fb

Měřící systémy budoucnosti pro komplexní přehled o Vašich výrobních procesech

Systémy Iba – Jak být nejlepší ve sběru dat a jejich analýze

Ne nadarmo se říká, že na počátku vývoje každého úspěšného produktu musí být vize, která svým naplněním daleko přesahuje hranice aktuální doby …

Jsou 80. léta a pan Horst Anhaus pracuje jako automatizační inženýr ve společnosti Siemens AG v Erlangenu. Programuje a uvádí do provozu digitální řízení pro složité procesy ve válcovnách.

Paměťový osciloskop a inkoustový zapisovač byly tehdy jedinými nástroji, které měl inženýr k dispozici pro vytvoření, ladění a optimalizaci složitých řídicích algoritmů.

Zde je počátek jeho vize - poskytnout v blízké budoucnosti inženýrům, technikům, pracovníkům údržby a kontroly kvality výkonný diagnostický nástroj, který je založen na principu počítačem podporovaného záznamu procesních dat a především možnost zpracování a vyhodnocování zaznamenaných dat v grafické formě.

ibaPan Anhaus zakládá společnost „Ingenieurbüro Anhaus“, zkráceně nazývanou Iba. Pod jeho vedením byly následně vyvinuty hardwarové i softwarové produkty pro přesný a deterministický záznam i analýzu naměřených hodnot v automatizovaných procesech. Dlouho předtím, než vznikl termín „Průmysl 4.0“, Horst Anhaus a jeho tým odhalili možnosti shromažďování informací na základě záznamu dat. Společnost Iba patří v současnosti k jednomu z předních poskytovatelů Edge-systémů pro digitální sběr dat v reálném čase v průmyslových procesech a v systémech distribuce energie.

Navštivte nás na MSV Brno 2023

Pavilon F, stánek 92

Bližší informace:

iba O tom, že vize pana Anhause byla správná a cesta, kterou se vydal, byla úspěšná, svědčí nejen více než 25 000 instalací systému Iba po celém světě, ale také prodejní a poradenská zastoupení ve 20 zemích na všech kontinentech. Od roku 2022 funguje toto zastoupení i pro ČR a SR, a sice prostřednictvím společnosti COMPAS automatizace s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou.

Poslání systémů Iba

Posláním systémů Iba je přinést transparentnost do světa průmyslové výroby a výroby i distribuce elektrické energie. Používáním systému Iba si můžete být jisti, že vaše systémy jsou zachyceny v 360°, čímž se všechny jednotlivé procesy stávají zcela transparentními.

Systémy pro sběr a analýzu dat ze strojů ve výrobních závodech jsou navrženy tak, aby byly škálovatelné, a tudíž kdykoli snadno rozšiřitelné. Systémy Iba nejenže s Vašimi stoupajícími nároky porostou, ale stále si vystačíte také s veškerým běžně používaným průmyslovým řízením.

Systémy Iba jsou schopny dokumentovat celý výrobní řetězec a vidět ho v souvislostech, které Vám předtím zůstávaly skryty. Veškeré výsledky záznamu procesních data máte kdykoliv k dispozici v datovém fondu, který Vám pomáhá optimalizovat funkce a vývoj vašich výrobních systémů. S moderními nástroji pro analýzu dat jsou rychle a efektivně nalezeny příčiny zejména velmi sporadických poruch, čímž se trvale zlepšuje dostupnost Vašich výrobních zařízení.

Se systémem Iba získáte nejen bezproblémové procesy, maximální přehled o nich, ale také téměř neomezené možnosti jejich optimalizace, protože máte o nich k dispozici vždy celkový a transparentní obraz.


Se systémy Iba nejen že získáte procesní data prakticky odkudkoliv, ale můžete s nimi pracovat prakticky jakkoliv…
Se systémy Iba nejen že získáte procesní data prakticky odkudkoliv, ale můžete s nimi pracovat prakticky jakkoliv…

ibaPDA - základní škálovatelný software pro záznam procesních dat

ibaPDA (Process Data Acquisition) je základním produktem systému Iba. Jedná se o extrémně výkonný software na bázi PC pro získávání a záznam různých procesních dat v automatizovaných technických procesech. Jedná se o jeden z nejuniverzálnějších systémů, který získává procesní data s vysokým rozlišením (takt 25 μsec, 1000 kHz, 1000 V, …). Komplexní připojení k procesu s funkcí autodetekce zdrojů dat pro snadnou konfiguraci, architektura klient-server a variabilní možnosti nahrávání jsou jen některé z hlavních funkcí.

Klíčové vlastností ibaPDA:

 • Systém s komplexní konektivitou pro získávání procesních dat ve vysokém rozlišení v taktu 25 μsec
 • Efektivní získávání dat z řídicích systémů různých výrobců a generací, bez nutnosti úpravy SW v PLC
 • Událostmi spouštěné nebo nepřetržité ukládání dat do souborů měření nebo do databáze na ibaHD-Server
 • Možnost záznamu dat do několika datových souborů současně
 • Různé typy datových úložišť a výstupní rozhraní pro přenos dat mimo systém iba
 • Získávání popisných doplňkových informací pomocí textových signálových tagů
 • Individuálně konfigurovatelné on-line displeje s architekturou klient-server
 • Interní zpracování a monitorování signálů a výstup aktuálních zpráv a alarmů
 • Nelicencovaný analytický nástroj ibaAnalyzer pro využití dat pracovníky údržby, kvality, procesními inženýry, technology, datovými analytiky a mnoha dalšími

ibaPDA

ibaCapture – Synchronní záznam i analýza kamerových a signálových procesních dat

Systém záznamu videa ibaCapture zaznamenává data z fyzických i virtuálních (záznam HMI obrazovky s činností operátora) kamer synchronně s měřenými signálovými daty – buď nepřetržitě, nebo spouštěné událostmi. Důležité události lze automaticky ukládat jako statické snímky. Přesná synchronizace a současné zobrazení zaznamenaných signálových dat a vizuálních informací v ibaAnalyzer nabízí zcela novou kvalitu procesní analýzy. Integrovanou součástí ibaCapture může být i rozpoznávání obsahu obrazu.

Klíčové vlastnosti ibaCapture:

 • Synchronní záznam video snímků a naměřených dat s ibaPDA
 • Nepřetržité a událostmi spouštěné nahrávání
 • Integrace obrazů HMI a obrazů z ibaVision jako virtuální kamery
 • Chráněné úložné prostory pro důležité sekvence
 • Snímání z až 64 kamer (analogové, IP, GigE nebo virtuální) a online vizualizace
 • Prohlížejte a analyzujte video sekvence a naměřená data pomocí ibaAnalyzer
 • Zobrazení živého obrazu jako náhrada za CCTV systém
 • Přepínání rozvržení zobrazení spouštěné událostí (opakované přehrání záznamu)
 • Integrace nejpoužívanějších systémů třetích stran pro analýzu obrazu

ibaPDA

ibaAnalyzer – Výkonný analytický software – flexibilní a bezplatný

ibaAnalyzer je centrální komponenta pro analýzu dat v systému iba. Nabízí širokou funkčnost pro výpočty a vyhodnocování, a přitom je nesmírně intuitivní. ibaAnalyzer je zdarma a jsou k dispozici doplňky pro vylepšení analytických funkcí.

Klíčové vlastnosti ibaAnalyzer:

 • Komplexní offine analýza, intuitivní uživatelské rozhraní
 • Data z různých zdrojů měření lze snadno kombinovat s kamerovými daty
 • Pro generování odvozených signálů nebo hodnot KPI je k dispozici široká sada matematických a technologických výpočtových funkcí.
 • Integrovaná FFT analýza (frekvenční doména)
 • Značky a intervaly pro přímou interaktivní analýzu
 • Další komponenty jako integrovaný editor reportů, ruční i automatizované generování reportů, export surových i zpracovaných dat v různých formátech, automatizace výpočtů, …
 • IbaAnalyzer je poskytován bezplatně libovolnému počtu uživatelů v závodě, pracovníkům údržby, kvality, procesním inženýrům, energetikům
 • koordinované nástroje pro monitorování a analýzu vibrací v kombinaci s procesními daty

ibaPDA

Společnost Compas automatizace s.r.o. je významných dodavatelem průmyslové automatizace již od roku 1992. Systémy Iba jsou námi řadu let využívány při našich dodávkách řízení průmyslových procesů, a to již v okamžiku oživování a seřizování výrobních technologií, a dále pak pro pozdější hledání příčin poruch (zejména náhodných) a problémů výrobních zařízení.

Od roku 2022 zajišťujeme výhradní obchodní zastoupení Iba-AG pro ČR a SR. Pro celé spektrum systémů Iba zajišťujeme odborné konzultace, poradenství, dodávky i servis. Zájemcům poskytneme bezplatnou instalaci libovolné licence systému Iba pro vyzkoušení ve Vašich provozech, a to až na 90 dní!

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1