fb
IT Systems 10/2019 ITIL – Řízení IT IT Security 14. 11. 2019 6:00

Pravidelným vyhodnocováním firemních sítí k udržení vysoké obchodní výkonnosti

GFI SoftwarePočítačové sítě jsou klíčovým IT prostředkem v každé organizaci. Představují hlavní platformu, která spojuje zařízení, aplikace, data a lidi ve společnosti. Sítě se zvětšují a zesložiťují, protože stále přibývá zařízení a aplikací, které organizace využívají. Každou sekundu se k Internetu nově připojuje přes 120 zařízení, samotných IoT zařízení bude do roku 2020 přes 20 miliard.

Podnikové výzvy

Jaká je dnes situace v mnoha organizacích a firmách? V podnikových sítí se dnes využívá čím dál větší množství aplikací. Uživatelé jsou schopni vyjmenovat pouze 2 % jimi využívaných aplikací, o 98 % aplikací ani neví. Do firemních sítí se navíc připojují mobilní telefony, každý s několika desítkami mobilních aplikací. Po připočtení tabletů, pracovních stanic a notebooků a využívá průměrně velká firemní síť najednou i přes 10 000 aplikací s internetovým připojením.

Vedle stále většího počtu běžných aplikací stojí za rostoucími problémy také popularita využívání cloudových služeb typu Office365, Dropbox, Salesforce a řady dalších, či rychlý rozvoj VoIP telekonferencí typu GoToMeeting, Zoom či Skype. A v neposlední řadě představuje velký nápor také stahování stále větší počtu aktualizací a záplat. Ve světle nedostupnosti kritických aplikací či cloudových služeb je snahou rozdělit využití síťových zdrojů tak, aby bylo prioritně alokováno na klíčové firemní aplikace, typicky ERP systémy či VoIP komunikaci se zákazníky.

Důvody pro vyhodnocování sítě

Neefektivita či nízká rychlost sítě a její výpadky mohou firmy stát obrovské finanční částky, vytvářet zbytečná rizika z hlediska bezpečnosti či souladu s předpisy, a může zpomalovat růst a negativně ovlivnit konkurenceschopnost. Aby těmto problémům nemusely čelit, firmy by vždy měly mít plnou kontrolu nad zdravím své sítě. Tak jako lidé absolvují lékařskou prohlídku a ověří si svůj zdravotní stav, i sítě potřebují časté a konzistentní vyhodnocování ke zjištění, že pracují optimálním způsobem.

Jaké jsou hlavní důvody?

  • Produktivita zaměstnanců – Když síť přestane fungovat a přenášet data, stejně přestanou pracovat zaměstnanci, kteří při své každodenní práci spoléhají na firemní IT infrastrukturu.
  • Finanční ztráty – Ztráta produktivity zaměstnanců je jen jedním z nákladů, samotná síť také generuje výnosy, ale pokud je pomalá, může donutit potenciální zákazníky k odchodu jinam. Průběžné vyhodnocování sítě dokáže zachytit problémy ještě před výpadkem.
  • Pohled v reálném čase – S tím, jak roste a mění se podnik, mění se i firemní síť. Nástroje pro vyhodnocování sítě poskytují podrobný pohled na účinek těchto změn v reálném čase.
  • Správa rostoucí sítě – Dnešní sítě jsou složité, neustále rostou a jejich komplexnost se zvyšuje. Nástroje automatizovaného vyhodnocování síť průběžně skenují a jsou škálovatelné bez nutnosti zapojení dalších zaměstnanců.
  • Proaktivní přístup – Být proaktivní znamená identifikaci a opravu problémů ještě předtím, než ovlivní koncové uživatele. Automatizované vyhodnocování sítě je ze své podstaty proaktivní než reaktivní, a pomáhá předejít závadám sítě.
  • Zajištění optimální výkonnosti a kapacity – Špatně fungující síť podkopává výkonnost nových aplikací a technologickou migraci. Dobře řízené společnosti provádějí vyhodnocování sítě před každým větším rozšířením nebo změnou IT systému.

Příklad řešení v praxi

V belgické společnosti Van Genechten Packaging podnikající v obalovém průmyslu se 1 500 zaměstnanců plně spoléhá na firemní ERP systém. Často ale čelili dlouhým reakčním časům ERP aplikace, což se negativně odráželo na produktivitě. Její komunikační systémy postavené na VoIP architektuře navíc nedokázaly kvalitně přenášet hlasové hovory, jež ve špičkách byly nesrozumitelné či dokonce docházelo k jejich přerušení.

S využitím řešení Exinda Network Orchestrator 6062 byli ve společnosti schopni snadno identifikovat provozní špičky, které vedly ke snížení kvality hovorů a přispívaly k výkonnostním výpadkům ERP systému. Vytvořením politiky, která garantovala prioritní alokaci konektivity pro kritické aplikace, bylo dosaženo vynikající kvality VoIP připojení a požadované rychlosti odezvy ERP systému. Navíc pohled na celou síť z jediné konzole pomohlo administrátorům významně snížit množství času věnovaného monitorování a řešení problémů z 8 hodin týdně na pouhých 30 minut.

Jozef Kačala Jozef Kačala
Autor článku je Sales Engineer pro EMEA a APAC ve společnosti GFI Software.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1