fb
IT Systems 3/2023 Trendy ICT 9. 5. 2023 9:16

Mohou být telekomunikace zároveň inovativní a ekologicky šetrné?

Většina lidí na světě je určitým způsobem závislá na on-line připojení a službách. Ať si přehráváte film z internetu nebo stahujete důležitý soubor do notebooku – sebemenší zpoždění v přenosu dat může být frustrující. Spotřebitelé proto hledají takové poskytovatele připojení, kteří nabídnou nejinovativnější produkty a služby za přijatelnou cenu. Veřejnost však zároveň začíná přikládat stále větší význam ochraně životního prostředí a někteří lidé se budou vyhýbat firmám, které nemají v tomto ohledu dobré renomé.

Telekomunikační průmysl se tak dostává do bodu zlomu. Firmy musí pokračovat v inovacích, aby uspokojily „připojeného spotřebitele“. Zároveň však musí mít na zřeteli svoji značnou spotřebu energie a dominový efekt, který způsobuje prudký růst cen energií v Evropě.

Hlavolam energetické náročnosti

Jsem přesvědčený, že poskytovatelé služeb mohou pokračovat v inovacích a zároveň vytvářet ekologičtější a lepší odvětví telekomunikací. V současné době je telekomunikační průmysl jedním z největších světových spotřebitelů energie, který se podle magazínu Future of Commerce na celosvětové spotřebě podílí ze 4 %. Tento nesmírně vysoký odběr energie dramaticky zvyšuje uhlíkovou stopu celého odvětví. Při rostoucích cenách energií si telekomunikační sítě nemohou dovolit pokračovat tímto tempem.

Naštěstí to není problém, který odvětví bere na lehkou váhu. Spotřeba energie v telekomunikacích průběžně klesá. Tři největší evropští telekomunikační operátoři, BT, Orange a Telefonica, ve skutečnosti v roce 2021 spotřebovali méně energie než v roce 2016. Podnikají se kroky.

V oboru telekomunikací připadá největší část spotřeby energie na samotné sítě. Většina snah o snižování spotřeby se proto zaměřuje na komplexní modernizaci sítí. Dobrým příkladem je přechod na sítě 5G, protože šetří energii v mnoha ohledech a zároveň poskytují spotřebitelům lepší služby.

Modernizovat, stanovit priority, kapitalizovat

Domnívám se, že všeobecným řešením snižování spotřeby energie je modernizace, důraz na provozní efektivitu a snižování nákladů – tedy to, co odvětví již v různé míře provádí.

Dokonalým příkladem je nedávná aktivita společnosti Orange. V letech 2014 až 2018 zaznamenala enormní nárůst provozu, ale přestála „datovou tsunami“ pomocí řady taktik, včetně využití nových technologií chlazení datových center a, co je nejdůležitější, upgradu na 5G a využití jeho funkcí „energetické optimalizace“.

Naší úlohou je umožnit telekomunikačním společnostem dosáhnout více s menšími náklady, zvýšit efektivitu, snížit spotřebu energie a omezit emise uhlíku. Prostřednictvím řešení pro jádro, RAN a edge jsme zdvojnásobili efektivitu využití spektra u našich zákazníků a zároveň snížili spotřebu energie u RAN na polovinu.

Zároveň tito významní operátoři mohou pokračovat ve svých vlastních snahách o udržitelnost, aniž by slevili z uspokojování potřeb „připojených spotřebitelů“. Je potřeba se zamyslet nad třemi aspekty:

1. Přechod na obnovitelné zdroje energie

Emise uhlíku vznikají i při nejdrobnějších činnostech, jako je odeslání e-mailu nebo vyhledání určité informace na internetu. Při 4,1 miliardy lidí připojených k internetu se však tato malá množství CO2 rychle nasčítávají.

Vzhledem k rostoucím cenám elektřiny v Evropě se strategie pořizování energie z udržitelných zdrojů stává nutností. Přechod na obnovitelné zdroje energie sníží náklady a zmírní závislost na energetických zdrojích, které jsou náchylné k výkyvům cen vyvolaným světovými událostmi.

Orange opět uvažuje tímto směrem a nedávno oznámil své plány na výstavbu solární farmy, kterou si zvýší dostupnost obnovitelné energie.

2. Přechod na sítě 5G

Za posledních deset let jsme byli svědky mnoha úspěšných implementací 5G u řady telekomunikačních klientů, jako je Vodafone nebo Telia. Upgrade na sítě 5G umožňuje telekomunikačním společnostem poskytovat lepší připojení spotřebitelům a současně snižovat energetickou náročnost sítě. Sítě 5G jsou například softwarově definované. To umožňuje efektivní alokaci prostředků, a tedy snižuje spotřebu energie.

Díky organizaci 3GPP, která stanovuje standardy a specifikace pro 5G, obsahují tyto sítě energeticky úsporné funkce. Jedná se o mechanismy, které snižují spotřebu vypínáním buněk nebo síťových funkcí. Příkladem je „přepínání buněk“, které umožňuje zařízením 5G přecházet mezi buňkami v závislosti na síle a kvalitě signálu. Pro další funkce 5G podle specifikací 3GPP vyvíjíme řešení, jako je inteligentní kontrolér RAN.

Sítě 5G také využívají edge computing, což snižuje množství dat, které je nutné přenášet na velké vzdálenosti. Rychlost a efektivita 5G však vede k prudkému nárůstu objemů dat, které zvyšují spotře­bu energie na okraji sítě. Vyvíjíme proto edge řešení, abychom se přiblížili místu, kde jsou tyto služby konzumovány, a sítě tak zefek­tiv­ni­li. Mají-li telekomunikační společnosti překonat výzvy a poskyto­vat spotřebitelům inovace, bude pro ně rozhodující vytváření, pro­voz, správa a připojení prostřednictvím nativních aplikací pro edge. Například edge computing ve spojení s 5G umožnil rychlé zdokonalení VR a AR – nabízí schopnost vykreslovat prostředí v reálném čase. To v důsledku zlepšilo služby v různých odvětvích od zdravotní péče po vzdělávání a přineslo lepší výsledky pro spotřebitele.

Vyvíjíme také řešení, jako je inteligentní kontrolér RAN, který umožňuje programovat RAN pro snížení spotřeby energie v určitých denních dobách u dalších funkcí 5G podle 3GPP.

Vzhledem k obsaženým schopnostem a funkcím pro úsporu energie je přechod na sítě 5G pro telekomunikační společnosti, které upřednostňují udržitelnost a inovace, holou nezbytností.

3. Nasazení špičkové virtualizace

Mnoho brilantních mozků vymýšlí neuvěřitelná řešení, která podporují inovace a udržitelnost. Máme to štěstí, že řadu takových máme ve svých inženýrských týmech. Výsledkem je, že naše inovace pomáhají zákazníkům snižovat jejich dopad na životní prostředí a zároveň zlepšovat svoji nabídku.

Představte si, že virtualizační technologie pomáhají snižovat provoz­ní zátěž a zároveň zvyšují produktivitu. U telekomunikací může být virtualizace nejefektivnější, když reprodukuje fyzickou síť a umožňuje virtualizovaný provoz aplikací. To zvyšuje efektivitu, snižuje provozní náklady, zrychluje běh pracovních zátěží, zvyšuje výkon aplikací a zlepšuje dostupnost serverů. Pokud tak ještě neučinily, musí telekomunikační společnosti zavést virtualizační technologie do svého prostředí, aby zvýšili udržitelnost a produktivitu.

Pozitivní výhled z hlediska udržitelnosti

Celková modernizace sítí, která umožní držet krok s požadavky dnešních spotřebitelů, a zároveň bude zohledňovat udržitelnost jako vysokou prioritu, je výzvou, k níž je nejlepší se postavit čelem. Jakmile telekomunikace podniknou jeden nebo všechny výše uvedené kroky, výhled na udržitelnost celého odvětví se rychle změní na pozitivní a další odvětví budou následovat.

Telekomunikační průmysl odvádí úžasnou práci při vlastní transformaci na lepší a ekologičtější. Navzdory raketovému růstu cen energií a spekulacím o recesi nepozorujeme, že by naši zákazníci z řad telekomunikačních společností omezovali investice do nových nápadů a udržitelnosti. Co pozorujeme, je posun v odůvodnění investic, kdy inovace a udržitelnost jsou nyní nejvyššími prioritami. Naší vizí je umožnit jim vybudovat udržitelnější, spravedlivější a bezpečnější digitální budoucnost pro všechny.

Joe Baguley Joe Baguley
Autor článku je viceprezident a CTO společnosti VMware v regionu EMEA.

Zvyšující se poptávka po konektivitě vyžaduje změnu přístupu v provozu mobilních sítí

Přechod na 5G zároveň předsta­vu­je příležitost k výraznému sní­že­ní energetické náročnosti sítí tak, aby byly s to držet krok s ne­u­stá­le se zvyšujícím objemem přenosu dat za současného sni­žo­vá­ní jejich uhlíkové stopy. Pou­há výměna hardwarových komponent ovšem nebude stačit.

Jakoby zavádění nového technologického standardu nebylo dosta­teč­nou výzvou samo o sobě, musí mobilní operátoři navíc výrazně zvýšit kapacity svých sítí. Podle loňské zprávy Ericsson Mobility Report se totiž objem mobilní komunikace v příštích pěti letech celosvětově zpětinásobí. Zároveň však již dnes energie činí 20-30 procent celkových provozních nákladů, a to bez zohlednění aktuální­ho dramatického zdražování tohoto vstupu. Celosvětově vydají mobilní operátoři přes 600 miliard korun ročně za dodávky energií do svých sítí. Rychle rozšiřovat jejich kapacitu a zároveň výrazně srazit spotřebu energie přitom možné je, díky novým technologiím.

Neexistuje ovšem žádné jednotlivé opatření, které to zajistí, ale je nutné integrovat celou škálu dílčích technologií. Tedy je třeba sítě na standard 5G modernizovat za využití hardwaru, který zároveň poskytuje mnohem vyšší výkon a má výrazně nižší spotřebu energie. Příkladem mohou být radiové přístupové sítě (Radio Access Network - RAN), které se zaváděním 5G vyžadují čím dál vyšší výpočetní výkon.

Nejvýraznějších úspor energie totiž nelze dosáhnout pouze nasazením správného hardware na správném místě, ale současným uplatněním řešení a procesů navržených s ohledem na energetickou účinnost. Například funkce Deep Sleep v rámci Ericsson Radio Access Network umožňuje při nízkém vytížení rádia ho hibernovat, čímž se sníží jejich spotřeba energie až o 97 procent. Také predikce provozního zatížení může dále a velmi výrazně zvýšit energetickou účinnost provozu sítě. A s nástroji, jako je strojové učení a umělá inteligence (AI) umožňující prediktivní údržbu a řešení problémů na dálku, lze dosáhnout snížení nákladů nejen na energie, ale také na údržbu základnových stanic či jejich výpadků.

„Upgrade mobilních sítí na technologii páté generace představuje dokonalou příležitost radikálně zvýšit také jejich energetickou účinnost a tím výrazně omezit uhlíkovou stopu mobilní komunikace. Ostatně rychlý nárůst objemu přenosu, stejně jako rostoucí regulační tlak a stoupající enviromentální citlivost spotřebitelů operátorům stejně nedávají na výběr. Abychom však mohli naplno využít potenciál pokročilých síťových komponent a řešení, nestačí pouze nahradit 4G hardware novými zařízeními. Místo toho musíme řešit síť jako celek a nasadit novou technologii integrovaným způsobem,“ říká Cveto Gašperut, Country Manager Ericssonu pro Českou republiku.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1