fb
IT Systems 4/2020 Trendy ICT 14. 5. 2020 9:24

COVID-19 urychlí digitální transformaci

Větší část interakce ve společnosti se posune do virtuálního a digitálního prostředí

EY Tech HorizonFirmy, kterým se daří adaptovat na moderní trendy a úspěšně využívat technologie k podpoře a zajištění vlastního růstu sdílejí určité charakteristiky, které jim pomáhají v podnikání. V konečném důsledku přispívá digitální transformace k lepším hospodářským výsledkům.

Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu EY Tech Horizon, z něhož také vyplývá, že s transformací jsou nejdále odvětví: spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Progresivní společnosti se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, zejména však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %).

Pokud jde o konkrétní znaky a postupy, jimiž se lídři digitální transformace vyznačují a dokáží z nich profitovat, identifikovali autoři studie následující šestici zásad:

  • důraz na zákazníky jako záležitost prvořadého významu,
  • intenzivní využívání umělé inteligence (AI) k podpoře růstu,
  • zavádění inovačních řešení do pracovních prostředí i partnerství,
  • motivování schopných pracovníků prostřednictvím nových podnětů a strategií,
  • uplatňování řídících plánů pro moderní technologie,
  • rozvoj inovací na základě dostupných dat a flexibilního přístupu.

Ukázalo se, že prosperující podniky v jednotlivých odvětvích jsou s digitální transformací výrazně dále, z uplatňovaných technologických inovací mají značný finanční užitek. Pro účely hodnocení transformativního potenciálu firem analyzovala společnost EY tři základní finanční ukazatele (tržby, hrubý zisk a ukazatel EBITDA) na bázi složené roční míry růstu (CAGR) pro pětileté období, z čehož vyplynula následující zjištění:

  • lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 50 %) dosáhnou ročního růstu EBITDA o více něž 15 %,
  • lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 45 %) zaznamenají roční růst tržeb přesahující 10 %,
  • lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 26 %) navýší svůj roční hrubý zisk o více než 10 %.

„Vzhledem k tomu, jaké technologické nástroje mají nyní podniky k dispozici, nás zajímalo, jestli – a zejména jakým způsobem – díky nim dosahují v digitální transformaci výraznějších úspěchů. Předpokládali jsme, že z výsledků budeme schopni vyvodit určité společné rysy a stanovit, čím se úspěšní v tomto ohledu od těch méně úspěšných liší. Je jasné, že na hrubé tržby, respektive čistý zisk společností má vliv celá řada faktorů. Průzkum nicméně potvrdil, že lepší hospodářské výsledky s uplatňováním zmiňované šestice zásadních praktik velmi úzce souvisí,“ uvádí Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České republice.

Citovaná studie vychází z rozsáhlého kvantitativního a kvalitativního výzkumu, v jehož rámci bylo dotazováno na 570 členů vrcholového managementu a vedoucích pracovníků společností z dvanácti zemí a devíti ekonomických odvětví. Vzorek zahrnoval 500 velkých společností a 70 startupů.

Evropa je stále lídrem v digitální transformaci

Z velkých společností považuje vlastní pokroky na poli digitální transformace za dostatečné, případně svou iniciativu v této oblasti za plně funkční a optimalizovanou celkem 44 % respondentů. Mezi startupy – firmami starými maximálně pět let, jimž je vlastní dynamický přístup a také vznikly již v éře cloudu – plánuje procesy, na nichž jejich podnikání stojí, v následujících dvou letech radikálně změnit až 83 % zúčastněných.

V kategorii korporací se na špici transformačního úsilí drží Evropa, kde se transformační plány daří plnit 53 % dotazovaných firem, následuje asijsko-pacifický region (47 %) a Severní a Jižní Amerika (35 %). Z hlediska odvětví jsou s transformací nejdále spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Příliš pozadu nezůstává ani sektor energetiky (45 %) či finančních služeb (44 %).

Investice do technologií rostou, ale řídící rámec je třeba revidovat

Firmy s nejvýraznějším transformativním potenciálem se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, prioritně však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %). V souvislosti se zaváděním moderních technologií a jejich řízením hodlá odpovídající řídící funkci patřičně revidovat 43 % účastníků, pouze 15 % pak svou stávající správu nových technologií pokládá za dostatečnou.

Firmy se stále potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly

Více než polovina (58 %) vedoucích pracovníků odpovědných za správu technologií je přesvědčena, že odborníků, kteří by tempo transformace pomohli urychlit, se všeobecně nedostává. Stejný názor zastává i 59 % manažerů ostatních úseků. Aby chybějící kapacity eliminovaly, uchylují se podniky k celé řadě opatření. Prostřednictvím nejrůznějších odměn a výhod se například snaží své lidi motivovat, aby si potřebné znalosti doplnili sami (59 %), případně pořádají povinná školení pro všechny zaměstnance (56 %). Necelá polovina (46 %) respondentů musí údajně nejprve zjistit, jaké odbornosti stávajícímu personálu chybí, a přibližně stejné procento dotázaných uvažuje, že adekvátně upraví příslušné náborové procesy.

„Je povzbuzující vidět, že firmy, které lze označit za lídry svého oboru, posuzují priority i nezbytné kroky komplexně a nepouští ze zřetele žádný z trojice klíčových předpokladů zdárné transformace, totiž jednoznačný ohled na zaměstnance, využívání technologií k urychlení procesů a možnost škálování inovací. V současné koronavirové situaci si firmy samozřejmě kladou otázku, co bude ,potom‘, ale lze předpokládat, že transformace směrem k digitální a AI podporované budoucnosti, která by zároveň byla odolné vůči nenadálým událostem, bude pokračovat a možná dokonce nabere na rychlosti,“ uzavírá Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1