fb
IT Systems 12/2022 Trendy ICT 13. 2. 2023 9:30

Nová hype křivka Gartner předpovídá nástup komponovatelných aplikací a rozhodovací inteligence

Společnost Gartner představila vůbec poprvé novou hype křivku pro nastupující technologie v oblasti podnikových financí. Tato hype křivka nabízí předpověď nejdůležitějších technologických trendů, které ovlivní finanční a ekonomická oddělení firem, kde budou podle Gartneru hrát stále důležitější roli umělá inteligence (AI) a strojové učení, které zvýší efektivitu procesů a automatizují datové toky.

„Na této hype křivce lze pozorovat tři širší technologická témata. Za prvé, jde o technologie, jako rozhodovací inteligence, které po­há­ní efektivní organizace. Za druhé, je tu skupina transformačních technologií, jako jsou komponovatelné aplikace, jež mohou pohánět nové možnosti digitálního byznysu. Za třetí jsou tu technologie, které automatizují sběr, ukládání a vyhledávání dat a zvyšují jejich přesnost,“ vysvětluje Mark D. McDonald, ředitel výzkumu Gartner, a dodává: „Lidé budou rozhodovat, kontrolovat, ověřovat výstupy a zajišťovat finanční integritu, zatímco stroje se zaměří na analytic­kou práci a opakující se, repetivní procesy, s nimiž lidé často zápolí.“

Hype křivka Gartneru: Rodící se (nastupující) technologie v oblasti podnikových financí, 2023

Vzhledem k tomu, že do této hype křivky jsou zahrnuty pouze rozvíjející se a perspektivní technologie, doporučují odborníci společnosti Gartner, aby vedoucí pracovníci v oblasti financí postupovali selektivně: vybrali si trendy, které nejlépe odpovídají potřebám jejich organizace, zapadají do krátkodobého a dlouhodobého plánu a umožní organizacím se vyvíjet postupně. „Začněte s malými kroky a iteracemi s menším rizikem nejen proto, abyste se vyhnuli velkým chybám, ale také proto abyste dali finanční organizaci čas pro se změnám postupně přizpůsobit,“ dodává McDonald. „Postupem času se iterační cykly dílčích zlepšení budou týkat širšího spektra procesů a odpovědnosti.“

Na letošní hype křivce rodících se technologií pro oblast podnikových financí vynikají tři inovace, jež by měly v horizontu pěti let postoupit do fáze masového přijetí a mají z pohledu finančních organizací transformační potenciál:

Komponovatelné aplikace

V rámci odklonu od monolitických a nepružných technologických aplikací, které jsou běžně spojovány s podnikovými technologiemi, jsou komponovatelné aplikace odpovědí na rostoucí poptávku po vyšší flexibilitě byznysu v nejistých dobách.

Komponovatelné aplikace, jež se v současné době nacházejí na vrcholu hype křivky (vrchol přehnaných očekávání), jsou z podstaty modulární a navržené tak, aby podporovaly rychlé, bezpečné a účinné změny v souvislosti s četnými otřesy či novými příležitostmi. Zajišťují vyšší agilitu byznys technologií a zvyšují tak odolnost a adaptabilitu napříč podnikem.

Komponovatelné aplikace jsou vytvářeny jako flexibilní kompozice dobře zabalených modulů funkcí podnikových aplikací. „Skladatelem“ je většinou složený byznys/IT tým, zatímco tvůrci těchto modulů mohou být prodejci aplikací, nebo centrální IT softwarový.

Rozhodovací inteligence

Rozhodovací inteligence (Decistion Intelligence, DI) se na aktuální hype křivce nachází ve fázi zrodu (Innovation trigger). DI je praktic­ká disciplína používaná ke zlepšení rozhodování prostřednictvím explicitního pochopení a de/konstrukce (inženýringu) způsobů, jimiž jsou rozhodnutí přijímána a výsledky vyhodnocovány, řízeny a zlepšovány prostřednictvím zpětné vazby. Současný hype kolem automatizovaného rozhodování a rozšířené inteligence, poháněné technikami umělé „rozhodovací“ inteligence, odhalil křehkost starších (tradičních) byznys procesů v tomto novém prostředí.

Stále složitější podnikatelské prostředí se stále nejistějším tempem byznysu a stále větším počtem rozhodnutí přijímaných stroji vedou ke znepokojení a nejistotě lidí i regulátorů. Je proto třeba transpa­rent­ně prezentovat, jakým způsobem jsou rozhodnutí přijímána.

Z čisté byznysového hlediska, dává smysl skrýt nestrukturovaná ad-hoc rozhodnutí, jež jsou nesouvislá a izolovaná a sladit výsledky společných rozhodnutí napříč celou firmou. V současné době se objevují první softwarové nástroje, jež organizacím umožní prakticky realizovat projekty a strategie DI.

Inteligentní aplikace

Implementace ERP se v posledních desetiletích zaměřovaly na sběr transakčních dat. Nyní jsou finanční organizace zatíženy množstvím nashromážděných informací a nevědí, jak je analyzovat nebo využít.

Nová sorta softwarových dodavatelů uvádí na trh inteligentní aplikace (IA), jež právě stoupají na vrchol fáze přehnaných očekávání. Tyto aplikace jsou rozšířeny o umělou inteligenci a propojená data z transakcí a externích zdrojů, aby vytvořily systém, který poskytuje kontextualizované funkce, zkušenosti a procesy a dokáže se neustále učit, zlepšovat a přizpůsobovat. Příslibem těchto platforem je, že finanční oddělení mohou věnovat více času podpoře byznysu a využívat omezené interní zdroje k vytváření řešení založených na AI specifických pro dané odvětví či potřeby byznysu.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1