fb
IT Systems 7-8/2023 IT Security 21. 9. 2023 10:48

Specializované služby jsou klíčem k úspěchu MSP poskytovatelů

V posledních několika letech dochází k nárůstu počtu malých a středních podniků (SMB), které využívají kybernetickou bezpečnost jako službu namísto pořizování a správy vlastní bezpečnostní infrastruktury. To je stále větší příležitost pro poskytovatele řízených služeb (MSP), kteří mají v této době nejlepší předpoklady, protože disponují potřebnými odbornými znalostmi a zdroji umožňujícími uspokojit rostoucí poptávku po externím modelu správy IT infrastruktury.

Předpoklady úspěchu MSP modelu

Avšak příležitost ještě neznamená automaticky úspěch. Pokud jde o úspěch MSP poskytovatelů, představujeme si především budování důvěry, prokazování odborných znalostí a zajištění včasného dodání služeb. Představte si, že jste SMB klient. Komu byste důvěřovali více: prodejci, který jasně komunikuje s prodejním i technickým tý­mem, nebo tomu, který vás nechává na pochybách? Důvěra je vším.

Důvěra nekončí u dodavatele služeb. Vztahuje se i na samotné řešení a poskytovatel MSP musí ukázat, že má produkt v malíčku. Je povinností mít po ruce komplexní implementační a produktovou dokumentaci, která ukazuje, že MSP dokáže sledovat změny v průběhu času a má pro své klienty připravené podrobné instrukce. Nejde jen o zaškrtávání políček, ale o to, aby klientům ukázal, že jim dokáže v případě potřeby zajistit všechny požadavky.

A konečně, je důležité proměnit slova v činy. MSP poskytovatelé musí dodat slíbené služby v souladu s SLA kontrakty a nabízet specializované služby a produkty, které pomohou vyniknout mezi službami jiných poskytovatelů. Pokud umí převést své nabídky do praxe, pak jejich klienti s nimi zůstanou dlouhou dobu. Na rostoucím trhu služeb kybernetické bezpečnosti jsou na vlně ti, kdo dokáží spolehlivě realizovat služby s vysokou užitnou hodnotou.

Osvědčené MSP postupy

MSP poskytovatelé musejí umět využít potřeb svých zákazníků a na základě pravidelné zpětné vazby identifikovat a připravit služby na míru svým klientům. Dle našeho nedávného dotazování například, velká část MSP potvrdila zvyšující se poptávku zejména po monitoringu, skenování zranitelností a firewallu ve formě služby.

Zde jsou některé osvědčené postupy, jež MSP mohou pomoci vyčnívat z davu:

  • SLA na podporu a služby: Stanovení SLA pro dotazy na podporu přispívá k vybudování důvěry zákazníků. Se službami postavenými na řešení vysoké dostupnosti lze minimalizovat výpadky provozu rychlým přepnutím na záložní zařízení a tím i zvýšit efektivitu podpory.
  • Garance bezporuchovosti: Na půdorysu stejného řešení a na základě historických dat je možné vytvořit obchodní nabídku k zajištění záruky vysoké úrovně provozuschopnosti.
  • Aktivní monitorování: Nepřetržitý monitoring klientských instancí umožňuje včasné odhalení problémů a další zvýšení úrovně obchodní kontinuity.
  • Reportování stavu: I když v oblasti IT bezpečnosti jsou žádné zprávy dobré zprávy, pravidelná komunikace s klienty zabraňuje tomu, aby klienti považovali služby MSP poskytovatelů za zbytečné či příliš drahé. Využití reportů k informování o výstrahách, notifikacích, aplikovaných opatřeních atd. zvyšují hodnotu MSP aktivit.
  • Nouzové obnovení provozu: Připravenost pomoci zákazní­kům při obnově po incidentech, jako jsou například výpadky firewallu a ztráta konfigurace. S využitím funkce automatické­ho zálohování konfigurace je možné nabízet velmi cenné služby rychlé obnovy provozu bezpečnostní infrastruktury.
  • Patch management jako služba: Jedna z nejžádanějších služeb poslední doby, která poskytuje klientům pravidelné skenování zranitelností a kontrolu aktualizací pro udržení maximálního výkonu a bezpečnosti systémů.

Dostupné technologie

U nás v GFI Software již dlouho vidíme trend, kdy stále více požadavků ze strany SMB společností směřuje k vyšší míře využívání MSP služeb, ať již z důvodu vyšších nároků na kybernetickou bezpečnost či horší dostupnosti IT personálu. Proto se snažíme přicházet s řešeními, s pomocí kterých mohou MSP poskytovatelé sestavit užitečné a atraktivní služby pod svou značkou.

Jednou z prvních bylo cloudové řešení pro provozování firemních e-mailů formou služby. Dnes už mají MSP partneři k dispozici také možnost poskytovat firewall jako službu a nejnověji také skenování zranitelností, které mohou jejich zákazníci využívat formou „pay-per-scan“. Všechna tato řešení umožňují MSP poskytovatelům nabízet aktuálně žádané, a přitom cenově velmi konkurenceschopné služby dostupné i SMB organizacím.

Jozef Kačala Jozef Kačala
Autor článku je Vicepresident of Global Sales Engineering společnosti GFI Software.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1