fb
IT Systems 12/2022 IT Security 20. 2. 2023 9:42

Vlastní e-mail nebo v cloudu?

Odpověď není jednoznačná

Události posledních pár let ukázaly cloudová řešení v tom nejlepším světle – jako rychle dos­tup­nou a fle­xi­bil­ní plat­for­mu umožňující praco­vat z domova či na cestách stej­ným způ­so­bem jako z kancelá­ře. Avšak přesto mnoho českých a slovenských organizací stále upřednostňuje on-premise modely u svých kritických systémů, jako je např. elektronická pošta.

Typicky u veřejných organizací se lze předpokládat náročnější požadavky typu compliance (viz vložený text). Větší obezřetnost ke cloudu ale není záležitostí jen vzdělávacích či veřejných organizací, on-premise řešení upřednostňuje i významná skupina komerčních společností. Například slovenský velkoobchod Labaš hledal stabilní řešení elektronické pošty v on-premise modelu, které by umožňovalo plnou kontrolu nad daty. Firma nechtěla cloudové řešení, a proto požadovala dodavatele řešení postavených na implementaci do lokálního prostředí, aby nakonec zvolila poštovní server GFI KerioConnect.

Internetové blogy se navíc plní vyznáním společností, které přešly do cloudu a vrátily se zpět, protože cloud nesplnil slibovaná očekávání. Co se to děje? Vždyť během dvou let covidových omezení to vypadalo na vítězství cloudu na celé čáře. Možná je ale na čase přestat vnímat cloud a on-premise jako nesmiřitelné alternativy a přiznat si, že každá z nich má své výhody, své zákazníky a v určitých situacích je vhodnější.

Proč cloud

Protože většina softwarových výrobců v poslední dekádě investovala mnoho úsilí do propagace svých cloudových řešení, výhody cloudu jsou poměrně notoricky známé. Asi největší výhodou je vysoká úroveň zabezpečení cloudového poštovního serveru typicky proti spamu a DDoS útokům, které si poskytovatel může dovolit spíše než koncový zákazník v rámci svého on-premise řešení. Zákazník se také nemusí starat o aktualizace, takže získává maximální garanci obchodní kontinuity.

Koncový uživatel se také nemusí starat o kapacitu a rychlost fungování svého poštovního serveru, které má zajištěné v rámci SLA, a také o náklady a instalaci a údržbu hardwaru. S elektronickou poštou se také pojí nutnost archivace starších e-mailů, což je další kapacita, o kterou se zákazník nemusí starat.

Proč on-premise

Na druhou stranu jsou nevýhodou cloudového poštovního serveru, a tedy výhodou on-premise řešení, vyšší celkové náklady pro malé společnosti. Průměrná cena mailboxu v cloudu obvyklé rychle klesá s jejich celkovým počtem, což v případě SMB firem s několika schránkami není výhodné. Spolu s dalšími náklady mohou tak pravidelné poplatky brzy převýšit celkové náklady na on-premise systém, který v tomto případě bude cenově efektivnější variantou.

Na rozdíl od cloudové infrastruktury, která je v principu multitenantní, má v případě on-premise mailserveru koncový zákazník vždy plnou kapacitu a kontrolu nad svým prostředím a může si konfigurovat poštu dle svých potřeb. On-premise řešení nemívají problém s dodržením standardů a požadavků na uložení dat v dané zemi, přístup k logům událostí a splnění některých GDPR nařízení. Pokud je organizace navíc vázána přísnějšími požadavky odvětví, ve kterém působí, typicky zdravotnictví či bezpečnostní složky, bývá on-premise jedinou variantou.

Mnoho podniků také věří, že každá změna je k horšímu, a v případě jakékoliv migrace jsou IT správci obzvláště obezřetní. Některé menší organizace do cloudu proto nemigrují hlavně kvůli komplikacím spojeným s nepodporovaným softwarem, množstvím převáděných domén, bezpečnostními problémy či dodatečnými náklady na migrační nástroje.

Odklon od Microsoft 365 na evropských školách

Některé německé regiony se nedávno rozhodly zakázat používání služby Microsoft 365 ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Krátce nato, koncem listopadu, rozhodl také ministr školství ve Francii o zákazu používání nejen Microsoft 365, ale také Google Workspace na francouzských školách.

Argumentace německých a francouzských představitelů se opírá zejména o bezpečnostní problémy cloudových služeb. A to jednak s ohledem na povinnost umístění dat evropských uži­va­te­lů na evropských serverech a za druhé s ohledem na nový americký zákon umožňující vládním institucím přístup na serve­ry umístěné v USA k datům i jiných než amerických zákazníků.

Doporučení? Žádné

Na tomto místě se obvykle dává doporučení k jedné či druhé varian­tě, avšak my se jej raději zdržíme. Cloudová pošta je zcela jistě v řadě případů skvělá varianta, ale zejména v našich zeměpisných šířkách si on-premise systémy vždy najdou své zákazníky a určitě v dohledné době nezmizí z trhu. Ideálním řešením je, pokud každý koncový zákazník ve spolupráci se svým IT dodavatelem pečlivě zváží všechna pro a proti a zvolí si pro něj výhodnější variantu.

Zdeněk Bínek Zdeněk Bínek
Autor článku je ředitelem společnosti ZEBRA SYSTEMS.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1