fb
IT Systems 9/2017 EAM/CMMS - Správa majetku a údržby Plánování a řízení výroby GIS - geografické informační systémy 16. 10. 2017 12:55

Přínosy systému pro správu majetku výrobních areálů

Přínosy systému pro správu majetku výrobních areálůJste facility manager a vaším každodenním úkolem je péče o rozsáhlý majetek, sledování nákladů na údržbu nebo kontrola procesů spojených s obnovou majetku a zařízení? Určitě zjišťujete, kde přesně se daný majetek, porouchaný stroj či hasicí přístroj nachází a často velmi dlouho dohledáváte všechny související informace. A co se stane, když zjistíte, že tyto informace nejsou aktuální?

Mít vyhovující systém pro správu majetku, který shromažďuje úplné a aktuální údaje se tak stává nejen přáním, ale především potřebou pro práci každého facility managera. A navíc pro výrobní areály je často požadován kompletní informační systém o území celého areálu, který sjednotí a prováže informace o území, stavbách, strojích a dalších zařízeních a celé infrastruktuře společnosti do jedné datové základny geografických informací. Co v takovém systému nesmí chybět?

Základem je prostorová lokalizace sledovaných objektů a jejich grafická prezentace v přehledné mapě. Pasport umožňuje vytvoření a správu pasportizačních dat o areálech, objektech, vybavení a dalším majetku včetně relevantních majetkoprávních vztahů. Zahrnuje stavební členění budov a výrobních prostor, areálů, pozemků, staveb, ploch a síťovou infrastrukturu.

Se správou výrobního areálu je spojeno sledování, evidování a plánování veškerých procesů údržby. S implementovaným systémem pro údržbu dochází k zpřehlednění procesu řízení údržby strojů a zařízení, k snadnějšímu sledování termínů i kvality řešení jednotlivých požadavků údržby. Je zajištěna digitální podpora procesů údržby a zrychlují se rozhodovací procesy na základě aktuálních informací.

Díky sledování spotřeby energií, kde jsou na jednom místě evidovány veškeré provozní výdaje za odběr nasmlouvaných energií, lze efektivněji reagovat na změny jejich běžného stavu. Pokud tedy naměřená data vhodně sbíráme a v systému vyhodnocujeme, lze snížit náklady, které za odebrané energie vynakládáme.

Podpora bezpečnosti budov a areálů z pohledu krizového řízení může být další součástí softwaru. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků. Zde je opět zapotřebí mít rychlý přístup k informacím o stavu a rozmístění havarijních systémů. Je důležitá dokumentace bezpečnostních prvků ve firmě, tedy evidence různých čidel EPS/EZS, hasicích přístrojů, hydrantů, bezpečnostních dveří, kamer, atd. a jednotné místo, kde lze jednoduše spravovat jejich plánované revize. Zároveň lze sledovat i pohyb osob v areálu a mít tak informaci, zda a kdo se v ohroženém místě (budově) vyskytuje.

Hlavním přínosem nasazení systému pro správu majetku je zjednodušení práce facility managera díky dostupnosti dat a efektivnější práci s nimi vedoucí ke snížení provozních i investičních nákladů. Díky přesné lokalizaci objektů, strojů, dalšího vybavení i komponent technických sítí včetně přesného popisu jejich atributů dochází k sjednocení, zpřesnění a zkompletování polohopisné dokumentace i k lepší evidenci majetku a jeho efektivnějšímu využívání. Důsledkem pak je optimalizace nákladů na údržbu i na energie a zlepšení bezpečnosti a požární ochrany výrobního areálu.

Jakub Hradil Jakub Hradil
Autor článku je obchodním manažerem AMI ve společnosti HSI, spol. s r.o., která je členem skupiny Unicorn.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1