fb
IT Systems 5/2020 ITIL – Řízení IT Trendy ICT 1. 7. 2020 10:12

DevOps, cesta k digitální transformaci

GopasO DevOps se hodně mluví, ale málokdo ví, co to je a k čemu je to vlastně dobré. Abychom si to mohli vysvětlit, bylo by dobré se vrátit k základní otázce. Tou otázkou je PROČ. Pokud nevíte, proč se něčím zabýváte a čeho chcete dosáhnout, těžko s tím něco uděláte.

Neděláme DevOps, abychom byli DevOps. Ono to ostatně ani nejde. Takže pojďme se podívat, jaké problémy musí řešit firmy v dnešní době. Aktuálně není totiž problém něco vyrobit, ale vyhovět potřebám zákazníka. A jak takový zákazník dnes funguje? Kdykoli cokoli potřebuje, tak se podívá na internet, nebo do nějaké aplikace pomocí chytrého telefonu. Takovému zákazníkovi se říká digitální zákazník. Naproti tomu existuje spousta firem, které pořád fungují „analogově“. Eliminace tohoto rozdílu mezi potřebami digitálních zákazníků a schopnostmi analogových firem se nazývá digitální transformace. V rámci této digitální transformace využíváme nové technologie k uspokojování potřeb zákazníků. A protože konkrétní potřeby často vůbec neznáme, nebo se rychle mění, je nutné experimentovat, a potom rychle reagovat na zpětnou vazbu od zákazníka. Kritickým parametrem se stává rychlost neboli „time-to-market“. To je to naše PROČ.

Abychom věděli, jak dlouho něco trvá, je potřeba si uvědomovat celou cestu od počáteční myšlenky až po zpětnou vazbu. To bývá první problém. Málokterá firma má takový „end-to-end“ pohled. Mnohde neexistují žádné procesy a není ani úplně jasné, kdo co dělá a kdo je za co odpovědný. V řadě případů mají jednotlivá oddělení různé cíle, často i protichůdné. Typickým příkladem je programátor a administrátor. Programátor bere prémie za rychlost řešení, ale administrátor za stabilitu. A nové řešení mu nabourá tu jeho stabilitu, takže se mu bude zákonitě bránit. Z toho plyne, že je potřeba udělat krok stranou a podívat se na firmu jako celek. Uvědomit si, z čeho se skládá celá cesta (value stream) poskytování produktu nebo služby. Zbavit se všech protichůdných cílů a nasměrovat celou firmu jedním směrem. To často znamená změnu firemní kultury. Výsledkem bude to, že najednou budeme vědět co poskytujeme, komu to poskytujeme, jak to poskytujeme a kdo se na tom podílí. Jakmile se nám to podaří, můžeme začít s druhým krokem, a to je začít s tím něco dělat.

Tady bohužel nastává problém. Jakmile znám cestu, hned někoho napadne, že její zrychlení se dá dosáhnout automatizací. Nástrojů pro automatizaci automatizovat je na trhu poměrně hodně a argumenty pro jejich pořízení jsou velmi působivé. Nehledě na to, že většina z nich má nálepku „DevOps ready“, a spousta lidí si myslí, že když si je pořídí, budou DevOps. Nebudou, a utratí spoustu peněz bez prokazatelného výsledku. Už Bill Gates říkal, že pokud budeme automatizovat neefektivní proces, zvýšíme jeho neefektivitu. My musíme tu svoji cestu nejdřív optimalizovat. Optimalizace začíná tím, že najdeme úzké hrdlo celého procesu - tam se začneme zbavovat všeho nepotřebného. Tohle už má velmi dobře zvládnuté výroba a my se od ní můžeme učit. Celé se to jmenuje Lean a řeší to tři složky: plýtvání, přetěžování a nevyváženost. Pomocí nástrojů Lean můžeme náš proces postupně vyladit, jedno úzké hrdlo za druhým. Výsledkem bude plynulý proces od začátku do konce bez zbytečného čekání. Tím vytvoříme nový provozní model firmy. Ruku v ruce se změnou provozního modelu musí jít i změna organizačního modelu. A to je kámen úrazu. Tady totiž narazíme na zažité zvyklosti, kterých se lidé nebudou chtít vzdát. Takže musí nastoupit organizační změna se vším všudy, a to bude trvat nejdéle. Pokud se nám to povede, firma bude pracovat jako dobře namazaný stroj. Pak je čas na automatizaci.

Jakmile přistoupíme k automatizaci, je potřeba si uvědomit, že nejsnáze se automatizují rutinní a standardizované úlohy. Dostáváme se tak k nutnosti standardizovat prostředí, zbavovat se veškerých výjimek a zvláštností. Pomůže nám analýza procesu (value stream analysis). Jakmile je v procesu větvení, je potřeba vědět, jak často nastává, která varianta a jakou hodnotu tato varianta přináší. Nemá cenu vynakládat prostředky a úsilí na automatizaci něčeho, co nastává jednou za rok a nepřináší to firmě žádný užitek. Toho je potřeba se naopak zbavit, anebo standardizovat. A tady zase narazíme na lidský faktor. Které řešení to nejlepší? No přeci to moje. A která část toho procesu je ta nejdůležitější? No přeci ta moje. A opět musí nastoupit řízení organizační změny spolu s učením se novým věcem. Když se nám tohle všechno podaří, tak nejenom, že zrychlíme time-to-market, ale jako vedlejší efekt i zvýšíme kvalitu a snížíme cost-to-market.

Pokud toto všechno vztáhneme jenom na IT organizaci, budeme mluvit o DevOps. Jedna z možných definic totiž je, že „DevOps je přístup k řešení problému time-to-market“. Pokud to vztáhneme na celou firmu, začínáme mluvit o BizDevOps, neboli digitální transformaci.

Martin Vitouš Martin Vitouš
Autor článku je nezávislý odborník na strategický, projektový, procesní a IT management. V oblasti IT se pohybuje téměř 30 let a prošel asi vším, čím se dá v IT projít. V současné době se soustřeďuje na digitální transformaci firem a DevOps. V této oblasti působí i jako DASA Ambassador pro Českou a Slovenskou republiku.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1