fb

Panasonic PressIT360

Nové řešení pro videokonference, které usnadňuje spolupráci na dálku

S cílem podpořit nové způsoby spolupráce z kanceláře i z domova představila společnost Panasonic nové řešení pro videokonference a hybridní schůzky. Každý si už jistě vyzkoušel, jak obtížné a náročné může být jednání na dálku.

Kamera PressIT360 tyto problémy překonává a odstraňuje bariéry mezi online a fyzickými schůzkami. Panasonic PressIT360 s intuitivním ovládáním se jednoduše připojuje k počítači pomocí jediného kabelu USB typu C a poskytuje kvalitní 360stupňový obraz ve vysokém rozlišení s čistým zvukem.

PressIT260PressIT360 nabízí všechny nezbytné prvky pro snadnou hybridní videokonferenci: obsa­hu­je čtyři inte­gro­va­né kame­ry s roz­li­še­ním 2560×1440, které pos­ky­tu­jí 360° hori­zon­tál­ní pohled na míst­nost, kva­lit­ní zvuk a sedm mikro­fo­nů s jedi­neč­nou tech­no­lo­gií roz­poz­ná­vá­ní, díky které je řečník vždy dobře vidět a slyšet. Systém PressIT­360 zvý­raz­ňu­je obraz mlu­ví­cích osob pro celou sku­pi­nu účast­ní­ků schůzky tím, že do video­kon­fe­ren­ce umístí zará­mo­va­ný detail­ní záběr dané osoby. To zna­me­ná, že i vzdá­le­ní účast­ní­ci mohou zřetel­ně vidět výra­zy a gesta mlu­ví­cích osob, což pos­ky­tu­je mnohem při­ro­ze­něj­ší a efek­tiv­něj­ší záži­tek ze schůzky.

Při umístění na stole nebo v zasedací místnosti dokáže zařízení detekovat reproduktory až do vzdálenosti 5 m a je vybaveno funkcemi pro potlačení echa, šumu a vyrovnání hlasitosti, která automaticky upravuje kvalitu zvuku pro reproduktory na vzdáleném místě i reproduktory v místnosti.

Pro snadné nastavení a používání jsou obraz, zvuk a napájení sdíleny s počítačem prostřednictvím jediného kabelu USB typu C. Hlasitost a až 5 režimů videa lze ovládat pomocí tlačítek na podstavci jednotky. Používání přístroje je intuitivní a jeho provozní stav je snadno viditelný z barevného LED displeje na přístroji.

Díky úzkému provedení (šířka bez podstavce 63,4 mm/2,5" a výška 285 mm/11,3") se jednotka snadno přenáší po kanceláři v jedné ruce. Případně ji lze jednoduše připevnit na stativ nebo trvale nainstalovat na stůl a bezpečně upevnit pomocí slotů zámku Kensington.

„Vzhledem k tomu, že kolegové stále častěji pracují mimo kanceláře, je více než kdy jindy důležité, aby bylo možné snadno lidi propojit a vyvolat dojem reálné schůzky. Toto hybridní konferenční řešení společnosti Panasonic poskytuje svobodu tvořit a efektivně spolupracovat – ať už se nacházíte kdekoli,“ uvedla k novince Vanessa Lovric, evropská produktová manažerka divize Panasonic Visual Solutions.

PressIT360 je novým přírůstkem do rodiny Panasonic PressIT a dále rozšiřuje bezdrátový prezentační systém Panasonic PressIT Wireless Presentation System, který je již nyní oblíbeným pomocníkem pro online jednání. PressIT360 bude k dispozici od července 2022.

Další informace naleznete na webu: https://business.panasonic.cz/vizualni-systemy/PressIT360-camera-speakerphone

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1