fb
IT Systems 9/2019 Plánování a řízení výroby Logistika 23. 10. 2019 8:45

Vyšší efektivita práce, nižší náklady na skladování

WMS pomáhá v logistice výrobních podniků

GritVedoucí logistiky v kterékoliv výrobní firmě musí řešit jedno dilema: jak zajistit co nejrychlejší vyřízení objednávek a zároveň přitom minimalizovat náklady na skladování materiálu. Pokud by se logistik soustředil pouze na rychlost vyřízení objednávek, objednal by na sklad obrovské zásoby materiálu a náklady na skladování by extrémně vzrostly. Jestliže by zase tlačil hlavně na snížení skladových nákladů, mohlo by kvůli nedostatku materiálu docházet ke zpomalení nebo výpadkům výroby. S tímto problémem výrobním logistikům nicméně dokáže pomoci WMS – Warehouse Management System.

Skladníci, kteří jdou pokaždé na jistotu

Základním předpokladem pro efektivní řízení ve výrobní logistice je optimalizace přesunu zásob směřujících ze skladu do výroby. Protože se materiál ve výrobě spotřebovává v přesných a předem odhadnutelných časových intervalech (tzv. časových oknech), dokáže logistický manažer naplánovat dodávky materiálu ze skladu tak, aby ve výrobě nedocházelo k časovým prostojům.

V takovém systému řízení je nicméně důležité, aby skladníci takzvaně nehoubařili. Aby nebloumali po skladu a nehledali, kde je který materiál uložený. Hraje se tu o každou sekundu, skladníci musejí přesně znát skladové pozice materiálu a musejí optimalizovat každou trasu, aby se k materiálu dostali co nejrychleji. Jedině tak dokážou přesně vykrývat časová okna ve výrobě a nedochází ke zpomalení nebo zastavení výroby.

WMS má v takovém způsobu řízení skladu klíčovou roli. Díky detailní evidenci všech skladových zásob logistik v reálném čase ví, kolik materiálu má na skladě, na jakých pozicích se materiál nachází nebo jak ho po naskladnění nejrychleji dostane k výrobnímu stroji. Řízení skladu pak usnadňují také informace z podnikového informačního systému, například kolik materiálu je třeba kdy objednat nebo od jakého dodavatele se má materiál objednat.

Silné jsou WMS také v trackovatelnosti zboží. To znamená, že u každé položky materiálu přesně víte, od koho jste nakoupili, kdo materiál naskladnil, na jaké skladové pozici je uskladněný, se kterým materiálem sousedí nebo kdy se dostal do výroby. Když pak například státní regulační úřad vyhlásí, že se určitá šarže materiálu kvůli bezpečnosti musí stáhnout z trhu, dokážete tuto šarži velmi rychle dohledat a stáhnout. A to nejen u skladových zásob, ale také u hotových nebo dokonce prodaných výrobků.

Aktuální a úplné informace o všem, co kdy projde sklady

Sklady výrobních podniků čelí také dalším výzvám. Jednou z nich je záměna materiálu. Pokud například na skladě leží tři druhy plechů, které se liší pouze svou jakostí, je pro skladníka velmi obtížné do výroby vždy bezchybně doručit ten správný materiál. I s tímto ale WMS dokáže pomoci – detailní evidence nedává skladníkovi možnost se splést, systém ho vždy navede ke správnému materiálu.

V tomhle je obrovská síla WMS. Jednoduše vám poskytuje aktuální a úplné informace o veškerém zboží či materiálu, který kdy prošel vaším skladem. Existují firmy které například vůbec nemají přehled o tom, co se s materiálem děje po vyskladnění. Díky WMS tento problém odpadá – vždy víte, kdy zboží zamířilo do výroby, co jste z něj vyrobili nebo jak jste s ním naložili.

Detailní evidenci materiálu využijete nejen při jeho přesunu ze skladu do výroby, ale také při přesunu hotového výrobku (případně polotovaru) do skladu nebo k zákazníkovi. To usnadňuje například zakázkovou výrobu, kdy daný typ výrobku smíte prodat pouze jedinému zákazníkovi. Úplná a aktuální evidence ve skladovém systému minimalizuje riziko, že byste výrobky zaměnili a vydali nesprávné osobě.

Lepší organizace práce, vyšší efektivita

Pomocí WMS zlepšíte také organizaci procesů uvnitř skladu. Jestliže například dvacet zákazníků během pár minut objedná ten stejný produkt, není nutné, aby skladník jezdil dvacetkrát tam a zpátky pro ten stejný materiál. Systém jednoduše tyto objednávky zpracuje takovým způsobem, že skladníka na pozice s materiálem pošle jen jednou, respektive právě tolikrát, aby dokázal kapacitně odbavit množství materiálu potřebného pro výrobu dvaceti produktů.

Moderní výrobní firma, která chce optimalizovat řízení zásob co nejefektivnějším způsobem, se dnes bez WMS prakticky neobejde. Systém pro řízení skladů jí umožňuje snížit náklady na skladování materiálu, kontrolovat kvalitu vstupů i výstupů, trackovat veškerý materiál i výrobky, zefektivnit práci skladníků a v neposlední řadě zajistit, aby nedocházelo k výpadkům nebo prostojům ve výrobě.

Tomáš Kormaňák Tomáš Kormaňák
Autor článku je produktový manažer ve společnosti Grit. U zákazníků úspěšně řeší situace, které jsou zralé pro logistické inovace. Je vůdcem logistických analýz, realizačních projektů a strategickým rozhodovačem řešení LOKiA WMS, které pomohl přivést na svět.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1