fb
IT Systems 1-2/2021 Plánování a řízení výroby Logistika 15. 3. 2021 15:28

Co všechno lze robotizovat ve výrobní logistice?

MIRPředtím, než je vyrobený produkt expedován k zákazníkovi, už za sebou může mít nacestováno mnoho kilometrů po výrobních a skladových prostorách. Suroviny, výrobní materiál a komponenty putující od vstupního doku až po expediční rampy procházejí dlouhým procesem s mnoha kroky. Dokonce i v jinak automatizovaných výrobních prostředích je většina interní přepravy realizována manuálně, s využitím lidské práce – od řízení vysokozdvižných vozíků až po tahání těžkých kontejnerů či palet. V rámci typického zpracovatelského podniku lze dnes identifikovat 6 typů logistických procesů, které je možné automatizovat s pomocí robotů.

Příchozí logistika

Příchozí logistika se soustřeďuje okolo vstupního doku. Suroviny, subdodávky, vybavení pro výrobní linky, spotřební materiál, vrácené zboží – to vše musí být bezpečně a efektivně vyloženo, roztříděno, zkontrolováno a dodáno na přesné místo určení. Ve většině případů podniky k vykládce kontejnerů a přepravě využívají vysokozdvižných vozíků, přičemž se musejí vyrovnat s jistou mírou rizika pracovních úrazů či poškození přepravovaného materiálu. Pokud organizace použije autonomních mobilních robotů (AMR), stačí kamión vyložit a materiál umístit na připravené racky. Mobilní roboty jednoduše přijedou, s pomocí integrované zdviže materiál z racků naloží a odvezou do předem naprogramované destinace.

Sklad surovin

Sklad surovin slouží jako prostor, ze kterého se výrobní materiál kontinuálně dopravuje na výrobní linku. Roboty dnes dokáží přepravovat široké spektrum materiálu na paletách, v kontejnerech, tažných vozících apod. včetně například i náhradních dílů či spotřebního materiálu pro výrobní linky. Velkou výhodou AMR robotů je jejich flexibilita, se kterou je možné se rychle přizpůsobit materiálu, balení či logistickému úkolu v rámci přepravy mezi skladem a výrobní linkou. Pracovníci ve výrobě již nemusejí hlídat dostupnost materiálu na lince, protože dodávka probíhá zcela automatizovaně, a skladoví operátoři se zase mohou věnovat kompletaci požadavků na výrobní materiál namísto jeho manuální dopravy na výrobní linku.

Výrobní a montážní linky

Přeprava materiálu a polotovarů mezi jednotlivými výrobními operacemi často probíhá ve velmi dynamickém prostředí s vysokou hustotou pracovníků, což komplikuje manuální způsoby logistiky a nejvíce manipulaci s vysokozdvižnými vozíky. Díky sofistikované navigaci se AMR roboty dokáží bezpečně pohybovat i v těch nejrušnějších prostředích a bez potřeby jakékoliv dodatečné bezpečnostní infrastruktury. Jinými slovy robot se umí automaticky vyhnout člověku volbou alternativní trajektorie a poté se vrátit na původní trasu.

Naprogramovat je možné nejen trasy z místa A do místa B, ale například i více destinací ve stylu pravidelných autobusových zastávek kam robot přiváží materiál v různém stavu rozpracovanosti, od materiálu přes polotovary až po finální produkty. Robot dokáže přijmout i příkazy z jiných zařízení, jako jsou například pásové dopravníky či systémy na výrobních linkách umožňující přivolat robota v případě potřeby. Větší AMR roboty s integrovanou paletovou zdviží zase mohou pracovat nepřetržitě ve spolupráci s jinými roboty, například robotickým ramenem, které automatizovaně nakládá či vykládá palety.

Sklad hotových výrobků, likvidace odpadů a expedice

Jakmile jsou finální produkty vyrobeny, AMR je snadno přepraví do skladu hotových výrobků, případně rovnou k expedičnímu doku. Podobně jako u příchozí logistiky velkou výhodou je vysoký stupeň autonomie, který zajišťuje maximální bezpečnost pracovníků ve skladu či v expedici, přičemž pomáhá automatizovat nakládkové a vykládkové procesy, které automatizovat bylo dříve nemyslitelné. A nakonec mají své místo i v odvozu odpadového materiálu, použitých balení a prázdných palet na určené lokality.

Mobilní roboty v praxi: Automatizace logistiky ve Visteon

Ve slovenské společnosti Visteon, která dodává elektronické komponenty do automobilek, přepravují dva roboty MiR200 prázdné plošné spoje ze skladu materiálu na devět automatizovaných výrobních SMT linek, kde jsou osazeny elektrotechnickými součástkami. Třetí robot sbírá odpadní materiál, který výrobní operátoři potřebují odvézt z výrobní haly. Čtvrtý robot pracuje v zařízení na výrobu plastů, odkud odváží hotové plastové výlisky ze tří pracovišť v oddělení vstřikolisů k další výrobní operaci. Veškeré logistické operace jsou řízeny ve spolupráci s integrovaným systémem pro řízení skladů (WMS).

Jesper Sonne Thimsen Jesper Sonne Thimsen
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti Mobile Industrial Robots pro region CEE.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1