fb
IT Systems 12/2022 IT Security 10. 2. 2023 7:55

Technologické trendy pro rok 2023

Předvídání hackerských útoků a sítě, které se samy opravují

Společnost Cisco zveřejnila každo­roč­ní techno­lo­gic­ký výhled, ve kterém před­po­ví­dá určující směry vý­vo­je pro rok 2023. Podle jejích před­po­vě­di můžeme očekávat další využití umělé inte­li­gen­ce, bouřlivý rozvoj cloudů či důkladnější nasazení prediktivních a monitorovacích technologií. A do dění překvapivě výrazně promluví HR.

Pro rok 2023 předpovídá Cisco 6 následujících klíčových trendů:

#1 Prediktivní sítě

Přerušení provozu v důsledku problémů nebo výpadků je jedním z největších problémů podnikových sítí. Zatímco v posledních desetiletích se vývoj IT soustřeďoval na detekci problémů v síti a jejich rychlé odstranění, trend směřuje jednoznačně k tomu, aby sítě dokázaly problémy předvídat. Základem řešení jsou telemetrická data z desítek milionů bodů po celém světě v kombinaci s analytickým softwarem a strojovým učením. Sítě budoucnosti se dokážou samy opravovat, učit se, předvídat a plánovat.

#2 Rozrůznění multicloudového prostředí

V příštím roce a v následujících letech lze očekávat další výrazné posuny v tom, jak společnosti využívají multicloudové architektury. Firmy v současné době využívají multicloud například z důvodů geopolitických, technických nebo i kvůli diverzifikaci providerů. Jednoznačným trend směřuje i v cloudech ke specializaci a využívaní specifických cloudových modelů, které garantují například dodržování specifických legislativních povinnosti či splnění teritoriálních požadavků. Může se jednat o cloudy oborové, suverénní cloudy (splňující místní zákonné úpravy o ochraně dat a soukromí), cloudy s ekologickým provozem (Zero-Carbon Clouds), cloudy s výpočetními a úložními kapacitami fyzicky umístěnými v blízkosti reálných uživatelů (Local Zone Cloud).

#3 Personalisté ovlivní investice do IT

Hybridní model zcela změnil zažité zvyklosti v tom, kdy a kde zaměstnanci pracují, jak se připojují k firemním zdrojům. A s tím i jejich technologické potřeby a nároky na zabezpečení firemních sítí. HR oddělení se tradičně soustřeďovala na různé softwarové nástroje související bezprostředně s prací. Ale v hybridním modelu se musí soustředit ne technologie, které bezprostředně ovlivňují produktivitu a spokojenost vzdáleně připojených pracovníků. Proto potřeby HR stále více budou ovlivňovat technologická rozhodnutí firem.

#4 Předvídání hackerských útoků

Kyberzločinci používají stále sofistikovanější metody a nástroje. Boom hackerských sad s modulárním malwarem přispěl k výraznému snížení nároků na dovednosti a schopnosti, které hackeři potřebují k úspěšnému útoku. Kromě samotných škodlivých kódů útočníci masivně využívají techniky sociálního inženýrství, které jim dovolují vyhnout se i účinným obranným nástrojům, jako například dvoufaktorové autentizaci. V této situaci již pouhá detekce viru nestačí. Obrana proti kyberzločincům vývoj zabezpečení se zaměří na zkoumání anomálií a podezřelého chování v systému, které může pokusy o útok předpovědět. Tento trend bude řízen pokroky v nasazení umělé inteligence, strojového učení a také ve využití globálních telemetrických dat.

#5 Monitoring musí podporovat byznys

V rámci činnosti jakéhokoli podniku a při jeho interakci se zákazníky vznikají tisíce dat, která různé IT nástroje umí monitorovat. Problé­mem je příliš mnoho dat, která však nejsou nijak využita pro podni­ká­ní, úpravu či změnu obchodních strategií. Právě komerční využití dat z monitoringu, ale může dramaticky zrychlit reakce a optimalizo­vat obchodní operace v reálném čase. Proto bude obchodní kontext monitoringu jedním z určujících trendů vývoje této disciplíny.

#6 Odpovědné využití AI

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) přebírají zodpovědnosti v řadě rozhodovacích procesů (nábor zaměstnanců, schvalování půjček apod.). Pomáhají řešit desítky relativně rutinních úkolů, ale zároveň denně ukazují další ohromující možnosti využití. A bohužel i zneužití: AI umožní pokročilejší podvody, krádeže identity či přípravu dokonalých padělků. Navzdory obrovskému pozitivnímu dopadu se musí před hrozbou zneužívání AI průmysl, vlády i vědecká obec spojit a vytvořit rámec pro etické a zodpovědné řízení AI. I za cenu omezení tam, kde je to nutné.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1