fb
IT Systems 12/2020 Trendy ICT 24. 1. 2021 9:04

Předpověď technologických trendů pro rok 2021 podle NTT

NTTSpolečnost NTT zveřejnila studii Future Disrupted 2021, ve které přináší informace o technologiích, které v příštím roce povedou k výrazným změnám. Podle NTT bude i v příštím roce vývoj technologií úzce souviset s nemocí COVID-19 a jedním z dopadů koronavirové pandemie bude urychlení digitální transformace.

NTT předpovídá že v globálním měřítku, bude roku 2021 vévodit následujících pět klíčových technologických trendů:

  1. Základem globální komunikace budou plně optické sítě (All-photonics networks, APN): plně optické sítě umožní přenos mezi jednotlivými koncovými body, například dat mezi uživatelskými počítači a servery, jen s minimálními energetickými nároky. Tento typ sítí tak umožní komunikaci skutečně šetrnou k životnímu prostředí.
  2. Kognitivní technologie se budou využívat pro efektivní propojení a řízení: centralizovaná správa a agilní alokace ICT zdrojů umožní lepší integraci informací z různorodých typů senzorů, včetně těch hlasových a obrazových. Výrazně se tak rozšíří možnosti využití zařízení ze světa internetu věcí.
  3. Digital twin computing (DTC) umožní díky integraci skutečného a virtuálního světa lepší prediktivní analýzy: DTC bude pomocí volného kopírování, kombinování a výměny různorodých digitálních párů „věcí“ a „lidí“ vytvářet různá prostředí. Získané informace se integrují do aplikací jako jsou systémy pro předvídání dopravních situací. Pomohou například také s lepším předvídáním šíření chorob.
  4. Evoluce „citizen developer“ a robotizovaných procesů zásadně změní podnikání: významnou konkurenční výhodu budou představovat platformy, které umožní komukoli vytvářet aplikace využívající firemní data bez znalosti programování. Tento přístup označovaný jako „citizen developer“ využívá robotů k automatizaci klíčových firemních procesů. Zaměstnanci tak mohou věnovat svůj čas práci s vyšší přidanou hodnotou.
  5. Kvantové počítače a edge computing zahájí novou éru výpočetní techniky: stále více budou využívány výpočetní zdroje umístěné na okraji sítě. Edge computing eliminuje zpoždění, ke kterému dochází při využívání geograficky vzdálených centrálních cloudů. Příkladem může být systém rozpoznávání obrazu v automobilu – vstupy bude zpracovávat okamžitě, aniž by je musel odesílat do vzdáleného cloudu.

Uvedené disruptivní technologie sice platí pro delší časový horizont, již nyní ale tyto trendy vyzdvihují důležitost digitální transformace – firmy mohou s jejich pomocí zajistit propojenou pozitivní zákaznickou i zaměstnaneckou zkušenost. Potvrzuje to i zpráva NTT Customer Experience Benchmarking Report 2020, ve kterém 70 % firem uvedlo, že hlavním motivem k digitální transformaci je právě zlepšení zákaznické zkušenosti.

Disruptivní technologie v ČR

Podle Lukáše Jelínka, který řídí českou pobočku NTT, se všechny uvedené trendy budou týkat i společností v České republice. „České firmy byly tradičně opatrné v implementaci nových technologií, a to zvláště v některých konzervativních odvětvích. Nicméně s postupující digitalizací mnoho z nich již započalo cestu zásadních inovací především v oblastech vyžívání cloudu, automatizace či hybridního způsobů práce. Pandemie koronaviru akcelerovala ve firmách témata, která by se za normálních okolností připravovala a prosazovala velmi dlouhou dobu. Trendy jako digital twin computing či citizen developer tak již v mnoha organizacích nejsou neznámým pojmem,“ řekl Lukáš Jelínek.

Safety first

Základem všech nových technologií by měla být kybernetická bezpečnost – bezpečnostní rizika budou mít v roce 2021 v souvislosti s disruptivními technologiemi vliv na loajalitu zákazníků i zaměstnanců. Pozitivní zjištění v tomto ohledu přinesla další výzkumná zpráva NTT Intelligent Workplace Report, která naznačila, že 83 % organizací zcela přehodnotilo svůj přístup k bezpečnosti tak, aby odpovídal novým způsobům práce zavedeným během koronavirové pandemie.

Celou zprávu o disruptivních technologických trendech pro rok 2021 naleznete na webu Future Disrupted: 2021.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1