fb
IT Systems 1-2/2023 Trendy ICT AI a Business Intelligence 3. 4. 2023 9:26

4 nezbytné kroky k ESG reportu, díky které­mu raketově stoupne hodnota interního IT

Úkol zní jasně. Od roku 2025 musí vybrané firmy odevzdávat nefi­nan­ční reporting, který bude mo­ni­to­ro­vat jejich udržitelné chová­ní. Tento reporting nebude sloužit jen ban­kám, investorům, zákaz­níkům, ale především by měl mít přidanou hodnotu pro manage­ment firmy a kolegy, kteří mají v názvu pozice ESG nebo Sustainability. Aby se přitom IT oddělení neuvařilo ve vlastní šťávě a umělo vytvořit přidanou hodnotu pro byznys (to od interního IT všichni tajně očekávají), máme pro vás 4 tipy.

1. Kde jsou data ve vaší firmě? Aneb bez dat nelze nic hodnotit

Tohle je pravděpodobně ten nejnáročnější krok. Zjistit, kde jsou potřebná data a kdo je spravuje. Jakmile dokážete data identifikovat, dokážete je integrovat. Možná od některých máme jen papír a musíme udělat něco pro to, abychom si je obstarali. Ale ten, kdo je dokáže popsat, vám pak také dokáže validovat, jestli na výstupu nic podstatného nechybí. Cílem totiž není jednorázový report, ale kontinuální sběr dat.

Bude třeba napárovat číselníky na klíčové metriky ESG reportu a v následujících obdobích měřit a vyhodnocovat, jak se daří klíčové cíle plnit.

Kvalitní příprava dat je naprostý základ, který se vám zpět vrátí jako bumerang – v dobrém i zlém. Ptejte se proto důsledně byznysu na následující otázky a nenechte se odbít!

 • Co jsou klíčové metriky?
 • Jaké jsou klíčové proměnné v ESG reportu?
 • Kde máme data, ve kterých systémech?
 • Kdo je spravuje?
 • Kdo zná jejich strukturu a dokáže je popsat?
 • Jak často budeme data aktualizovat?
 • Jaké hodnoty budeme sledovat jako klíčové a vytvářet na ně navazující workflow, které bude dávat alerty o nepříznivém vývoji nebo abnormálních hodnotách?

Cílem je získat představu, kolik toho bude, v jaké podobě, kdo s tím bude pracovat a na co se bude ptát. Nadesignujte si s byznysem podobu výsledného reportu a sbíraných dat za 1 rok, za 2 roky a za 3 roky.

2. Cílem není jednorázový ESG report, ale kontinuální sběr dat

ESG reporting by měl dávat byznysu zpětnou vazbu o tom, jak se daří ESG cíle plnit. Zatímco jednorázový report se dá nahradit prezentací, kterou někdo sestaví na základě dat, které shromáždil v excelu napříč firmou, kontinuální report už potřebuje jednotné místo, kde se budou ukládat všechna potřebná data.

Datová platforma, která bude zdrojovým místem pro tvorbu ESG reportingu, by měla splňovat následující:

 • obsahuje tool, který bude umět data přepočítat a převést do potřebných ESG metrik
 • data budou dostupná v kterémkoli čase
 • přístup k datům nebude záviset na konkrétních osobách, jejichž nepřítomnost znemožní ostatním ve firmě s daty pracovat
 • eliminuje chyby opakovaného manuálního sběru dat, která na rozdíl například od účetnictví budou často v různých formátech a kvalitě, kterou bude nutné na datové platformě validovat a ošetřit
 • smiřte se s tím, že ze začátku budete integrovat data z excelových tabulek

3. Umožněte byznysu data průběžně řídit a umět na ně pružně reagovat

Dalším krokem, který by měl byznys po IT požadovat, bude schopnost na základě dat optimalizovat klíčové metriky, například spotřebu vody, energií a dalších surovin, které omezí produkovanou CO2 stopu. Počítejte už dopředu s tím, že na datovou platformu a na vybraný tool budete časem napojovat další systémy, které budou teprve účelově vznikat. Může jít například o data, která budou říkat:

 • kolik lidí a jak se pohybuje v kancelářích, tzn. budete integrovat docházkové systémy
 • sběr teplot v provozovnách v různých časových úsecích – budete integrovat data z IoT platforem
 • data o provozu a spotřebě topení a klimatizací v průběhu dnů – budete integrovat data od správy budovy
 • data vašich dodavatelů o produkci CO2, spotřebě vody a rovnosti odměňování
 • data o pohybu a spotřebě materiálů
 • data o produkci a likvidaci

Další ukazatele budou časem přibývat. O mnohých v tuto chvíli ani nevíme, že je budeme potřebovat. Ale datová platforma s tím musí počítat, být flexibilní a škálovatelná.

4. Výstupem bude graficky přehledný a srozumitelný report podle rolí ve firmě

Kromě výročních zpráv, které budou mít pevnou strukturu, bude řada lidí v byznysu potřebovat pro svoje rozhodování vybrané metriky a ukazatele. Zmapujte, kdo všechno bude s reporty pracovat, v jaké granularitě ho budou data zajímat a odkud k nim bude přistupovat.

ESG reporting bude časem prorůstat celou organizací podobně jako finanční nebo manažerský reporting. Bude odpovídat na otázky typu:

 • Jak moc zelené jsou naše služby a produkty?
 • Které výrobní závody produkují nejvíc CO2?

Počítejte s tím, že každá firma bude unikátní, bude sledovat jiné metriky a stanovovat si jiné cíle. Jaderná elektrárna bude sledovat jiné cíle než masokombinát nebo firma nabízející IT služby.

David Kaláb David Kaláb
Autor článku je ředitelem divize Government, Utility & Insurance a leader pro oblast ESG ve společnosti Adastra CR.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1