fb
IT Systems 3/2021 ITIL – Řízení IT Trendy ICT 15. 4. 2021 9:18

Proč firmy potřebují novou generaci IT manažerů

Když počátkem roku 2020 udeřila celosvětová pandemie, virologové a zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedli, že opakovaně varovali před hrozícím nebezpečím, ale jen velmi málo lidí je bralo vážně. Úředníci zase vyčítali WHO nedostatečnou přípravu a nedostatek preventivních opatření, přestože měla organizace velmi značné rozpočty. Aniž by se ponořili do složitostí globální politiky, mnozí s jistotou říkají, že odborníci promeškali příležitost sdělit zúčastněným stranám, jak kritický je to problém a nebezpečí s ním spojené.

Podobnou situaci lze ovšem často pozorovat i v podnikání: digitalizace je nevyhnutelnou podmínkou přežití každé moderní firmy, o které se již mnoho let hovoří, ale podle mezinárodní studie společnosti Veeam až 40 % světových společností stále nemá technologie nezbytné k provedení plnohodnotné digitální transformace. Hned 44 % manažerů uvádí jako hlavní důvod takové nepřipravenosti na výzvy nové epochy nedostatek kvalifikace a odbornosti IT specialistů.

IT profesionálové mohou toto tvrzení rozporovat, ale pravdou je, že podniky si již nemohou dovolit ředitele IT, který je dobrý jen v softwaru a má kontrolu nad technickou podporou. Trh od společností vyžaduje zásadní transformaci srovnatelnou s technologickou revolucí. A jako každá revoluce toto přináší nejen úplné nahrazení všech procesů novými nebo vylepšenými, ale také vysoká podnikatelská rizika, která digitální prostředí představuje. Za těchto podmínek se ředitel IT stává pro firmu strategickým hráčem, který je odpovědný za její bezpečnost a připravenost na digitalizaci – s ohledem na infrastrukturu, stejně jako na výkon zaměstnanců i jejich přístup a v neposlední řadě i na kontinuitu podnikání.

Digitální transformace je ve skutečnosti pro společnost investičním projektem. Aby na něj mohl ředitel IT získat prostředky, měl by mluvit stejným jazykem jako ti, kteří je mají. Nejen mluvit, ale také prokázat účelnost svých iniciativ v kategoriích, kterým rozumějí, najít lidské zdroje pro jejich implementaci a řídit jejich pokrok. Aby mohl efektivně vykonávat všechny tyto funkce a společnost dosahovala zisku, musí ředitel IT hrát několik rolí: lídra, skauta, evangelisty a obránce. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Lídr

Klíčovou funkcí ředitele IT, která získala důležitost během pandemie COVID-19 a je pravděpodobné, že si ji udrží i v budoucnu, je funkce vedení. Technologické týmy jsou stejně náchylné na vyhoření jako ostatní a zajistit, aby zaměstnanci zůstali angažovaní a produktivní tváří v tvář epidemiologickým omezením, je pro celou firmu zásadní.

Životaschopnost celé organizace bez nadsázky závisí na manažerských dovednostech ředitele IT. Tato osoba musí být schopna rovnoměrně rozdělit pracovní úlohy mezi zaměstnance, zavést kontrolní a motivační systém, stanovit jasné záměry a cíle, a to nejen v oddělení IT, ale také v týmech, které potřebují spolupracovat. Příkladem efektivního přístupu je projekt gamifikace, který jsme ve Veeamu zahájili s cílem zvýšit produktivitu zaměstnanců technické podpory. Výsledky byly tak působivé, že se projekt rozšířil i na další zaměstnance v obchodním oddělení. Zlepšení výkonu zaměstnanců je jasným důkazem toho, jak může IT transformovat každodenní práci a přímo ovlivňovat indexy podniku.

Evangelista

Informační technologie je obtížné pochopit a vyvolávají pochybnosti vrcholových manažerů. Nové informační technologie jsou navíc spojeny s obrovskými investicemi a představují rizika. Prolomit tyto stereotypy a rozsvítit světlo technologie po celé organizaci je úkolem ředitele IT. Zde se hodí hluboká znalost obchodních procesů společnosti a základy finanční gramotnosti, aby bylo možné přesně určit, který problém lze ošetřit pomocí konkrétního řešení a kolik peněz to společnosti ušetří.

Jako příklad z praxe lze uvést jedno ze zdravotnických zařízení, kterému se podařilo zkrátit časy laboratorních testů a tím získat výhodu oproti konkurenci díky zavedení technologie blockchain do systému transportu biomateriálů. Tato inovace vyžadovala značné finanční, lidské a časové zdroje a implikovala poměrně vysoká rizika. V té době byl blockchain nově vznikající technologií pro úzkou oblast laboratorního testování, ale komplexní obchodní plán založený na podrobném výpočtu, přesvědčil vrcholového manažera i majitele společnosti, aby jej schválili. Očekávané výsledky jasně uvedené v předávaném dokumentu si navíc získaly vedoucí klíčových oddělení na stranu projektu, což zajistilo vysoké zapojení pracovníků do procesu implementace nového řešení.

Skaut

Fotbalový skaut je pro klub důležitou osobou. Hledá nejen hvězdné hráče, ale také ty, kteří dokonale odpovídají potřebám týmu a budou schopni obsadit volné místo a posílit celý tým. Při hledání kandidátů sleduje skaut stovky zápasů, pozoruje a analyzuje. Stejně tak by úspěšní ředitelé IT měli být neustále „v pohybu“, aby našli ty, kteří budou schopni vytvořit novou generaci produktů a služeb. Mají širokou síť kontaktů a neustále komunikují se všemi zdroji mladých talentů.

Existuje případ, kdy iniciativa ředitele IT strojírenské společnosti zaměřená na přilákání nadějných odborníků pro IT oddělení přerostla v celopodnikový program. Jako bývalý student jedné z předních technologických univerzit v zemi se stal čestným členem klubu absolventů a dostal příležitost aktivně komunikovat na univerzitních akcích, soutěžích a stážích s budoucími vývojáři a programátory. Když byl IT tým společnosti posílen o několik talentovaných členů, HR oddělení zavedlo tento nástroj do své praxe při hledání „mladých hvězd“ pro konstrukční, procesní a inovační oddělení. Společnost navíc ve spolupráci s jednou z kateder univerzity založila i vědeckou laboratoř.

Neměli bychom ale podceňovat ani stávající zaměstnance. Nejlepší ředitelé IT pečlivě analyzují chování a pracovní styl svých podřízených, identifikují jejich silné a slabé stránky a plánují sladění sil pro budoucí projekty. Vědí, jak naslouchat a poslouchat nejen zaměstnance svého oddělení, ale také lidi pracující v jiných částech podniku, aby mohli využít získané znalosti pro projekty vyžadující různé funkce.

Obránce

Je to právě oddělení IT, které má zajistit bezpečnost podnikových dat, nepřerušovanou implementaci obchodních procesů a zachování komunikace, a to jak v rámci interních týmů, tak i navenek s klienty, partnery a regulačními orgány. Rolí ředitele IT je eliminovat ohrožení firmy formou neustálého přezkoumávání stávajících řešení pro ochranu dat, zálohování a obnovu po havárii, které umožní identifikovat, zda je IT tým schopen zajistit kontinuitu podnikání. Klíčem je včasná implementace komplexního softwaru pro správu dat a ochranu infrastruktury navržená IT specialisty.

Personální transformace 2020

O transformaci role ředitele IT z „lídra IT“ na klíčového vůdce společnosti se diskutuje již dlouho, ale v roce 2020 se tato perspektiva stala realitou. Prognózy rozvoje všech průmyslových odvětví zahrnují slovo „digitalizace“, které pokrývá celou škálu aktivit společností – od cíleného získávání zákazníků prostřednictvím aplikací až po použití technologií umělé inteligence v rozhodovacím procesu. Na tomto pozadí se ředitel IT stává lídrem řízení změn, který musí ve všech fázích iniciovat a podporovat restrukturalizaci společnosti, aby splnil nové požadavky digitalizovaného, high-tech podnikatelského prostředí.

Vladimir Klyavin Vladimir Klyavin
Autor článku je regionální ředitel společnosti Veeam pro Rusko a region CIS, Ukrajinu a Gruzii.
Martin Štětka Martin Štětka
Spoluautor článku je regionální ředitel Veeam Software pro střední a východní Evropu.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1