fb
IT Systems 9/2023 Trendy ICT Logistika, řízení skladů, WMS Plánování a řízení výroby 13. 10. 2023 10:02

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Zvyšování produktivity, optimali­zace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se sple­ti­tos­tí areálů zvyšují rizika problémů a snižují efektivitu podnikání. Tato patová situace však není neřešitelná. Své místo zde našla digitální transformace, která v kombinaci s rozšířenou realitou funguje naprosto geniálně – NaviProCare.

Trápí vás?

  • Špatná orientace v rozsáhlých komplexech areálů či uličkách hal
  • Prostoje při opravách strojů
  • Nepřehledné a zastaralé pracovní manuály
  • Prohlubující se časová ztráta
  • Snižující se efektivita práce

Jak rozšířená realita přispívá k větší produktivitě

Víceúčelový navigační systém NaviProCare využívá rozšířenou realitu, díky níž se uživatel/subjekt dostane na cílové místo i bez GPS navigace. Zpřístupňuje tedy místa, kde běžné navigaci selhává signál. Pomocí přenosu obrazu kamery mobilního zařízení nebo brýlí systém přímo zobrazí optimální a bezpečnou trasu pomocí šipek, které ho dovedou ke konkrétnímu cíli. Uživatel rychle a jednoduše najde třeba správný regál s hledanou součástkou, nebo se dostane k místu nezbytné opravy výtahu. Vedle navigační funkce je NaviPro­Care skvělým (pohotovým) pomocníkem také při zajištění plynulého provozu. Lze ho totiž využít při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky či jinými dopravníky, kde například do zvolených úzkých uliček naviguje rovnou v jednom směru. Systém tak všem (interním či externím uživatelům) šetří čas i energii, čímž roste výrobní výkon.

Kde NaviProCare pomáhá

Optimalizace pracovních procesů, snižování nákladů, zvyšování bezpečnosti, časová úspora, předávání know-how, snížení krizových situací i psychické zátěže, snížení dopadu na životní prostředí.

Víc než popisky v navigaci

Systém s rozšířenou realitou využívá kombinaci vstupů z kamer a senzorů zařízení s digitálními daty. Tyto prvky integruje do skutečného okolí, resp. na základě dat přidává digitální objekty, které jsou virtuálně umístěny do reálného prostředí.

Doplňkovou funkcí navigace je i zobrazení aktuálního stavu jednotlivých strojů na displeji mobilního zařízení či AR brýlí pomocí rozšířené reality. Uživatel při pohybu halou ihned vidí reálné hodnoty přístrojů, mimo jiné také produkce či skladové zásoby, včetně jejich stavu – například zda jsou přístroje a zařízení v pořádku.

Real time Informace na talíři, resp. v terénu

Vedle standartní navigace po areálu/hale NaviProCare pohotově reflektuje také neplánované události. Porucha výtahu či zablokovaná cesta (např. kvůli vysypanému nákladu) mohou náhle změnit průchod jednotlivých částí areálu, na které systém dokáže okamžitě reagovat. Optimalizuje trasy a najde nejlepší alternativu. Z druhé strany na totéž místo dokáže urgentně bez složitého popisu trasy povolat servisního technika. Stačí pouze nasdílet polohu s daným zaměstnancem, kterého navigace zavede na „místo činu“.

Velmi užitečnou funkcí systému je zároveň reporting. Statistickým vyhodnocením vytížení tras po areálu v čase pomocí modulu reportingu lze optimalizovat i trasy nejen pro pohyb zaměstnanců, ale i pro optimální přesun zboží a materiálů mezi různými body.

NaviProCare lze dobře využít také u expedice při organizaci kamionů – objednaných i neobjednaných. V obou případech systém umožní kamionu registraci přímo u vjezdu do areálu a kamion následně dostane přidělenou rampu pro nakládku/vykládku zboží či materiálu. Pro usnadnění orientace ve spleti hal a uliček řidič může dále využít virtuální navigaci systému. Pomocí QR kódu, který řidič získá na vrátnici, si ve svém zařízení zobrazí trasu přímo k rampě. V konečném důsledku je proces jednodušší, rychlejší a šetří čas přepravy i pohonné hmoty.

Záživný „nezáživný“ manuál

Dnes je běžnou formou pracovních manuálů textová podoba doplně­ná fotodokumentací a setkáme se také s audio a video verzemi. Další možnost se ale nabízí v podobě rozšířené reality. Systém NaviPro­Care právě pomocí manuálu se zmíněnou rozšířenou realitou usnadní a konkretizuje kroky přímo na místě, např. na místě nezbytného zásahu. Takový manuál umožňuje pracovníkům díky své interaktivitě rychleji a efektivněji zvládat nové dovednosti a postupy. Eliminuje množství tisku, usnadňuje pracovníkům přístup k aktuálním postupům a slouží pro uchovávání know-how při fluktuaci pracovníků.

Příklad: AR manuál při poruše zařízení

Pracovník se pomocí NaviProCare dostane na místo nehody, kde si ověří, že se nachází na správném místě. Pomocí AR manuálu zde jednoduše vyhledá potřebný pracovní úkon – namířením mobilního telefonu, tabletu nebo brýlí s rozšířenou realitou na příslušné zařízení se na displeji objeví konkrétní prvek spolu s podrobnou instrukcí, co s ním provést. AR manuál tak vede pracovníka dílčími úkoly a jeho využitím dochází navíc k minimalizaci rizika lidských chyb. Pracovníci totiž vidí kroky opravy nebo údržby přímo na daném zařízení či stroji. Podobný systém slouží nejen při výcviku zaměstnanců, ale i v ostrém provozu.

Paralelně k manuálu poskytne systém i checklist, kam pracovník zaznamená provedení daného úkolu. Systém je zároveň integrován s čidly jednotlivých zařízení, která poskytují do aplikace zpětnou vazbu a tím aplikace ověří a ujistí pracovníka, že odezva systému odpovídá správnému provedení úkonu. V případě chybného provedení úkonu je pak pracovník nebo případně operátor velína upozorněn na nesoulad pracovního postupu s požadavky zadání.

Petr Mareček Petr Mareček
Autor článku je Emergency technologies Senior consultant ve společnosti CGI.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1