fb
IT Systems 4/2021 Trendy ICT E-commerce B2B/B2C 31. 5. 2021 15:56

Digitalizovat pod tlakem krize nestačí

Lídry zítřka budou ti, kdo staví technologie do popředí obchodní strategie

Globální pandemie potvrdila životně důležitou roli technologií pro rozvoj a přežití firem. Umožňují totiž rychlý rozvoj digitálních interakcí, akcelerování nových způsobů práce a podnikatelských modelů, které v současné vyhrocené situaci zachraňují fungování mnoha firem. Potvrzují to i příklady firem Starbucks a Ford, kterým nové technologie významně pomohly v období lockdownu.

Kavárenský řetězec Starbucks využil technologie a inovace pro překonání krize. V srpnu si jeho aplikaci stáhly tři miliony nových uživatelů a mobilní objednávky spolu s prodejem z okénka představovaly 90 % tržeb. S rostoucí poptávkou Starbucks nasadil integrovaný systém kombinující objednávky z vlastní mobilní aplikace, UberEats a okének do jedné fronty. Starbucks také vyvinul a začal používat nové kávovary se senzory, které sledují množství nalité kávy, předpovídají nutnou údržbu a snižují dopad neplánovaných odstávek.

Jako další příklad slouží automobilka Ford, která vytvořila 10 interaktivních aplikací využívajících rozšířené reality pro představení nového elektrického Mustang Mach-E. Zákazníci tak mohli prozkoumat všechny funkce nového auta pomocí interaktivního 3D modelu a bez zkušebních jízd. V aplikaci také měli informace přímo od návrhářů a inženýrů, kteří se podíleli na jeho tvorbě.

Jedná se o dva z mnoha příkladů využití technologie jako aktivátoru úspěšné agilní reakce na změnu. „Pouhá reakce na krizi již nestačí a do popředí se dostávají odvážnější firmy, které se nejen adaptují, ale využívají technologie inovativním způsobem. Inovátoři již dnes začínají formovat budoucnost,“ říká Adam Leščišin z Accenture.

Ford Mustang Mach-E

Společnosti Starbucks a Ford byly v době krize po technologické stránce připraveny. Ale mnoho dalších firem se spokojilo s tím, že jen držely krok s konkurencí. Podle analytické společnosti Gartner například mnozí výrobci již léta plánovali přechod do cloudu, z různých důvodů se jim ale vytyčený cíl dařilo plnit velmi pomalu. Až v posledních 12 měsících se tento proces výrazně urychlil. V průzkumu společnosti Accenture 82 % vedoucích pracovníků IT uvedlo, že v přímé reakci na krizi zintenzivnilo používání cloudových technologií a 66 % uvedlo, že v dohledné budoucnosti bude v rozšiřování využívání cloudu pokračovat. Díky platformám pro rozvoz jídel mohly restaurace udržet spojení se zákazníky, vzestup zaznamenal celý segment e-commerce a služby typu telemedicíny. Pandemie tak otevřela společnostem oči a představila novou realitu, ve které je nyní cloud jádrem firmy, nejen její periferií. A technologie již nejsou jen jedním z prostředků dosažení úspěchu, ale prostředkem na kterém všechen úspěch závisí.

Společnost Accenture vydala studii Technology Vision 2021, ve které popisuje výsledky průzkumu, jak přední technologické a obchodní společnosti zrychlují digitální transformaci a staví přitom na robustních architektonických základech. Accenture na základě toho identifikuje pět klíčových oblastí, kterým by se firmy měly věnovat v horizontu tří let, aby udržely krok a ideálně předstihly konkurenci:

  • Architektura lepší budoucnosti. Začíná nová éra průmyslové konkurence, kde společnosti soutěží mimo jiné i v architektuře svých IT systémů. Budovat a řídit konkurenceschopné technologické celky ale znamená přemýšlet o technologiích jinak. 89 % vedoucích pracovníků věří, že schopnost jejich organizace generovat obchodní hodnotu bude stále více vycházet z možností jejich technologické architektury.
  • Využití digitálních dvojníků. Lídři budují inteligentní digitální dvojníky, aby vytvořili živé modely továren, dodavatelských řetězců nebo životního cyklu produktů. Spojení dat a umělé inteligence, která prezentuje fyzický svět v digitálním prostoru, odemkne nové příležitosti pro provoz, spolupráci a inovace. 65 % dotazovaných vedoucích pracovníků očekává, že se investice jejich organizace do inteligentních digitálních dvojníků v příštích třech letech dále zvýší.
  • Dostupnost technologií. Bez ohledu na hierarchii má teď každý možnost využívat své schopnosti a být inovátorem, který optimalizuje svou práci, aktivně řeší problémy a přizpůsobuje obchodní procesy a model podnikání novým a měnícím se potřebám. 88 % vedoucích pracovníků je přesvědčeno, že dostupnost technologií se stává rozhodující pro jejich schopnost podněcovat inovace v celé jejich organizaci.
  • Tvorba vlastního pracovního prostředí. Největší změna ve způsobu práce, kterou pamatujeme, způsobila, že firmy vystoupily ze svých hranic. Pokud si lidé mohou zařídit své vlastní mobilní pracovní prostředí, mají svobodu bezproblémově pracovat kdekoli - ať už doma, v kancelářích firmy či partnerů, na letišti, nebo kdekoli jinde. V tomto modelu mohou lídři přehodnotit účel práce na různých místech a využít možnosti koncipovat podnikání zcela jinak. 81 % dotazovaných vedoucích pracovníků uvádí, že lídři jejich odvětví se posouvají od konceptu „Bring Your Own Device“ k „Bring Your Own Environment“.
  • Společná cesta chaosem. Poptávka po sledování kontaktů, bezproblémových platbách a nových způsobech budování důvěry přinesla striktní zaměření na to, co se stávajícím podnikovým ekosystémům nedařilo. Pluralitní ekosystémy mohou podnikům pomoci získat větší odolnost a přizpůsobivost, přinesou nové možnosti přístupu na trh a stanoví nové standardy ekosystémů v jednotlivých odvětvích.

Éra „rychlých následovníků“ skončila – neustálé změny jsou už trvalé a lídry zítřka budou ti, kdo staví technologii do popředí své obchodní strategie. Lídři nebudou čekat na tzv. „nový normál“, ale přehodnotí a přebudují své prostředí nebo obchodní model pomocí radikálních způsobů myšlení a postupů.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1