fb
IT Systems 6/2020 Automobilový průmysl Plánování a řízení výroby 8. 7. 2020 6:00

Mobilizace automobilového průmyslu

Covid-19 narušuje globální automobilový hodnotový řetězec

AccentureAutomobilový průmysl je dnes narušován několika silnými vlivy, jako jsou například přísné emisní limity, elektromobilita nebo autonomní či sdílené automobily. To způsobuje bezprecedentní vývoj technologií a obchodních modelů v tomto segmentu. Uprostřed tohoto turbulentního vývoje tlačí aktuálně na automobilový průmysl ještě pandemie covid-19.

Po počátečních výpadcích výroby a dodávek čelí celé odvětví poptávkovému šoku a dalšímu nejistému vývoji. Někteří výrobci mají kvůli výpadku příjmů problémy s chybějící likviditou a bez zajištění dalšího financování riskují ukončení podnikání. Nová situace také zcela jistě přinese i změny v chování zákazníků a růst preferencí online nakupování. Covid-19 narušuje globální automobilový hodnotový řetězec.

Pandemie covid-19 přinesla celému byznysu zcela novou nečekanou situaci a ovlivnila způsob, jakým žijeme, nakupujeme a poptáváme zboží i služby. Firmy obsluhují své zákazníky, a proto musí zodpovědně přistupovat ke své práci a zabývat se dalekosáhlými dopady pandemie covid-19 na své podnikání.

Důležitost segmentu Automotive

Automobilový průmysl je pro celu Evropskou unii v mnoha ohledech zásadní. Celý segment zaměstnává téměř 14 milionů lidí v Evropě, 8 milionů v USA a přibližně 5 milionů v Číně. To jsou jistě pro celou společnost důležitá čísla. Další ekonomické ukazatele říkají, že například obrat automobilového průmyslu převyšuje 7% HDP EU, 3-3,5% celkového HDP v USA a 10% HDP Číny. Jak odolné se ukáží automobilové společnosti v současné obtížné situaci, o to lepší pozici budou mít do budoucna.

Jak reagovat?

Prvním krokem bylo zajistit zdraví a bezpečnost zaměstnanců obchodů a všech zákazníků. Velmi důležitým je krok číslo dva, který představuje vytvoření odolného dodavatelského řetězce. A třetím krokem je vytvoření digitálního pracoviště, které minimalizuje narušení celého podnikání.

Radikálně odlišný životní styl způsobený izolací, sociálním uzavřením a prací z domova znamená, že spotřebitelé budou upřednostňovat ty nejnutnější výdaje: na jídlo, zdraví, hygienu, úklid domácnosti, ale i online zábavu a domácí cvičení. Oblasti retailu v těchto základních kategoriích musí uspokojit extrémně vysokou poptávku, která přesahuje i nákupní horečku kolem svátků.

Nové příležitosti

Přežít v dnešní „never normal“ ekonomice vyžaduje štíhlejší a flexibilnější provozní model podporující nové způsoby práce orientované na zákazníka. I když je současná situace velmi náročná, může rozhodně přinést nové možnosti. Schopnost reagovat na změnu povede u společností, které ji dobře ovládnou, k inovacím. Ty přinesou výhody jak pro prodejce, tak pro zákazníka. E-Commerce, je v době ohrožení pandemií výrazně posilujícím kanálem prodeje a růst jeho vlivu jistě přejde i do doby po karanténních opatřeních. Jako nedílná součást nákupních zvyklostí pak pomůže zpřesnit marketing, lépe oslovovat cílového zákazníka a poskytnout mu relevantní informace.

Obchodníci, kteří se nejlépe přizpůsobí aktuálním trendům, mají nejlepší předpoklady, zvládnout změny a posílit svou pozici na trhu. Nyní je důležité, více než kdy jindy, reagovat na potřeby zákazníků a přistupovat k obchodu zodpovědně.

Aktuální výzvy

Segment Automotive čelí v současnosti několika klíčovým výzvám, kterým se nemůže vyhnout. Jedná se zejména o:

1. Přerušený dodavatelský řetězec

Protože výrobci v automobilovém průmyslu silně spoléhají na plynulý tok produkce se způsobem dodávek just-in-time, jejich dodavatelské řetězce byly po vypuknutí pandemie okamžitě přerušeny. V Číně byly téměř dvě třetiny automobilové produkce zastavením výroby zasaženy přímo, což mělo velký dopad také na všechny další dodavatele. Důležitým faktem je, že nedostatek součástek vyrobených v Číně má zásadní vliv na celosvětovou výrobu.

2. Ukončení výroby

Zatímco se situace v Asii již stabilizuje a blýská se na lepší časy, většina americké a evropské výroby automobilů je ve velké nejistotě ohledně toho, kdy se výroba vrátí zcela do zajetých kolejí a zda náhodou nebudou muset čelit další vlně problémů, ať už na základě problémů v Asii nebo kdekoliv jinde na světě. Výrobci rovněž přesouvají část technických, montážních i nákupních kapacit na výrobu zdravotnického vybavení.

3. Nedostatek likvidity

Finanční hotovost se stává v takovýchto těžkých časech ještě důležitější, než je tomu běžně. Někteří výrobci mají příliš nízkou likviditu a při minimálních provozních peněžních tocích jsou zbývající hotovostní rezervy často vyčerpány za méně než dva měsíce. To vedlo mnoho z nich k vyjednávání vyšších úvěrových limitů u bank. Masivní pokles tržní kapitalizace pravděpodobně zrychlí konsolidaci celého odvětví. A bez zajištění dalšího financování hrozí, že někteří hráči přestanou plnohodnotně, či vůbec fungovat, což bude mít citelný dopad na investice do nejmodernějších technologií, jejichž zavádění se pravděpodobně odloží.

4. Pokles prodeje vozidel

Čína je stále v tomto odvětví největším světovým trhem. Tržby zde však klesly v únoru 2020 o více než 80 % ve srovnání s předchozím měsícem. Další prognózy globálních prodejů ve všech hlavních regionech předpovídají, že trh v roce 2020 poklesne o přibližně 12 %. Důležitým zjištěním pro další fungování trhu je, že změny v chování zákazníků, zejména posílení online nakupování, s největší pravděpodobností zůstanou i po odeznění krize a po stabilizaci celého odvětví.

Jak přežít „never normal“ realitu?

Za prvé rychle reagovat na nově vznikající situaci, pak se snažit co nejrychleji obnovit všechny své obchodní činnosti a v neposlední řadě přenastavit všechny strategické plány a přizpůsobit se realitě, která je vždy „never normal“. Pro efektivní řešení krize by měly podniky reagovat ve třech časových osách:

1. Respond

V první řadě bylo na začátku krize třeba zajistit absolutní bezpečnost zaměstnanců i zákazníků. Pro uchování kontinuity bylo dále nutné zůstat v kontaktu se zákazníky prostřednictvím online a mobilních kanálů, dále umožnit efektivní rozhodování a zřídit pracovní skupinu pro digitální pracoviště k zajištění účinné spolupráce i v takto omezených podmínkách.

2. Reset

Upravení způsobů fungování v automobilovém průmyslu znamená řídit rizika ve všech oblastech, identifikovat dodatečnou hodnotu a předejít krizi likvidity a umožnit přesuny portfolia produktů prostřednictvím flexibilních dodavatelských řetězců.

3. Renew

Výrobci, kteří se nejlépe přizpůsobí změnám, budou mít nejlepší předpoklady, aby zvládli aktuální výzvy a vybudovali silnější podniky, více zaměřené na zákazníka. Odměněni pak budou odolnými procesy a přizpůsobivým ekosystémem. Klíčové je zaměření pozornosti na „never normal“ realitu. A to dnes více než kdy jindy.

Vhodné přizpůsobení se aktuálním podmínkám vyžaduje vytvořit nákladově efektivní provoz zapojením chytrých procesů a digitálních zaměstnanců a backoffice procesů. Dále je třeba sledovat trh pro možnosti dalšího kýženého růstu a znovu nastavit priority investic a strategického plánu.

V dalším vývoji automotive odvětví se očekává jistá míra nejistoty, která je založená na zatím pozvolném oživování čínské ekonomiky. I když čínská vláda mluví o rychlém oživení, vidíme, že budoucnost je reálně víceméně nejistá.

Co lze aktuálně udělat pro zvýšení prodeje automobilů?

Automotive společnosti by každopádně měly pokračovat v budování vztahu k zákazníkům. K udržení kontaktu pak používat zejména v tuto chvíli ideální online nebo mobilní kanály. Vhodné je v současné situaci také využití online živých přenosů, které pomohou vyrovnat manko zrušených veletrhů a posílí vnímání značky.

Dalším krokem správným směrem je také vytvoření bezkontaktního prodejního procesu, který vyhovuje hygienickým a karanténním podmínkám a počítá například s dodáním zkušebních vozidel až domů bez nutnosti návštěvy obchodu.

Michal Málek Michal Málek
Autor článku je Managing Director pro oblast Products Automotive ve společnosti Accenture ČR.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1