fb
IT Systems 5/2021 Trendy ICT E-commerce B2B/B2C 2. 7. 2021 9:35

Composable commerce jako nové paradigma ve vývoji e-commerce platforem

E-commerce se dynamicky rozvíjí a spolu s ní se mění i technologie, které ji podporují. Poslední dobou se ve spojení s blízkou budoucností e-commerce trhu často mluví o tzv. composable commerce. Proto jsme se rozhodli vám popsat základní principy konceptu composable commerce, jeho vznik a proč dává smysl plánovat a stavět e-commerce prostředí v tomto duchu.

Velmi krátká historie e-commerce softwarů

Před deseti lety byly všechny e-commerce projekty vyvíjené velmi jednoduše, jelikož firmy nebraly online příliš vážně. Prodejci řešili všechny své potřeby v rámci jedné platformy, která byla prodejním, účetním, skladovým a pokladním systémem najednou. Trendy vývoje tehdy udávaly první startupové agentury.

Později začala vznikat šablonová řešení, která jsou díky jednoduchosti ovládání a rychlosti spuštění populární dodnes. Když do e-commerce začaly pronikat velké firmy, nároky na e-shopová řešení se začaly zvyšovat. V praxi to znamenalo, že e-commerce agentury začaly vyvíjet řešení na míru, která integrovaly s CRM, ERP a dalšími systémy.

Všechny projekty byly tou dobou stavěné jako monolitické aplikace. Vzhledem k měnícímu se chování uživatelů a vzniku omnichannel e-commerce začala postupně vzkvétat tzv. MACH architektura (Microservices, API first, Cloud native SaaS, Headless solution).

Vyvíjely se ale i jiné typy softwarů. Marc Andreessen označuje poslední dekádu slovy „Software is eating the world.“ Dnes na trhu najdeme tisíce aplikací, které se specializují na jednotlivé obory byznysu (PIM, CRM, mailing, marketingové automatizace, účetnictví, big data…). A e-commerce platformy musí být připraveny na jejich integraci do jednotného ekosystému. Byznys lídři tak postupně přichází na to, že univerzální platforma postrádá smysl. Chcete-li na současné e-commerce scéně uspět, musíte vytvořit funkční ekosystém z těch nejlepších aplikací a softwarů, které trh nabízí.

Composable přístup v e-commerce systému

Podle společnosti Gartner je composable commerce e-commerce prostředí složené z packaged business capabilities (PBC). To jsou takové komponenty softwaru, které reprezentují přesně definovanou byznysovou schopnost. Packaged business capabilities jsou tedy funkcionality, které nabízí třetí strany (vyhledávání, katalog produktů, košík, analytika) a composable commerce kombinuje nejlepších z těchto softwarů od externích dodavatelů. Každá PBC může být spuštěna nezávisle, odstraněna nebo nahrazena jinou. PBC vám mohou připomínat microservices, o kterých jsme také psali. Jedná se o komplexní soubor funkcí, jehož cílem je přinášet vyšší byznysovou hodnotu.

Byznysové hodnoty composable commerce

Společnost Gartner predikuje, že společnosti, které do roku 2023 adoptují composable commerce, překonají konkurenci v rychlosti implementace nových funkcionalit až o 80 %.

Byznysové hodnoty composable commerce zahrnují schopnost:

  • využití nejlepšího softwaru z každé kategorie,
  • no vendor lock-in (kdykoli můžete vyměnit jakoukoli část systému),
  • odolnost vůči technologickému dluhu,
  • poskytování nejlepšího zákaznického zážitku při každém kontaktu se značkou,
  • rychlá adaptace na dynamicky se měnící zákaznické chování a požadavky trhu,
  • rychlejší implementace nových byznys modelů,
  • zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Jak začít s composable commerce

E-commerce manažeři a lidé zodpovědní za digitální transformaci by měli začít připravovat své firmy na budoucnost.

Společnost Gartner doporučuje:

  • Připravte plán pro nahrazení monolitického řešení, který bude založený na přijetí agilního a modulárního přístupu postaveného na PBC.
  • Začněte vyvíjet composable e-commerce platformu.
  • Udržujte byznysovou agilitu a nezapomeňte, že vaši zaměstnanci musí být schopni spravovat frontendovou část platformy.

Headless e-commerce software, který v Shopsysu vyvíjíme, směřuje právě ke composable commerce a disponuje API, díky němuž ho lze integrovat s jakýmkoliv softwarem třetích stran. V souladu s tímto trendem je naše platforma záměrně štíhlá a obsahuje funkčnosti, které využije 80 % e-shopů. Nesnažíme se vyvinout nejlepší produktový katalog, vyhledávání nebo věrnostní systém. Svým klientům chceme nabídnout digitální platformu připravenou na budoucnost. Tedy takovou, která bude perfektním integrátorem jednotlivých specializovaných nástrojů.

Matěj Kapošváry Matěj Kapošváry
Autor článku je obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Shopsys.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1