fb
IT Systems 1-2/2021 Trendy ICT IT Security 18. 3. 2021 9:06

Bezpečnostní služby procházejí digitální revolucí

Fyzickou ostrahu nahrazují senzory

SecuritasModerní technologie mění svět, ten bezpečnostní nevyjímaje. Bezpečnostní služby procházejí v posledních letech digitální revolucí, akcelerovanou současnou světovou pandemií. Ukazuje se totiž, že digitální platformy a chytré senzory napojené na dispečink jsou oproti pochůzkářům, tužkám a sešitům často spolehlivější, efektivnější a v neposlední řadě levnější.

Vrátnice je prostor, který byl po dlouhou dobu synonymem pro nízko ohodnocenou, ale paradoxně také velmi důležitou práci. Koneckonců, vrátnice je nejen zásadním prvkem zabezpečení, ale často také prvotním setkáním se samotnou firmou, a v mnoha případech taky bodem, kde dochází ke vstupní nebo výstupní kontrole zaměstnanců. Právě vrátnice proto mohou být praktickou ukázkou toho, jak technologie mění podobu bezpečnostních služeb. Místo vrátného s docházkovou knihou se moderní vrátnice (tzv. eVrátnice) stává automatizovanou službou – kamery čtoucí RZ ovládají automatickou závoru a vpouští autorizovaná vozidla, digitální platformy se starají o potřebnou evidenci, turnikety se čtečkou RFID karet umožňují vstup zaměstnancům. Hladký provoz přitom kontroluje operátor vzdáleného dispečinku.

eVrátnice

Zabezpečení jako digitalizovaná služba

Výše uvedený příklad je jen jednou z mnoha změn, kterými prošlo bezpečnostní odvětví v posledních letech, kdy nízko hodnocené, nekvalifikované práce nahrazují technologie napojené na vzdálený dispečink a výstupy z kamer a senzorů kontrolují ve dne v noci proškolení operátoři. Stejný trend se významně dotýká například recepcí (nově spíše eRecepcí) i fyzické ostrahy, kterou často nahrazuje služba inteligentního vzdáleného videodohledu.

Jaké jsou výhody této digitální revoluce? Stejně jako v jiných odvětvích, i v bezpečnostních službách přinášejí nejmodernějšími čipy vybavené technologie razantně vyšší efektivitu. Uveďme si jako příklad ochranu perimetru, tedy základní zabezpečení areálu před vniknutím zlodějů a jiných nepovolaných osob, s pomocí výše zmíněného inteligentního kamerového řešení, které nazýváme Remote video solutions (RVS). V minulosti zajišťovali tuto službu pochůzkáři a noční hlídači, kteří ve více či méně pravidelných intervalech obcházeli plot pozemku a zjišťovali, zda se na něm nepohybuje někdo cizí.

V roce 2021 vypadá nejmodernější dohled jinak: síťové kamery s nočním viděním a zabudovanou videoanalytikou umí samy rozpoznat pohyb v zastřežené oblasti. V stejné vteřině posílají signál na dispečink. Proškolený operátor může prostřednictvím otočné kamery vizuálně ověřit, co se na místě děje. Pokud se opravdu jedná o zloděje (a nikoliv o zajíce), má k dispozici dálkově ovládaný tlampač. Díky němu lze nezvaného návštěvníka přímo oslovit. Účinnost věty: „Pane v šedivé mikině, vidím vás. Nacházíte se na soukromém pozemku. Vyčkejte prosím příjezdu policie,“ bývá pro účely odrazení takřka 100%. Pokud by takový zásah nepomohl, na místo vyráží mobilní patrola nebo policie.

Bezpečnostní technologie vs. Covid-19

Pandemie nemoci Covid-19 ukázala, že digitalizace a automatizace bezpečnostních služeb přináší spolu s moderními technologiemi zásadní benefity. Zatímco termální kamery se osvědčily jako spolehlivý ukazatel potenciálně nakažených osob, automatizované systémy RVS, eRecepce a eVrátnice eliminovaly riziko nakažení i problémy v případě výpadku personálu.

Levnější i bezobslužné technologie

Zákazník obvykle platí za na míru instalované prvky zabezpečení, včetně pronajatých technologií a nepřetržité pohotovosti dispečinku, jako za klasickou službu: měsíčně domluvenou paušální částkou. V takovém režimu mnohdy činí úspora nákladů na ostrahu až 60 %, zákazník tedy platí pouhou třetinu původních nákladů na pochůzkáře. Z vývoje navíc těží i samotní bezpečnostní pracovníci, z nichž se stávají po patřičném vyškolení kvalifikovaní operátoři technologií.

Securitas RVS

Technologie jsou výhodnější zvláště v současné době, kdy mnoho firem trápí nedostatek zaměstnanců. Třeba elektronická recepce pomůže nejenom snížit vysoké náklady na provoz klasické recepce, ale vyřeší i problém s nedostatkem personálu, nemluvě o protiepidemických výhodách, které přináší její bezobslužnost. Jedná se přitom o plnohodnotnou náhradu, která se postará o čtení dokladů, evidenci podpisů, tisk potvrzení či vydávání RFID karet a QR kódů. V rámci informačního systému pak zařízení umí seznámit návštěvníky s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranou, a to včetně jednoduchého proškolení.

Bezpečnostní technologie si můžete prohlédnout a osahat v Brně

Do jaké míry lze ostrahu firemního objektu automatizovat? Opravdu dokážou současné technologie plně nahradit lidský personál na místě? Jak funguje digitalizace ostrahy v praxi a kolik vaši firmu bude stát? Pro názorné odpovědi na tyto otázky vzniklo v Brně – Líšni nové Experience centrum SECURITAS. Bezpečnostní technologie si tam můžete „osahat“ a sami si vyzkoušet jejich funkcionality.

Cílem je digitalizace všech procesů

Dalším významným trendem, který jde ruku v ruce s nasazováním bezpečnostních technologií, je digitalizace bezpečnostních procesů. Technologie jsou totiž spolehlivými sluhy, ale bezpečnostní pracovníci potřebují k jejich maximálnímu vytěžení spolehlivou digitální evidenci. U nás využíváme pro tento účel dvě digitální platformy. K reportingu slouží bezpečnostním pracovníkům nástroj VISION, veškerá agenda se pak ukládá a třídí v tzv. Securitas Customer Portal. To je také nástroj setkávání se zákazníkem. Pilotní projekt, který jsme realizovali v Area Západní Čechy, přitom přinesl působivé výsledky: digitalizace procesů ušetřila nejen kila papírů, tonerů a kancelářských potřeb, ale v průměru i neuvěřitelných 25 hodin administrativní práce měsíčně na jednoho manažera.

Vývoj míří k prediktivní bezpečnosti

Vše výše zmíněné vede ke změně pohledu na zabezpečení – a v dlouhodobém časovém horizontu je také cestou k tzv. prediktivní bezpečnosti, tedy schopnosti automaticky vyhodnocovat a předvídat rizika a plánovat nasazení ostrahy podle toho. Digitalizace totiž přináší spolehlivá, dlouhodobá a porovnatelná data. Díky nim už dnes dokážeme nejenom propojit důležité informace z reportingových nástrojů se složkami Integrovaného záchranného systému, ale také spolehlivě určit rizikové dny v týdnu, při efektivním sběru dat i rizikové hodiny (pozor, úterý v deset hodin odpoledne vychází dle sběru dat jako nejrizikovější čas). S použitím těchto databází bude v budoucnu návrhy bezpečnostního řešení a procesů v různých objektech, řečeno s nadsázkou, provádět umělá inteligence. Přestože je takto spolehlivá prediktivní bezpečnost zatím vzdáleným cílem, cestu už známe.

Jan Huml Jan Huml
Autor článku je technickým ředitelem společnosti SECURITAS ČR.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1