fb
IT Systems 12/2019 ITIL – Řízení IT Trendy ICT 17. 2. 2020 7:00

Sítě právě prodělávají největší změnu od zavedení internetu

CiscoSíť je pro dnešní digitální podnikání zásadní. Zároveň je právě uprostřed svého největšího vývoje od zavedení internetu a vytváří tak IT lídrům a jejich týmům příležitost k inovacím.

„Budoucnost sítí v příštích pěti letech budou utvářet zejména tři trendy – umělá inteligence, internet věcí a inovace v bezdrátových technologiích. Ty povedou k dominanci intent-based sítí, sítí které jsou schopné přirozeně vyjádřený požadavek byznysu automaticky přetavit v soubor politik a akcí, které zajistí, že tento požadavek bude splněn, a to bez dopadu na ostatní služby sítě,“ vysvětluje Pavel Křižanovský, technický ředitel Cisco ČR.

Obr. 1: Hlavní obchodní a technologické trendy, které mají vliv na proměnu sítí.
Obr. 1: Hlavní obchodní a technologické trendy, které mají vliv na proměnu sítí.

Nástup intent-based sítí

Společnost Cisco provedla rozsáhlý průzkum, ve které se zeptala více než 2000 IT manažerů a profesionálů na aktuální stav jejich sítí a na to, jak plánují jejich rozvoj. Ukázalo se, že jejich cílem je mít síť schopnou reagovat na požadavky byznysu. Způsob, jakým toho dosáhnout, je přechod na intent-based sítě. Některé firmy už mají tímto směrem nakročeno, 41 % dotázaných totiž má alespoň jednu instanci SDN v alespoň jedné ze svých síťových domén. Na druhou stranu pouze 4 % tvrdí, že jejich sítě jsou již plně řízeny záměrem. 35 % ale věří, že tohoto stavu dosáhnou během příštích dvou let.

Na otázku, kde v současnosti v Cisco Digital Readiness modelu figurují, pouze 28 % respondentů uvedlo, že jejich sít již překonala hranici softwarově definovaných sítí a je řízena obchodními potřebami nebo dokonce plně založena na záměru. Do dvou let pak chce tohoto stavu dosáhnout 78 % respondentů.

Obr. 2: Cisco Digital Readiness Model
Obr. 2: Cisco Digital Readiness Model

AI jako cesta k moderním sítím

Využít v modernizaci sítí prediktivní analýzu založenou na umělé inteligenci plánuje v příštích dvou letech 72 % dotázaných, zatímco SD-WAN by mělo během dvou let nasadit dokonce 93 %. Navíc 42 % těch, co již SD-WAN nasazenou mají, chce do dvou let mít síť optimalizovanou pro umělou inteligenci.

Obr. 3: Technologie, které aktuálně zvyšují požadavky na sítě
Obr. 3: Technologie, které aktuálně zvyšují požadavky na sítě

Přechod na prediktivní model fungování sítí

IT oddělení se potýkají s přechodem z reaktivního modelu fungování sítí na prediktivní, což snižuje jejich schopnost vycházet vstříc potřebám byznysu. 75 % respondentů si myslí, že jejich firma ještě nedospěla ani do prediktivního modelu fungování. Jediným možným vysvětlením toho, proč IT týmy nejsou více proaktivní, je množství času vynaložené jen na to, aby vše zůstalo v současném stavu. Více než 73 % týmů na to vynakládá přes polovinu svého času. Další překážkou bránící dosažení proaktivnějšího provozu je práce v týmových silech. 29 % organizací označilo koordinaci s ostatními IT týmy za svou časově nejnáročnější provozní činnost. Dalších 27 % zjistilo, že provozní přístup využívající týmová sila v samostatných síťových doménách jim komplikoval možnosti modernizace sítě.

Obr. 4: Fáze přechodu z reaktivního modelu fungování sítí na prediktivní.
Obr. 4: Fáze přechodu z reaktivního modelu fungování sítí na prediktivní.

Znalosti jsou klíčem k modernizaci

Oslovení zástupci firem většinou nemají obavy z nedostatku dovedností a vyjádřili důvěru ve schopnosti svých týmů řešit budoucí výzvy v oblasti sítí. Třetina vedoucích IT pracovníků věří, že jejich týmy jsou velmi dobře připraveny splnit všechny potřeby vyspělých sítí a dalších 40 % věří, že jsou připraveny dobře. Nedostatečné schopnosti zůstávají překážkou pro zhruba čtvrtinu IT týmů a pouze 7 % si myslí, že nejsou připraveny vůbec.

Zdroj: Cisco 2020 Global Networking Trends Report

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1