhu existuje téměř 50 000 e-shopů, ve kterých lidé loni utratili téměř 200 miliard korun. Kvůli uzavření kamenných prodejen v důsledku koronavirové pandemie se nákupy přesunuly do online prostředí, a rok 2020 byl proto bezpochyby rekordní. E-commerce v porovnání s předchozím rokem vzrostla o celých 26 %. Stejně jako retail zažívá obrovský boom i česká B2B e-commerce. To, co by dříve firmám trvalo roky, se muselo uspíšit v rámci několika měsíců. Mnoho B2B firem se začalo více soustřeďovat na e-commerce aktivity, a to například na vlastní e-shop, klientský portál či online katalog zboží a služeb.

Ze statistik společnosti NetDirect, která se vývojem e-shopů zabývá, vyplynulo, že v roce 2020 provozovalo B2B e-shop nebo portál 34 % trhu. V letošním roce by měl tento ukazatel vzrůst minimálně o 15 %. „Jestliže srovnáme zájem o nové e-commerce řešení v letech 2018, 2019 a 2020, je patrný rostoucí lineární trend. V segmentu B2B však zájem roste exponenciálně. Mít B2B e-shop či B2B portál je v dnešní době považováno za standard. Ten, kdo se nepřizpůsobí, bude mít do tří let obrovský problém,“ uvádí Daniel Lupinski, výkonný ředitel NetDirectu.

Současné trendy v B2B e-commerce

1. Změna nákupního chování
Vládní omezení provozu kamenných obchodů a provozoven, gastronomických zařízení a volnočasových aktivit vedla k dynamickému růstu e-commerce a také ke změnám v chování spotřebitelů. Lidé zjistili, že nakupování na internetu je komfortní, rychlé a v mnoha případech i levnější.
Zejména z těchto důvodů se rapidně navýšil počet zákazníků, kteří začali nakupovat online. Zvýšila se také četnost objednávek v segmentech: potraviny, drogistické zboží, dům a zahrada, hobby a elektro. Významným způsobem rostl také B2B prodej formou online nákupů.
Byť se pandemická situace výrazně lepší a s postupným rozvolněním pravidel lze očekávat návrat zákazníků do kamenných prodejen, zákazníci se nevrátí ke svým dřívějším zvykům v plném rozsahu. Oblíbili si pestrou nabídku, jednoduché srovnání, rychlost a komfort doručení zboží až domů, což jsou benefity spojené s online nákupem. To vše platí obzvlášť v případě odvětví, jako je nákup potravin, které je výrazně nepohodlné a časově náročné. Proto rok 2021 přinese spíše další prolínání online a offline světa, a dojde tedy ke spojení toho nejlepšího z obou světů. Pro podniky znamenají tyto změny v zákaznickém chování příležitost přehodnotit a transformovat svůj byznys.

2. Nutnost digitalizace
Je potřeba se připravit na novou ekonomickou situaci a přizpůsobit se trendům. E-commerce v následujících letech ještě výrazně posílí a čím dál větší pozornost se bude věnovat trendu digitalizace – a to zejména u B2B firem.
B2B firmy, které v dnešní době ještě nepřesunuly obchodní aktivity z offline prostředí do e-commerce, na sebe nabalují postupný technologický dluh a budou mít časem obrovský problém. Ztratí krok s konkurencí a náklady na digitalizaci budou za pár let natolik vysoké, že je budou omezovat v jejich možnostech.
Daniel Lupinski„Ve chvíli, kdy B2B firmy převedou do online prostředí své zákazníky, začnou šetřit ná­kla­dy na ob­chod­ní­ky a call centra. Spo­čí­tej­te si veš­ke­ré HR ná­kla­dy spo­je­né s po­zi­cí ob­chod­ní­ka, který pe­ču­je o zá­kaz­ní­ky. Díky di­gi­ta­li­za­ci mů­že­te uspo­řit řá­do­vě stov­ky tisíc korun ročně. Ob­chod­ník se totiž mů­že vě­no­vat de­sít­kám či stov­kám nových zá­kaz­ní­ků a ne­mu­sí řešit ty stá­va­jí­cí, o které se pos­ta­rá on­li­ne portál,“ vys­vět­lu­je klí­čo­vou roli B2B por­tá­lu Daniel Lupinski.

3. Chytré nástroje
Společnosti, které využívají moderní e-commerce nástroje, ušetří nemalé provozní náklady, vytvoří nové konkurenční výhody a odstraní chybovost. O jaké nástroje se jedná?

  • Chytrá online obchodní kancelář – Každá moderní společnost se postupně zbavuje papírových dokumentů, dávno jim totiž odzvonilo. Přechod na obchodní činnosti bez papírů přináší ekonomické výhody, zvýšení produktivity a rozšíření možností práce s daty. Jen si představte, kolik peněz může firma ušetřit tím, že začne digitalizovat dokumenty a místo tisku faktur a dodacích listů bude vše posílat online. Mohou to být desítky, stovky, ale i miliony korun ročně.
  • Konfigurátory – Konfigurátor je velmi užitečný nástroj, který zákazníkovi usnadní výběr daného produktu či sortimentu. Umožňuje zákazníkům sestavit si produkt z více proměnných v různých variantách. V případě B2B zákazníků je navíc možné synchronizovat různé cenové hladiny z ERP systému. „Největší přidanou hodnotou konfigurátoru je úspora času a eliminace chyb. Konfigurátory se obvykle používají tehdy, pokud chcete zákazníkům usnadnit výběr sortimentu či setů. Díky předem definovaným vazbám dochází také k eliminaci chyb. Konfigurátor dále umožňuje automatizovat řadu činností a uvolnit tak ruce pracovníkům pro důležitější aktivity. Jedná se o přidanou hodnotu virtuálního asistenta,“ radí Daniel Lupinski.
  • Virtuální realita – Virtuální realita je velmi probírané téma. Tato technologie představuje průlom pro řadu segmentů, včetně B2B trhu. Praktickým příkladem využití virtuální reality může být interaktivní prezentace produktů v prostoru a virtuální prohlídky (například ve stavebnictví, automobilovém průmyslu atd.).
  • Kalkulace a rozpočty – Jedná se o nástroje, které mají sloužit k úspoře času a automatizaci. Například v praxi kalkulátor střech po zadání základních rozměrů střechy nabídne nutné množství zboží, a to včetně rezervy. Rozpočty zase umožní zákazníkům vytvářet nabídky a rozpočty pro koncové zákazníky v podobě, za kterou se nikdo nebude muset stydět. Díky tomuto nástroji zákazníci vidí vždy aktuální skladové zásoby a ceny, ale také případné poplatky za zpracování (jako je poplatek za elektroodpad). Vše se navíc ukládá, tudíž se k těmto informacím může zákazník kdykoliv znova dostat.

4. Automatizace procesů
Představte si poměrně obvyklou situaci – nejmenovanou českou korporaci vyrábějící kvalitní venkovní obklady a dlažby. Nedokáže pracovat s daty a vyhodnocovat aktuální poptávku a nabídku (tzn. výrobní kapacity). Neumí dynamicky měnit ceny a odhadovat termíny doručení. Tato společnost prosperuje díky kvalitním výrobkům, souvisejícím službám a boomu v oblasti stavebnictví. Je však otázkou, jak bude schopna v budoucnu čelit konkurenci, udržet svůj růst, zvýšit ziskovost či fungovat v době propadu trhu.
Zavedením kombinace automatizovaných procesů v rámci e-commerce řešení, jakými jsou nastavení dynamické cenotvorby, synchronizace skladových zásob a objednávek, by daná společnost mohla snížit provozní náklady a zvýšit výnos z prodeje produktů. Navíc by zákazníkům nabídla přidanou hodnotu díky dalším užitečným funkcím.

5. Progresivní webové aplikace
Samotná digitalizace obchodu je náročný proces, zejména po technické stránce. Za zmínku stojí důležitost zvolených technologií, které hrají klíčovou roli v jakémkoli e-commerce řešení a rozhodují o úspěšnosti. Například novým standardem na vývojářském poli je progresivní webová aplikace (tzv. PWA, Progressive Web Apps). Jedná se o technologii, která je mezi e-shopy čím dál žádanější a nabízí vyšší rychlost, efektivitu a bezproblémové prostředí, ať už je uživatel připojený k internetu, či je offline. Na rozdíl od mobilních aplikací jsou PWA spouštěny přes web a fungují na všech zařízeních a operačních systémech. Díky PWA zákazníci nemusí stahovat a instalovat aplikace využívající paměť a vývojáři nepotřebují vytvářet a udržovat samostatné aplikace pro zařízení Android a iOS.

6. Home Delivery System
Společnosti reagovaly na logistickou zátěž spojenou s růstem e-commerce zvýšením efektivity současných procesů a systémů. Jedním z trendů v dopravě je například Home Delivery System. Jedná se o pokročilou logistickou aplikaci, která usnadňuje plánování dodávek objednaného zboží vlastní expertní dopravou.
Aplikace Home Delivery System přehledně na jednom místě pomáhá naplánovat jednotlivá závozová okna, automatizuje procesy, odbourává zdlouhavou manuální práci, po připojení aplikace na SMS bránu umožňuje komunikovat se zákazníkem a šetří náklady. „Pokud disponujete vlastní dopravou a rozvozem vašich produktů, HDS je pro vás ideální systém, který vám zaručeně pomůže šetřit čas. Vaši zaměstnanci se budou moct věnovat produktivní práci místo administrativy,“ doplňuje Daniel Lupinski.

Shrnutí

Aby se společnosti udržely konkurenceschopné a stále ve hře, potřebují neustále inovovat a přizpůsobovat se současným trendům. E-commerce řešení hrají v dnešní době velkou roli a stále více budou rozhodovat o úspěchu či neúspěchu firem.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1