fb
IT Systems 11/2020 Plánování a řízení výroby 20. 1. 2021 14:02

Jak si vytvoříte správné podmínky pro digitální změnu?

Rockwell AutomationPro průmyslové výrobce je nyní čas změn a příležitostí. Nejnovější technologie, od prediktivní údržby po modulární konstrukci, mohou společnostem pomoci k dosažení vyšší efektivity a inovační úrovně. Jde o celkovou přeměnu jejich provozních činností. A to způsobuje silný tlak na tradiční obchodní modely. Ne každý je však ve stejné fázi. Při své práci jsem viděl podniky, které se plně pustily do digitalizace. Na druhé straně jsem viděl i ty podniky, které zůstaly zachycené ve smyčce ověřování koncepcí, jež se však nikdy dostatečně nerozvinuly nebo nezapojily do stávajícího systému. A pak jsou zde tací, kteří stále ještě na startu cesty vedoucí k digitalizaci vyčkávají.

Jak tedy vytvoříte správné podmínky pro digitální změnu? Změňte výchozí podmínky shora. Než budete moci začít využívat výhod digitalizace, musí vedoucí pracovníci vytvořit tu správnou kulturu. A musí to udělat rychle, pokud si chtějí udržet svou konkurenceschopnost a náskok před svými oborovými souputníky. V další části textu se podívám blíže na čtyři oblasti, na které by se vedoucí pracovníci měli zaměřit, aby své podniky uvedli na správnou trasu směrem k digitalizaci.

Pěstujte kulturu vysoké výkonnosti

Propojení mezi kulturou vysoké výkonnosti a digitalizací nemusí být na první pohled zřejmé. Mezi našimi zákazníky vidím takové, kteří jednoduše myslí dopředu a nastavují si sami nové standardy výkonnosti směřující mnohem výše, než je stávající status quo. Skutečně platí, že pokud chcete podporovat digitalizaci ve své společnosti, musíte pochopit její obchodní dopady, nastavit laťku výše a až následně postupovat směrem „vzad“ k možnostem, které máte k dispozici. Vysoká výkonnost s sebou nese investice a narušení aktuálního stavu. Digitalizace je jedno z nich, a využívání jejích výhod proto vyžaduje zpočátku alespoň pochopení jejího dopadu na výkonnost.

Přemýšlejte strategicky

Trh nečeká. Změna v sobě nese smysl urgentnosti k aktivaci obchodních činností. Příliš mnoho podniků setrvává ve stávajícím stavu a doufá, že jejich podnik v prostředí postupující změny přežije a bude pokračovat. Ale doufat v to nejlepší ve skutečnosti není žádná strategie. Strategie není pouze otázkou definice toho, na co by se váš podnik měl zaměřit, ale také toho, co nebude dělat a co přestane dělat. Musíte si vybírat, protože zdroje jsou omezené – a rovněž tak i šance, že se vám něco podaří udělat správně. Je proto klíčové vést nejprve vaše lidi k tomu, aby přemýšleli strategicky, a poté naplánovat, jak danou strategii realizovat co nejhladším způsobem. Abyste stanovili cestu, která vás čeká, potřebujete následující:

  • Podívat se na vnitřní stav svého podniku zvenčí z pohledu externího konzultanta.
  • Pochopit, jak si vaše společnost stojí v porovnání s těmi nejlepšími.
  • Rozhodnout, na které peněžní ukazatele byste se měli zaměřit nejdříve.

Tato cesta je součtem kroků, které musíte učinit. Který bude první a proč, a který přijde jako druhý, bude na vás. Ať již zvolíte cokoli, kladný finanční dopad každého kroku by měl tvořit páteř vaší strategie.

Zvolte si své partnery

Potřebujete vytvořit ekosystém, který bude schopen sloučit průmyslové a digitální know-how. Žádná organizace nemá odpověď na digitalizaci jako celek. Jde spíše o týmovou práci a partnerství. Pro dodavatele i partnery poskytující řešení platí, že vaše síť bude kritickou součástí vašich budoucích obchodních aktivit. Musíte hledat takový obchodní model, který bude podporovat společný přístup a umožní vám trvalou udržitelnost. Poté se obraťte na partnery, kteří dokážou vyplnit technologické nebo kompetenční mezery, které případně interně pociťujete. Tito partneři mohou rovněž snížit cenovou úroveň vašich činností zvolených v průběhu digitalizace a její implementace na dostupnější hladinu.

Získejte maximum ze svého lidského kapitálu

Rozhovorům o digitální transformaci často dominují technologická témata. Zásadně důležité je však neztratit ze zřetele to, na čem skutečně záleží. Vaším nejdůležitějším zdrojem jsou lidé. A abyste ze svých lidí získali to nejlepší, musíte je podněcovat k tomu, aby jednali agilně, neudržovali zbytečně status quo a vnášeli do činností nové nápady. Abyste toho dosáhli, často se vyplatí aplikovat na vedoucí úrovni zdravou dávku emoční inteligence.

Zásadní paradigma změny nastává v myšlenkovém procesu mezi nedigitálním a digitalizovaným světem. S ohledem na enormní univerzálnost digitálních řešení se softwarová řešení a řešení na zvýšení produktivity na základě datové vědy zdají nekonečná. V rámci konvenční automatizace se software v zásadě využívá jako pouhý nástroj k programování hardwarových procesorů a pohonů (mozků procesu!). Automatizace – tak, jak ji známe – je osvědčená, přes 100 let stará věda, v níž výkonné algoritmy v kombinaci s hlubokými znalostmi fyzikálního procesu tvoří klíč k celkové výkonnosti. Na druhou stranu však nabízí mnohem méně prostoru ke kreativitě v porovnání s virtuálním světem.

Zatímco digitální řešení mohou být prakticky neomezená a nabízet dvojnásobek možností díky analytice a rozšíření prostřednictvím virtuální reality… stejně takové musí být i nastavení mysli vašich nejlepších a nejschopnějších zaměstnanců.

Pierre Teszner Pierre Teszner
Autor článku je regionální obchodní ředitel společnosti Rockwell Automation pro oblasti střední a východní Evropy.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1