fb
IT Systems 1-2/2018 Potravinářský průmysl 16. 2. 2018 14:18

Chuť na senzory v potravinářském průmyslu

InforZatímco digitalizace je velkým tématem v průmyslové výrobě již několik let, v souvislosti s potravinářským průmyslem se o ní hovoří jen opatrně. Je to především z důvodu, že veškeré inovační úsilí se věnuje na vývoj nových potravinářských produktů a nápojů a technologická podpora není takovou prioritou jako v diskrétním průmyslu. Dobrou zprávou je, že se situace mění, protože k optimalizaci každodenních operací a k mapování aktuálních zákaznických požadavků se bez nejnovějších technologií dnes nikdo neobjede už ani v potravinářství.

Jako klíčová digitalizační technologie se v potravinářském průmyslu jeví Internet of Things (IoT), která s podporou senzorů přinese potravinářským podnikůmtakovou šíři a hloubku informací, jež významně změní způsob jejich podnikání v celém dodavatelském řetězci.

Přínosy v celém cyklu

IoT technologie začínají být využívány v celém potravinářském cyklu, od samého počátku. Tedy již na farmách a v pěstitelských závodech, kde umožňují optimalizovat procesy a ulehčit tak od cenového tlaku ze strany zpracovatelů a obchodníků. Díky sběru dat ze senzorů o počasí, půdních podmínkách, kvalitě a zralosti plodin, a evidenci práce zaměstnanců v reálném čase získávají farmáři a zemědělské společnosti neocenitelné informace. Prediktivní analytika obsažená v nových řešeních dokáže využít získaná data k realistickým předpovědím a nejlepším možným rozhodnutím umožňujícím zvýšit produktivitu.

Pro potravinářské zpracovatele a výrobce nejsou technologie IoT ničím překvapujícím, podle posledních průzkumů se více než polovina z nich nějakým způsobem v IoT projektech již angažuje. V technologii senzorů vidí obrovský potenciál ke zlepšení dohledatelnosti potravinářských produktů, která je alfou a omegou v procesech stahování produktů z trhu, v úsilí o redukci objemu odpadu vzniklého při výrobě a vyšší efektivity přepravy a manipulace potravin.

Co je v potravinářství poměrně nové, je využití chytrých senzorů a integrované analytiky k inovaci výrobních procesů pro optimalizaci využití strojů a zařízení a zvýšení úrovně bezpečnosti. V tomto směru je využití senzorů stejné jako u průmyslové výroby: senzory mohou být využívány k monitorování výkonu zařízení či identifikaci jakýchkoliv anomálií, které mohou předznamenat výpadek či potřebu údržby. Speciálně pro firmy v segmentu potravinářské logistiky dodávající čerstvé potraviny, které vyžadují speciální chladicí zařízení či kontrolu vlhkosti, pak dokážou senzory monitorovat podmínky během přepravy a zasílat je v reálném čase.

Další možné přínosy IoT v potravinářském průmyslu jsou předmětem mnoha výzkumů, často ve spolupráci významných výrobců s vysokými školami. Například na Manchester Business School zkoumají studenti scénáře využití IoT senzorů ke zvýšení efektivity zpracování masa, od minimalizace odpadu vznikajícího během výroby masných výrobků, až po úsporu energie v chladicích zařízeních.

IoT jako součást digitalizace

Samozřejmě prostým sběrem dat vysílaných ze senzorů se procesy v potravinářské výrobě samy od sebe nezlepší. IoT aplikace je potřeba integrovat s ERP systémy s pokročilými analytickými funkčnostmi v oblasti poptávky, nabídky a skladových zásob a teprve potom je možné obrovské množství získaných dat zpracovat na akční, manažerské informace.

Data získaná ze senzorů využije široké spektrum pracovníků – od techniků zodpovědných za fungování chladicích zařízení na vzdálených lokalitách, přes pracovníky údržby zajišťující kontinuální provoz strojů ve výrobě, až po plánovače výroby, již potřebují logistická data od dodavatelů v reálném čase. Senzory v kombinaci s ERP a BI systémy dokážou poskytnout informace nezbytné ke správným rozhodnutím a k udržení konkurenceschopnosti na potravinářském a nápojářském trhu.

O využívání IoT technologií začíná uvažovat stále více potravinářských společností. Nejnovější informace z trhu naznačují, že více než polovina podniků si uvědomuje potenciál IoT, mnohé již realizují pilotní projekty nebo alespoň aktivně vyhodnocují uživatelské případy. Stále větší procento projektů překonává pilotní fázi a vstupuje do produkčního provozu. Úspěšné projekty ale lze nalézt pouze tam, kde IoT a zavádění senzorů je součástí širší, ucelené strategie digitalizace, tedy přístupu jinak známého jako Industry 4.0.

David Zeman
Autor článku je Channel Manager společnosti Infor Česká republika.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1