fb
IT Systems 6/2020 IT Security 31. 7. 2020 9:48

Jsme SMB firma a potřebujeme zabezpečit práci na dálku…

Zebra systemsNejen dnes, ale i do budoucna se organizace budou muset vyrovnat se zvýšenými požadavky na zabezpečení svých infrastruktur z důvodu vyššího podílu práce na dálku. To bolestivě zasáhne zejména malé podniky a kanceláře – již nyní má 54 % malých a středních firem (SMB) problém s rozpočtem na pokrytí potřeb IT bezpečnosti a s dalšími požadavky na home office jejich počet dále poroste.

V důsledku karantény se ze dne na den najednou ocitla velká část pracovníků v domácích kancelářích. Žádná organizace na světě nebyla připravena na to, že bude muset v takovémto množství poslat své zaměstnance na home office, a už vůbec ne SMB firmy. S větou v titulku tohoto článku se proto setkáváme stále častěji.

Požadavky na bezpečnou práci na dálku

Co pro organizaci a její IT administrátory znamená, když většina zaměstnanců pracuje na home office? Předně nižší produktivitu a zejména vyšší kybernetická rizika. Pokrýt všechny aspekty IT bezpečnosti je náročné jak organizačně, tak finančně, protože pojem „zabezpečený home office“ zahrnuje široké spektrum požadavků:

 • Bezpečná správa přihlašovacích údajů, které se při práci z domu používají mnohem častěji než v kanceláři
 • Vyšší míra ochrany kritických systémů při připojování na dálku s pomocí spolehlivé autentizace
 • Šifrovaná komunikace v rámci podnikové sítě
 • Ochrana sítě proti rizikům využívání domácích routerů s minimálním zabezpečením
 • Ochrana proti malwaru, ať již na koncových stanicích, či na úrovni poštovního serveru
 • Eliminace phishingových e-mailů obsahující „zásadní“ informace, dnes hlavně o šíření nemoci COVID-19, a vedoucí na nebezpečné odkazy
 • Identifikace a odstranění softwarových zranitelností – k minimalizaci případů, jako bylo například nedávné napadení aplikace Zoom využívané ke vzdálené spolupráci zaměstnanců na home office
 • Ochrana důležitých dat a jejich rychlá obnova v případě ztráty, ať již v důsledku ransomwarového útoku, či zcizení nebo poškození koncového zařízení.

Centralizace využití nástrojů

Podle dotazování společnosti GFI Software, které realizovala během koronavirové krize, využívá 69 % globálně dotázaných SMB společností k zajištění své IT bezpečnosti softwarová řešení od 5 a více dodavatelů. České a slovenské SMB firmy volí centralizovanější přístup, když 62 % firem odpovědělo, že využívá řešení od 3 a více dodavatelů a jen 16 % od 5 a více dodavatelů.

Ale ať tak, či tak, menší podniky a kanceláře jsou ve správě softwarových řešení v nevýhodě: nákup řešení od více dodavatelů technologií je relativně drahé a SMB navíc postrádají velikost a rozsah potřeb umožňující si vyjednat lepší cenové podmínky, množstevní slevy apod. Kromě toho jejich IT administrátoři tráví více času s hledáním vhodných řešení na trhu, vyjednáváním a hlídáním licenčních podmínek různých produktů.

Trend proto směřuje k centralizaci správy nástrojů IT bezpečnosti a komunikace. Stále více SMB firem hledá platformy, které by jim komplexně pokryly jejich potřeby, a přitom umožnily se vejít do existujícího rozpočtu a zjednodušily jejich správu. S tím také souvisí zvyšující se poptávka po modelech předplatného na úkor klasické perpetuální licence, která IT administrátory zbavuje starostí s hlídáním upgradů a aktualizací.

Co se využívá k zabezpečení home office

Během současné krize se trend centralizace ještě více urychlil tím, že organizace potřebovaly zajistit potřeby IT bezpečnosti a spolupráce pro své zaměstnance v domácích kancelářích. Běžná SMB organizace samozřejmě nedokáže pokrýt všechny tyto potřeby najednou, spíše postupně. V rámci programu GFI Unlimited tak cítíme vyšší poptávku po zabezpečení některých dílčích oblastí home office, zejména pak:

 • E-mailová komunikace. Soubor aplikací obsahující antivirové, antispamové, anti-phishingové enginy a DLP nástroje proti úniku dat při práci z domu, dále poštovní server s dvoufaktorovou autentizací a archivaci e-mailů a souborů k prevenci ztráty dat.
 • Zabezpečení firemní sítě. Kombinace aplikací poskytující především dnes velmi využívanou funkčnost VPN sítě, dále pak firewall a patch management eliminující zranitelnosti spolupracujících aplikací, na které v této krizi zejména míří útoky hackerů.
 • Bezpečnost a spolupráce. Nástroje zajišťující anti-malwarovou ochranu a filtrování webového obsahu s funkčnostmi pro spolupráci jako kalendáře, chaty a úkoly.

Možnost bezpečnostních nástrojů v jednom balíku řeší velkou část výše zmíněných SMB výzev – díky rychlému pořízení, jednodušší správě, a především cenové výhodnosti. A ještě jedna pozitivní zpráva: vzhledem k tomu, že význam home office do budoucna pravděpodobně neoslabí, bude návratnost investice do zabezpečení práce na dálku poměrně rychlá.

Zdeněk Bínek Zdeněk Bínek
Autor je ředitelem Zebra systems, distributora řešení Acronis a GFI Software na český a slovenský trh.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1