fb
IT Systems 5/2021 Trendy ICT 18. 6. 2021 7:55

Nástup aplikací pro spolupráci

Jak pandemie podněcuje nové přístupy a formy práce

Od začátku pandemie jsme se o práci na dálku naučili hodně. Většina podniků neměla krizové plány pro okamžitou a často i povinnou práci z domova, mnoho zaměstnanců nemělo vybavení ani digitální zručnost, aby mohli snadno začít. V nedávném průzkumu společnosti Avaya mezi 300 vedoucími pracovníky jich 32 % uvedlo, že mají jejich zaměstnanci potíže s přizpůsobením se novým technologiím a komunikačním nástrojům, které mají k dispozici. Na každém kroku vidíme dopady pandemie na podnikání i společnost. Aplikace pro spolupráci (Workstream Collaboration, WSC) sehrají zásadní roli.

V důsledku pandemie se podniky odchylují od řešení jednotné komunikace (Unified Communications, UC) k aplikacím pro spolupráci, které nahrazují dosavadní systém používání různorodých nástrojů ke spolupráci v podobě samostatných aplikací v rámci konfigurovatelného pracovního prostředí podle potřeb jednotlivých pracovníků. Aplikace pro spolupráci umožňují týmům nejenom komunikovat prostřednictvím chatu, hlasu, videa a schůzek, ale jdou i dále a integrují se s obchodními procesy a externími aplikacemi. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2022 bude 70 % týmů spoléhat na aplikace pro spolupráci jako na svůj primární prostředek komunikace, koordinace a sdílení informací. Do roku 2023 společnost Gartner předpokládá, že 75 % organizací využívajících aplikace pro spolupráci je plně rozšíří na všechny zaměstnance, oproti 45 % v roce 2019.

Jsme svědky nového směrování spolupráce - ústředním bodem spolupráce je aplikace pro spolupráci podporovaná několika nově se objevujícími koncepty:

Rozvoj ekonomiky zaměřené na zkušenosti
Došlo k rapidnímu nárůstu možností, jakými spolu lidé mohou komunikovat. Dnes zavedené prohlížeče v notebooku nebo chytrém telefonu jsou doplňovány o různá domácí zařízení jako asistenční systémy Google Assistant a Amazon Alexa, nebo zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu a stále přichází další. Když půjdeme do důsledku, tak každé zařízení může být používáno v různých situacích různými lidmi různým způsobem. Nástroje pro komunikaci a spolupráci, se kterými pracujeme v kanceláři, doma i na cestách, tedy musí zahrnovat všechny multi-experience principy – chceme přeci mít přístup ke kontextu komunikace, zachovat si schopnosti anticipovat na základě předchozí komunikace a proaktivně postupovat v práci.

Nové pracovní jádro
Nové pracovní jádro (New Work Nucleus, NWN) je termín, který nedávno použila společnost Gartner k popisu nastupující fáze digitálního podnikání. Nové pracovní jádro představuje posun ve fungování moderního pracoviště. Ve své studii „Role aplikací pro spolupráci v novém pracovním jádru“ uvádí Gartner platformy aplikací pro spolupráci jako „středobod nového pracovního prostředí“. NWN představuje důležitý přechod od starého způsobu digitální podpory ke způsobu novému, doplněnému o umělou inteligenci a automatizaci, přičemž základem tohoto přechodu jsou aplikace pro spolupráci.

Fúzní týmy
V nedávném průzkumu Práce odkudkoli společnosti Avaya uvedlo 71 % osob s rozhodovacími pravomocemi v oblasti technologií, že jejich organizace vlivem pandemie rychleji přijala nové technologie. Rychlejší přijímání technologií vyžaduje, aby podnik během tohoto přechodu řídil správný tým. Gartner definuje „fúzní týmy“ jako multidisciplinární digitální podnikové týmy, které kombinují technologie s dalšími typy odborných znalostí v různých oblastech. Jinými slovy, fúze správných lidí se správnými – nebo v tomto případě novými – technologiemi. Více než 80 % společností sestavilo „fúzní týmy“, aby podpořily aktivity reagující na pandemii.

A takto podporují tyto nové formy práce aplikace pro spolupráci:

Připravenost na novou realitu práce na dálku
Nedávná studie společnosti Avaya zjistila, že 72 % podniků se sídlem ve Spojených státech v důsledku pandemie přehodnocuje způsob, jak fungují, a 80 % již zavádí nové nástroje, aby poskytly lepší zákaznické i zaměstnanecké prostředí umožňující nové způsoby práce. Aplikace pro spolupráci poskytují lepší přístup ke komunikačním nástrojům i vyšší kvalitu komunikace se silným vlivem na vlastní podnikání, například v podobě vyšší efektivity a rozmanitější i distribuovanější pracovní síly.

Menší únava z aplikací
Polovina z oslovených vedoucích pracovníků uvedla, že sledovala, jak se jejich zaměstnanci potýkají s únavou ze správy příliš mnoha různorodých komunikačních nástrojů. Únava uživatelů v kombinaci s nutností vymýšlet nové způsoby růstu po, nebo ještě v době pandemie, tlačí podniky, aby upřednostňovaly technologie, které budou fungovat jako spojovací článek mezi stávajícími aplikacemi. Jinými slovy, aplikace pro spolupráci, které spojují pracovní toky a procesy za účelem zlepšení prostředí jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky, a která lze je kombinovat s již existujícím širokým podnikovým ekosystémem.

Jeden dodavatel s jediným zdrojem správy
Více než 70 % vedoucích pracovníků uvádí, že dávají přednost tomu, aby měli pro všechny své platformy pro spolupráci jednoho jediného dodavatele. Studie Avaya zjistila, že je to obzvláště důležité pro velké podniky s více pobočkami, které mají průměrně 4 a více různých dodavatelů.

Pro IT a technické ředitele i šéfy jednotlivých aplikací nové trendy směrování práce vyžadují orientaci ve zcela novém prostředí dodavatelů a příležitostí pro propojení nebo přidání hodnoty do jejich současného prostředí sestávajícího se ze stále složitějších technologií - což je ale na jinou debatu. Jisté je jedno, již neexistuje možnost neprovádět transformaci.

Zdeněk Staud Zdeněk Staud
Autor článku je oblastní manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Avaya. Disponuje rozsáhlou znalostí trendů a osvědčených postupů v oblasti péče o zákazníky a dlouholetou profesní zkušeností v oblasti telekomunikací a kontaktních center.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1