fb
IT Systems 11/2021 Plánování a řízení výroby Logistika 8. 12. 2021 9:38

Logistika výrobních podniků a současné problémy dodavatelských řetězců

Všechny subjekty v prostředí současné ekonomiky se už poněkolikáté během posledních dvou let ocitají v situaci, která je pro všechny nová a jedinečná. U spotřebitelů přetrvává poměrně vysoká poptávka, z části odložená, neboť zákazníci v době lockdownů neměli dostatek možností nakupovat ať už se jedná o fyzické zboží, tak třeba služby v podobě dovolených. Současně také mnohé firmy obdržely kompenzace za omezení jejich provozu.

Do této relativně příznivé situace ale vstupují naopak negativní faktory. Rostoucí inflace (míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku ukazuje nárůst z 2,9 % v říjnu 2020 na 5,8 % v říjnu 2021, dle ČSÚ), raketový vzestup cen energií (bydlení, voda, energie, paliva v říjnu meziroční nárůst 1,8 procentního bodu *), vstupních surovin (průměrné tempo růstu indexu cen v lesnictví - vlastníci, úhrnem jehličnaté a listnaté dřevo za první tři čtvrtletí 2021 je 121,3*) dopravy (meziroční nárůst 1,3 procentního bodu *) i ceny práce (index cen stavebních prací v září 2021 meziročně + 6,8 %*). K tomu se již tak drahé suroviny a materiál stávají nedostatkovými a výroba se navíc potýká i s nedostatkem personálu, přepravních i skladovacích kapacit. Do potíží se dostává i tak zvaná vedlejší produkce. Příkladem je aditivum AdBlue, jehož výroba byla zásadně omezena v souvislosti s útlumem či dokonce zastavením výroby umělých hnojiv. Na podnikání většiny společností má větší či menší vliv také enormní tlak na razantní snižování emisí. Čím dál hlasitější jsou zmínky o tom, zda nastavená rychlost snižování emisí není příliš vysoká a zda dotčené ekonomiky budou schopny všechny nezbytné investice a inovace realizovat, aniž by to ohrozilo existenci subjektů, které v daných ekonomikách podnikají.

Výsledkem této situace jsou místy paradoxně rostoucí zásoby, neboť firmy skupují a hromadí suroviny či zboží takzvaně „na sklad“. Tím rychle obsazují volnou skladovací kapacitu, které je rovněž nedostatek. Již nyní jsme v ČR na úrovni historicky nejnižší neobsazenosti skladů. Pro Prahu to například znamená, že její spádová oblast pro skladování se rozšířila na 30-50 km od hlavního města. Náklady na dopravu tím opět narůstají, nehledě na nedostatečné kapacity spedičních firem.

Krize nám ukazuje, že maximální zeštíhlování při zásobování výroby sebou nese i značné riziko. Pokud jsou zásoby nastaveny na absolutní minimum, bude se podnik v případě výkyvu velice rychle potýkat s nedostatkem. Vytváří se tak prostor nejen pro hledání alternativ v podobě nových dodavatelů, ale i pro inovace a hledání nových materiálů. Někteří výrobci v nouzi přistupují k segmentaci výroby a vyrábí pouze to, co jim umožňuje dostupný materiál či komponenty. Jiní se mohou rozhodnout využít příležitosti pro odstávku výroby. Tuto možnost blíže popíšeme v závěru tohoto článku. Existují však také nástroje na takzvané dynamické řízení zásob - pokud se prodlužují dodací lhůty nebo snižuje spolehlivost dodávek, nástroj automaticky upraví pojistnou zásobu. To se děje plně automaticky a na úrovni jednotlivých vstupních materiálů, případně finálních výrobků. Tímto způsobem lze snížit riziko zastavení výroby.

Příklad automobilového průmyslu ukazuje také úzké propojení výroby nových automobilů s trhem ojetin, které začaly při úbytku nově vyrobených aut zdražovat a následně se rovněž projevuje jejich nedostatek. Rostoucí ceny přepravy kontejnerů a jejich nedostupnost donutily některé dopravce k zavedení kamionové dopravy mezi Asií a Evropou.

Všechny tyto skutečnosti přináší mnoho otázek pro další vývoj. Omezí se kupní síla a tedy i poptávka spotřebitelů? Nastartuje hlad po chybějících surovinách hledání náhradních řešení? Těmi by mohli být jednak objevy nových alternativ k daným surovinám, ale také tlak na recyklaci již jednou použitých surovin. Jednou z prvních cest řešení obvykle bývá rovněž další racionalizace výroby a hledání dalších úspor a další tlak na automatizaci a digitalizaci, které mohou pomoci při problému s nedostatkem personálních kapacit a z části mohou být výhodou i při karanténních opatřeních.

Nelze opomenout ani hloubkovou analýzu, která odhalí zranitelná místa dodavatelských řetězců. Firma pak musí přijmout adekvátní opatření, která umožní efektivně plánovat výrobu.

Martin Paloncy Martin Paloncy
Autor článku je ředitelem consultingu ve společnosti Logio.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1