fb
IT Systems 6/2018 Automobilový průmysl Plánování a řízení výroby 18. 7. 2018 8:06

Integrační výzvy v plastikářském průmyslu

AppliCon ITAutomobilový průmysl je stále více závislý na komponentách z plastových materiálů, a tak se u nás segment výroby plastů dynamicky rozrůstá a firem zabývajících se vstřikování plastů pro odvětví automotive je zde celá řada. Ale i když má plastikářský průmysl pověst poměrně jednoduché branže, není to úplně pravda – toto odvětví má svá specifika, která je potřeba zohlednit v oblasti informační podpory.

Samotná výroba plastových výlisků není složitá, ale zahrnuje tvorbu vstřikovacích forem, což je relativně náročné a znamená to mít poměrně kvalitní nástrojárnu. Některé továrny to obcházejí tím, že vyrábí na formách od externího dodavatele, nicméně klasická plastikářská firma musí zvládat celou problematiku – od výkresů, přes výrobu, prototypování, testování, tj. celý proces předcházející spuštění výroby. Navíc v případě výroby pro automobilový průmysl přichází velké výzvy v obchodní části. Procesy nejsou jen o přípravě nabídky, ale také o doložení garance zákazníkovi, že firma je schopna zakázku realizovat – není výjimkou, že obchodní stránkou se zabývá až třetina firmy.

Business výzva: OEE

Z pohledu procesů je typický plastikářský výrobce podnikem, který řeší zejména následující požadavky:

  • Řízení odbytu – zejména s pomocí EDI, protože automobilky již dnes prakticky výhradně komunikují přes EDI
  • Výrobní a materiálové plánování – jež je závislé na rychle se měnící poptávce, odvolávkách apod.
  • Údržba výrobních strojů – s cílem minimalizovat výpadky výroby
  • Konstrukce – pokud si podnik vytváří svoje vlastní formy

Hlavním cílem v automotive odvětví je dnes maximální vytíženost strojů, tedy tzv. OEE. To znamená, že nestačí informace o tom, že stroj nepracuje, ale je nutné vědět, proč nepracuje, ať již je to porucha, nedostatek práce, nedostatek materiálu apod. S tím souvisí také zvládnutá interní materiálová logistika. Pokud v podniku přesně vědí, kde a v jaké bedně se právě nachází vstupní či rozpracovaný výrobní materiál, minimalizují se výpadky výroby a zvyšuje se OEE. V automotive odvětví je toto důležité také z pohledu zákaznických auditů, kdy odběratel z důvodu dodržení vysoké kvality čas od času kontroluje, zda má dodavatel veškerý materiál přesně evidovaný a pod kontrolou.

Plastikářská firma tak musí vedle standardního ERP systému provozovat také MES systém pro řízení výroby, PDM systém (řízení produktových dat) pro konstrukci forem, CRM systém a samozřejmě také EAM řešení, které umožňuje eliminovat případné poruchy, popřípadě je co nejrychleji odstraňovat. Společným jmenovatelem z pohledu informačních technologií je tak dnes integrace všech těchto systémů.

IT výzva: integrace systémů

Zmíněné systémy se zpravidla do určité míry svou funkčností překrývají, často velmi detailně. Například když si vezmeme dnes velmi populární CRM systém SalesForce, ten zasahuje velmi hluboko do ERP systému. Firmy se musejí rozhodnout mezi implementací nového, kvalitního ERP systému se CRM funkčností a ponecháním původního, z pohledu CRM nedokonalého ERP v integraci se SalesForce, který se vyznačuje detailní funkčností. A to samé platí také u MES a EAM systémů – v obou se podobně jako v ERP plánuje výroba a logistika. Největší výzvou při integraci je pak nutnost rozhodnout, jaká oblast bude pokryta funkčností jakého systému.

Protože často to není o objektivním, technickém posouzení dané funkčnosti, ale o osobní souboji typicky údržbářů a plánovačů, kteří chtějí co nejvíce ukousnout se svým EAM, resp. ERP systémem. Samozřejmě existují systémy typu SAP, které pokryjí všechno, ale v drtivé většině případů je v našich podmínkách potřeba spojit několik systémů dohromady.

Budoucí úkol: APS

Plastikářské odvětví je zajímavé v tom, že díky relativní jednoduchosti výrobních procesů si většina firem vyřešila IT podporu již někdy před 15 lety, jako jedny z prvních výrobních firem. Ale o to důležitější je dnes pro plastikářské firmy integrace, protože s příchodem nových požadavků potřebují nové IT systémy, které je nutné integrovat do svých prostředí.

Jedním z nich je pokročilé plánování a rozvrhování (APS). Aktuálně je integrace APS systému se zbytkem IT infrastruktury frekventovanější téma než například MES. V posledním roce vzniká více projektů, které mají za ambici vyřešit pouze APS. Výrobní logistika ve firmách již nějak funguje a dlouhodobý plán dokážou vytvořit jednoduše, ale mají problém s operativou a potřebují řešit problémy na úrovni větších detailů. Právě v APS vidíme další trend jak v plastikářství, tak obecně v automotive průmyslu.

Zdeněk Špelina Zdeněk Špelina
Autor je ředitelem a jednatelem ve společnosti AppliCon IT.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1