fb
IT Systems 12/2022 DMS/ECM - Správa dokumentů 9. 2. 2023 8:35

Headless vývoj CMS systému není pro každého

Kdo mu ale propadne, ovládne obsah na dlouhá léta dopředu

Pro jednoduchou tvorbu, správu a aktualizaci obsahu si firmy zvykly používat CMS (content management systémy). Ty byly od počátku vývoje až donedávna vyvíjeny pouze tradičně, kdy byl textový a grafický obsah pevně provázán se způsobem prezentace – webovou stránkou. Žádná firma, která dnes aktivně používá digitální řešení jako prodejní kanál, si ale nemůže dovolit v honbě za co nejlepší uživatelskou zkušeností zdlouhavě vyvíjet a upravovat komplexní propletenec na sobě závislých funkcionalit, designu a obsahu pro všechny prezentační kanály zvlášť. Proto vznikla a začala se intenzivně prosazovat headless řešení.

Headless je přístup k vývoji, který firmám rozvazuje ruce. Jednoduchá změna se už nerovná náročnému zásahu vyžadujícímu pečlivé plánování a měsíce příprav jako v tradičním vývoji. Headless CMS systém (někdy označován jako decoupled, ale jde o dva podobné, leč mírně rozdílné koncepty) lze jako stavebnici skládat z pečlivě vybraných kostek propojených skrze API rozhraní přenášející mezi nimi data. Obsah je uložen odděleně od kódu v centrální databázi. A protože je v ní uložen strukturovaně, mohou k němu skrze API přistupovat webový engine, platforma pro rozesílku e-mailových kampaní i další podobné nástroje a služby.

Název headless je potom slovní hříčka zdůrazňující právě výše zmíněné oddělení obsahu od designu a dalších částí. Tělo v podobě backendového úložiště obsahu je odtrženo od hlavy, kterou je v tomto případě libovolná prezentace obsahu uživateli. Může jít o frontend webu, mobilní aplikaci, e-mail nebo příspěvek na sociálních sítích.

Jednou vytvořený obsah lze efektivně dostat k uživateli skrze vícero koncových bodů, aniž je nutné texty či grafiku někam kopírovat – aktualizaci obsahu v headless prostředí je potom možné propagovat napříč celým CMS a všemi jeho částmi. A to bez jakýchkoli zásahů přímo do kódu. Na druhé straně, headless šetří práci i vývojářům. Každý dílek stavebnice lze snadno vyměnit a napojit na existující databázi obsahu, takže změna některého z používaných produktů je mnohem jednodušší, rychlejší a ve finále i levnější.

  Tradiční vývoj Headless CMS
Hosting On-premise Cloud
Obsahový model Zvlášť pro každou stránku Stavební blok
Podporovaná zařízení Omezená Neomezená
Dosah One-to-one One-to-many
Aktualizace Nasazované vývojovým týmem Na pozadí
Backend systém(y) Jeden Více
Investice Značné náklady vyžadovány předem Rychlý proof of concept
Technický dluh Dědičný napříč systémem Nevzniká

„Nemůžeme říct, že headless je všespásným řešením pro každou firmu. Ocení ho především větší digitálně vyspělé firmy, kterým bude vyhovovat granularita headless struktury s možností flexibilně kombinovat sílu specializovaných nástrojů. V konzervativnější firmě ale zvládne většinu funkcí zastat tradiční CMS systém, podobně jako univerzální švýcarský nožík pomocí zabudovaných funkcí bez nutnosti propojovat specializované nástroje,“ vysvětluje Václav Novák, headless practice lead & pre-sales engineer v technologické agentuře ACTUM Digital dodávající headless řešení postavené především na Kontent.ai platformě.

Václav Novák
Václav Novák

Rychle, ale ne bezhlavě

Nový přístup k vývoji CMS systému v sobě kombinuje mnoho výhod, ale tou nejzásadnější je podle zkušeností Václava Nováka z headless projektů pro klienty jako např. SF-Filter především rychlost. Zkracování času, který je nutný k uvedení digitálního řešení na trh, se u headless CMS projevuje hned v několika podobách.

Vývoj headless CMS v prvé řadě nabízí maximální paralelizaci procesů. Lze tak souběžně pracovat na designu, vývoji backendu i frontendu. U tradičního vývoje na sebe musí tyto kroky navazovat, jednotlivé týmy si části projektu předávají postupně jako na výrobní lince. „Paralelizace procesů umožňuje firmě vyvíjet rychleji, případně si na danou část CMS systému vyčlenit více času, aniž to nějak brzdí další týmy,“ dodává Václav Novák.

Díky tomu, že při vývoji headless řešení není nutné posloupně čekat na ukončení jednotlivých fází, dochází k významnému zkrácení pro­ce­su ze šesti až devíti měsíců v tradičním pojetí na pouhé tři až čtyři měsíce při vývoji headless řešení. Zdržení kvůli čekání na dodávky třetích stran, např. instalace serverů, jsou oproti tradičnímu řešení minimální, headless vývoj se podle zkušeností ACTUM Digital pozitiv­ně podepisuje i na motivaci a spokojenosti samotných vývojářů, grafiků a dalších zapojených rolí. Každý se může naplno soustředit na svou část práce a tu ve vlastním tempu efektivně dodat.

Kromě rychlosti vývoje se headless řešení vyznačuje i rychlostí, s jakou mohou uživatelé k finálnímu obsahu při headless implementaci přistupovat. Na příkladu výsledků měření rychlosti načítání webové stránky z nástroje Google Lighthouse je rozdíl jasně patrný. Odezva webu ovlivňuje umístění stránek ve vyhledávačích, a protože headless řešení není nutné záplatovat desítkami doplňkových pluginů, dosahuje mnohem lepších výsledků. Dále lze řešení plně vystavět na nejmodernějších konceptech, jako je Jamstack a MACH Architecture, při splnění všech nároků na SEO.

Google Lighthouse result for headless CMS implementation

Třetí částí, která benefituje z headless řešení, je aktualizace obsahu. Jelikož je strukturovaný obsah spravován v databázi oddělené od frontendu, změnu lze automaticky propagovat do všech koncových uzlů. „Můžeme si například představit změnu profilové fotky zaměstnance. Stačí nahrát nový soubor do centrálního úložiště a nechat headless CMS systém fotografii aktualizovat na stránce o společnosti, u všech blogových příspěvků daného zaměstnance i v chatové aplikaci,“ ilustruje Václav Novák užitečnost této vlastnosti headless CMS.

Posledním scénářem, ve kterém je headless řešení výrazně rychlejší než tradiční CMS řešení, je upgrade produktu. Při vydání nové verze Sitecore bylo pro implementaci upgradu při tradičním vývoji nutné počítat i se dvěma měsíci práce několika vývojářů, zatímco headless přístup umožňuje upgrade na pozadí bez zásahu vývojářů.

Rychlejší reakce na změny

Headless přístup umožňuje firmám rychleji a přesněji reagovat na měnící se požadavky zákazníků a efektivně si vybírat přesně padnoucí paletu nejmodernějších nástrojů, aniž je nutné se omezovat krabicovým řešením nebo zdlouhavým vývojem na míru. Oproti tradičnímu vývoji je možné také mnohem lépe řídit technologický dluh, který při headless implementaci do určité míry může také vznikat, ale případné aktualizování nebo nahrazování jednotlivých prvků řešení je výrazně jednodušší.

„Cítím, že headless přístup tlačí projektové týmy, aby k vývoji přistupovaly jinak. Už si nemohou dovolit koncentrovat úsilí pouze na vývoj té své funkce a zájmy klienta řešit jen okrajově. Všichni musí mít byznysové cíle klienta na zřeteli mnohem intenzivněji, a to je rozhodně posun k lepšímu,“ upřesňuje Václav Novák, proč v budoucnost headless CMS systému pevně věří. Digitální komunikace firem stále častěji spoléhá na omnichannel zákaznickou zkušenost a jednotnou komunikaci skrz všechny kanály a v budoucnu můžeme čekat další rozšíření tohoto trendu právě díky headless CMS systémům.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1