fb

EMISTR, výroba online

Barevný pohled na MES a výrobu

EMISTR, výroba onlineEMISTR nepatří mezi složité komplexní informační systémy, jejichž otroky se firmy po implementaci běžně stávají. Je to šikovný nástroj s funkcionalitou MES. Jeho zaměření vychází v hierarchii řízení podniku z prostředí výroby, tedy směrem od mistrů, nikoli z pohledu účetnictví, jak tomu je u některých jiných systémů. 


„Za 15 let vývoje jsme vyslyšeli potřeby více jak 500 manažerů výrobních podniků, kterým pomáháme při evidování, kontrole a následném vyhodnocování výroby. Systém zajišťuje jednoduchým způsobem na 3 kliknutí nebo načtením 3 čárových kódů sběr dat z výroby s informacemi o časech, cenách a materiálu. Velmi precizně, ale přitom jednoduše a přehledně pokrývá vlastní výrobní proces a všechny na něj bezprostředně navazující procesy,“ vysvětluje Ing. Michal Strach, jednatel společnosti Agerit s.r.o., která řešení EMISTR vyvíjí.

EMISTR, výroba online
Oproti ostatním MES a výrobním systémům je extrémně rychle a jednoduše implementovatelný do firem až s 250 zaměstnanci, bez nutnosti měnit stávající informační systémy. Úspora času a nákladů na celkové zavedení je znatelná. EMISTR funguje v 70 % případů již do týdne od zahájení implementace a stojí jen 30 % nákladů ostatních komplexních informačních systémů. Zajišťuje digitalizaci výrobních dat z dílen a umí bez problémů spolupracovat se širokou škálou systémů od POHODA přes MONEY až po SAP nebo NAVISON.

Systém EMISTR je postavený na myšlence, že obrazovka ve výrobě je efektivnější než tisíc slov a papírů. Správné informace ve správný čas pomáhají řídit vaši firmu jako váš nový „elektronický MISTR“ výroby, který automaticky sčítá časy, náklady, materiál, dělá grafy, fronty práce nebo počítá normočasy. Váš stávající mistr výroby tak může řešit důležitější technické a organizační problémy. Systém jednoduchým rutinním sběrem výrobních dat od zaměstnanců a strojů dokáže ušetřit až 70 % času administrativy ve výrobě a zvýšit tak její efektivitu. Ve spojení s informacemi o zakázkách z ostatních systémů nebo XLS poskytne dostatek faktických informací k řízení výroby. Pro sběr dat ve výrobě rovněž umí využívat všechny moderní technologie: OEE, QR kódy, RFID, tablety nebo dotykové obrazovky.

Klíčové funkce a vlastnosti systému EMISTR:

 • Rychlá implementace a zaškolení obsluhy.
 • Sledování a přehled o průběhu zakázek v reálném čase díky TV obrazovkám ve výrobě.
 • Automatizovaný sběr dat ve výrobě s využitím průmyslových terminálů.
 • Průkazné odvádění práce na zakázkách.
 • Přesná evidence spotřebovaného materiálu.
 • Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na zakázkách.
 • Docházka, vykazování činnosti zaměstnanců a jejich objektivní hodnocení.
 • Možnost propojení s ekonomickým systémem, ERP, MES, CAD apod.
 • Archivace důležitých informací.
 • Analýza činností na zakázkách a vyhodnocení efektivity zaměstnanců a strojů.
 • Plánování a vyhodnocování výroby.

Přínos pro vedení firmy, mistry i zaměstnance

Všechna data, která systém EMISTR ve výrobě nasbírá, mají pro každou zainteresovanou skupinu trochu odlišný význam. Níže je popsáno, v čem jsou nashromážděná data důležitá pro jednotlivé skupiny.

EMISTR z pohledu vedení firmy – plány a vyhodnocení

Díky systému EMISTR získáte okamžitý přehled o situaci ve výrobě, což výrazně zjednodušuje řízení firmy. V reálném čase jsou k dispozici skutečně spotřebované materiálové a mzdové náklady na zakázce či například informace o rozpracovanosti zakázek včetně počtu vyrobených kusů výrobků nebo polotovarů. Na základě dat je také možné sledovat a vyhodnocovat vytíženost strojů a výrobní kapacity. Velkou předností je přehledné a intuitivní ovládání. To z EMISTRA činí ideální nástroj také pro analýzy, rozbory, tvorbu reportů a grafických vyhodnocení.

EMISTR z pohledu mistra – operativní řízení

EMISTR je nástroj, který ulehčí práci mistrům ve výrobě a pomůže jim při operativním rozhodování. Systém zajistí rutinní kontrolu a průběžně zjišťuje situaci ve výrobě. Zajistí jim přehled o všech procesech a umožní mistrům řešit za pomoci těchto dat důležité technické a organizační problémy spojené s výrobou. Výrobní data dokáže sbírat již po jednom dni od nasazení, celou agendu pak do 14 dní.

EMISTR z pohledu zaměstnanců – sběr dat

Digitalizace dat o činnostech zaměstnanců přináší oproti písemným či tabulkovým výkazům úsporu času a minimalizuje riziko vzniku chyb. Zaměstnanci na terminálech vidí veškeré informace o zakázce či operaci a mají neustálý přehled o plánech konkrétních prováděných úkonů. Vědí, že systém poskytuje férové odměňování na základě objektivních dat, jež sami do systému zavedou a které si mohou sami průběžně kontrolovat. Navíc proškolení zaměstnanců ve výrobě trvá pouhých 15 minut.

Systém EMISTR na zkoušku

Společnost Agerit s. r. o. nabízí zapůjčení systému na zkoušku po dobu 3 měsíců. Za vyzkoušení potenciální klienti zaplatí to, za co dodavatelé velkých systémů nezpracují ani analýzu. „Nebojíme se systém zapůjčit, jelikož víme, že z 90 procent u firmy zůstane. Šetříme tak oběma stranám čas strávený rozhodováním a zjišťováním, které řešení je nejlepší,“ dodává Ing. Michal Strach.

Proč si nás vybralo již 500 výrobních firem

 • Klíčovou funkcí systému je sběr dat o činnostech zaměstnanců na zakázkách a ten je optimalizován na 3 kliky nebo načtení 3 čárových kódů.
 • Systém zpřesní výkazy zakázek z běžných „dní ve výrobě“ na minuty na pracovištích.
 • Náklady na zavedení systému se většině firem vrátily během 9 až 12 měsíců. Zvedne-li se za pomoci systému efektivita využití pracovní doby u 25 zaměstnanců o 15 minut denně, bavíme se o roční úspoře na mzdách 250 tisíc Kč nebo i 500 tisíc Kč ve fakturovaných zakázkách.
 • Naši zákazníci vidí hlavní přínos v tom, že systém jednoduše sbírá data hlavně o lidech a jejich činnostech, teprve následně o strojích a materiálech.
 • Zavedením výkazů lidí se zprůhlední to, co každý mistr potřebuje vědět – jestli je zaměstnanec pracovně vytížen, nebo ne. Mistr se tak nerozhoduje na základě subjektivních pocitů, ale na základě holých dat ze systému.
 • Systém je pro zaměstnance motivující. Pokud odvádí svoji práci dobře, je v systému označen zelenou barvou. Pokud svoji práci neodvádí v takové míře, v jaké by mohl a měl, je označen červenou barvou a značí to, že má rezervy v pracovní vytíženosti. EMISTR neřeší účetní agendu a složitosti jako komplexní ERP, a tím je pro uživatele značně jednodušší.
 • Systém využívají i velké společnosti, u nichž funguje jako integrační MES systém (jako efektivní sběrný systém, který přenáší informace dalším systémům).
 • Díky jednoduchosti je snadno nasaditelný a pochopitelný pro všechny zaměstnance.
 • Automatizované importy z XLS jsou pro menší firmy efektivním nástrojem pro přechod. Pro velké společnosti je pak v nabídce propojení na úrovni API, SQL, XML.
 • Jádro je postaveno na bezplatné a přitom výkonné databázi MySQL. Pro většinu instalací postačí stávající firemní server, díky čemuž vám šetříme na licencích a hardwaru stovky tisíc Kč.

emistr.jpgPro více informací o systému EMISTR navštivte www.emistr.cz nebo kontaktujte Agerit s.r.o. na bezplatné infolince 800 400 460.
 

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1