fb
IT Systems 6/2023 Potravinářský průmysl 12. 7. 2023 9:06

Kam až může umělá inteligence zajít v potravinářském a nápojářském průmyslu?

Umělá inteligence (AI) se v poslední době dostala na titulní stránky novin, přičemž velké množství mediál­ních pří­spěv­ků bylo věno­vá­no tomu, jak ChatGPT a podob­né tech­no­lo­gie ovlivňují náš každodenní život. Při vší této pozornosti by se zdálo, že AI je nová technologie, ale ve skutečnosti lze její počátky datovat až do 50. let 20. století. To, čeho jsme dnes svědky, jsou výsledky desetiletí výzkumu a technologického vývoje. Jen se zdá, že se všechny tyto výsledky dostávají do hlavního proudu až nyní a reálně mění způsob, jakým žijeme a pracujeme.

Pokud jde o odvětví výroby potravin a nápojů, není tomu jinak a stále více podniků využívá výhod technologií umělé inteligence. Je zřejmé, že počet podniků v potravinářském a nápojářském průmyslu (F&B), které investují do umělé inteligence, se bude zvyšovat. Ale přestože mnozí v oboru o umělé inteligenci slyšeli, stále panuje všeobecná nejistota ohledně toho, co to vlastně je, jak funguje a jaký přínos může mít pro potravinářský a nápojářský sektor.

Co je umělá inteligence a co strojové učení?

Umělá inteligence (AI) je schopnost počítače nebo stroje napodobovat nebo imitovat lidské inteligentní chování a provádět úkoly podobné lidským. Provádí úkoly, které vyžadují lidskou inteligenci, jako je myšlení, uvažování, učení se ze zkušeností, a především přijímání vlastních rozhodnutí.

Strojové učení (ML) je podmnožinou umělé inteligence. Jedná se o počítačové systémy, které se mohou učit a přizpůsobovat, aniž by je někdo explicitně naprogramoval nebo jim pomohl. Strojové učení využívá algoritmy a statistické modely k inteligentní analýze dat a vyvozuje závěry z datových vzorců, které slouží jako podklad pro další činnost.

Jak se umělá inteligence hodí do odvětví potravinářství a výroby nápojů? Zjednodušeně řečeno, AI (zejména ML) má potenciál optimalizovat všechny fáze potravinářské výroby – tj. „z pole až na vidličku“. Přináší inteligentní odvětvově specifické aplikace, které zefektivňují každý článek dodavatelského řetězce, což pomáhá vybudovat agilní řetězce a zefektivňuje celý byznys.

Díky schopnosti zohlednit nepřeberné množství datových údajů, parametrů, „what-if“ scénářů a dalších faktorů může strojové učení vytvářet přesná a včasná doporučení pro téměř všechny aspekty potravinového řetězce. V konečném důsledku poskytuje konkurenční výhodu, které by bez použití technologií umělé inteligence nebylo možné dosáhnout.

Kde se strojové učení již používá?

Možnosti využití strojového učení pro potravinářský a nápojářský sektor jsou zdánlivě neomezené. Vezměme si například zemědělství, kde strojové učení přináší nové detailní poznatky. Může jít o analýzu minulých sklizní z hlediska množství i kvality v kombinaci s předpovědí počasí, která informuje o tom, která pole je třeba zavlažovat, nebo kdy je třeba použít hnojiva.

Stále více organizací se obrací na umělou inteligenci také, aby jim pomohla snížit plýtvání a identifikovat úzká místa v dodavatelském řetězci. Například společnost Amalthea, dodavatel kozích a kravských sýrů, využívá strojové učení k dosažení předvídatelnější kvality, maximální výtěžnosti surovin a minimalizaci odpadu.

Strojové učení hraje významnou roli i v případech, kdy potenciálně neexistují žádné datové vzorce. Například může pomoci lépe porozumět rizikům měnících se povětrnostních podmínek a tomu, jak mohou ovlivnit úrodu na celém světě. Právě lepší pochopení může být základem pro strategie potřebné ke zmírnění rizik. Ale i se všemi nejnovějšími technologiemi strojového učení je k zajištění účinnosti těchto strategií nutný konsenzus. Každá strana zapojená do potravinového řetězce musí být odolnější a mít vůli minimalizovat spotřebu vody, energie a dalších zdrojů.

AI jako hnací síla F&B

S rozvojem technologií a s tím, jak stále více podniků objevuje výho­dy, které lze s využitím umělé inteligence realizovat, se budou její přínosy ještě více rozvíjet a zdokonalovat tak, aby řešily odvětvově specifické nebo obchodní problémy. Jak již nyní vidíme, promyšlené nasazení technologií AI pomáhá podnikům napříč celým potravinář­ským a nápojářským průmyslem a jejich dodavatelským řetězcem, a v příštích několika letech se tento trend bude jen zvýrazňovat. Umělá inteligence se již nyní ukazuje jako motor skutečné efektivity a zároveň pomáhá podnikům plánovat a poskytuje užitečné informace potřebné k udržení konkurenceschopnosti.

Marcel Koks Marcel Koks
Autor článku je strategickým manažerem pro potravinářský průmysl ve společnosti Infor.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1