fb
IT Systems 12/2020 Stavebnictví 23. 1. 2021 15:58

Má-li se stavební průmysl dále rozvíjet, musí být otevřen umělé inteligenci

PlanRadarNejprve se na obzoru objeví dron, který se začne vznášet nad staveništěm. O chvíli později se na tabletu, který držíte, rozsvítí upozornění na pozorování, která dron provedl: stavební dělník v sekci B nenosí helmu, čtyři z bagrů jsou nevyužívané a tmavý kousek země v sekci D naznačuje, že oblast je podmáčená. Tyto možnosti jsou příklady budoucího příslibu využití umělé inteligence ve stavebnictví, která by mohla zlepšit plánování stavby, její provedení, a celkově tak zvýšit produktivitu a bezpečnost na pracovišti. I když je tato technologie stále relativně nová, očekává se, že poptávka po ní poroste.

Co je AI ve stavebnictví?

Umělá inteligence, nebo anglicky Artificial Intelligence (AI), je termín používaný k popisu, jak lze navrhnout stroje k napodobování lidských kognitivních funkcí včetně rozpoznávání vzorců, učení se ze zkušeností a porozumění obrazům. Strojové učení je podmnožinou umělé inteligence využívající statistiky k tomu, aby se počítačové systémy mohly „učit“ z nasbíraných informací. Čím více dat stroj má, tím efektivnějším se porozumění užitečným informací stává.

Umělá inteligence ve stavebnictví zahrnuje použití těchto technologií ke zvýšení bezpečnosti, snížení produkce odpadu a zvýšení celkové efektivity. Programy AI mají například schopnost monitorovat interakce stavebních dělníků a strojů na staveništi v reálném čase a mohou varovat stavbyvedoucí před potenciálními bezpečnostními hrozbami, chybami a prodlevami.

Navíc, AI by mohla probrat všechna vaše data ze závěrečných zpráv a vytvořit řadu doporučení, které pomůžou ke zlepšení vašich budoucích projektů.

Jaké je potenciální využití AI ve stavebnictví?

Generativní navrhování

Jednou z největších předností umělé inteligence je její schopnost prozkoumat různé varianty modelu a najít tu nejlepší možnou volbu. Generativní design může být užitečný pro designéry využívající technologii BIM. Například AI by na základě modelu BIM prozkoumala desítky tisíc možností změn vedoucích k bezpečnějšímu, stabilnějšímu, levnějšímu a rychlejšímu návrhu. Zatímco by člověk strávil měsíce práce, aby všechny varianty prošel ručně, program umělé inteligence zvládne celý proces za několik hodin.

Automatická detekce chyb

Programy AI mohou porovnávat postup stavby skutečné budovy s její digitální replikou zastoupenou v modelu BIM a odhalit jakékoliv chyby nebo odchylky od původního plánu. Tato analýza umožňuje reagovat na jakékoliv potenciální problémy už v jejich rané fázi.

AI je také velmi efektivní při analýze historických dat a může tyto poznatky využít k vytváření pravděpodobných předpovědí budoucích událostí. Představte si sytém AI, který dokáže posoudit stovky tisíc hlášení o poškození různých typů budov v průběhu času, případně věrohodně předvídat, kdy dojde k poškození určitých povrchů nebo materiálů, a upozornit tak správce budovy.

Řízení projektů

Projektoví manažeři by mohli použít software PPM vylepšený umělou inteligencí, který identifikuje pravděpodobnost zpoždění jejich plánů. Například nástroje založené na umělé inteligenci by mohly upozornit na možná zpoždění a změny v procesu výstavby díky porovnání postupu skutečné stavby s digitální kopií z modelu BIM. Všechny články dodavatelského řetězce, od distributorů a výrobců po stavbyvedoucí a subdodavatele, by byly automaticky informováni a mohli upravit své plány v souladu s aktualizovaným harmonogramem, aby bylo možné efektivně řídit čas i další zdroje.

Robotika

Stavební robotika AI představuje možnost, jak ušetřit čas a snížit riziko na staveništích. I když jsme od světa autonomních robotických stavařů ještě stále daleko, firmy jako Build Robotics již nabízí buldozery a bagry, které mohou samostatně pracovat na předem definovaných úkolech. Tato inovace umožní projektům postupovat mnohem rychlejším tempem a hodí se zejména pro projekty ve špatně dostupných lokalitách, kam je obtížné dostat pracovníky ze dne na den – místo toho by vzdálené bagry mohly pracovat mnohem rychleji.

Drony s vylepšenou AI

Drony se používají na stavbách, aby poskytly nový pohled na probíhající projekt. Obrázky sbírané drony prostřednictvím vzdálených záznamů a 360° skenů mohou poskytnout data, která umožní AI programům sledovat postup projektů oproti původním plánům. Firmy jako Skycatch jdou nyní o krok dále a učí drony „pochopit“ to, co vidí. Využití je enormní: od pozorování nebezpečné činnosti až po monitorování úrovně produktivity. Inteligentní drony mohou pomoci zvýšit bezpečnost, efektivitu a produktivitu na staveništi.

Překážky přijetí a rozšíření AI ve stavebnictví

Navzdory obrovskému potenciálu využití bohužel čelí stavební technologie AI spoustě klíčových překážek. Systémy umělé inteligence vyžadují velké množství dat k „cvičení“ algoritmů pro hledání vzorců. Například systém AI, který byl vyškolen k zjišťování, zda dělníci nosí helmy, musel prohlížet miliony fotografií jednotlivců z různých výšek a na různé vzdálenosti, aby věděl, kdy upozornit vedoucího projektu. Většina stavebních společností je však příliš malá na to, aby uchovávala dostatek dat, a mají proto omezené možnosti. Kromě toho je na trhu nedostatek datových analytiků, kteří zároveň požadují extrémně vysoké platy. Potenciál AI tak budou moci ještě nějakou dobu využívat jen velké společnosti.

V současné době tedy zůstává umělá inteligence ve stavebnictví spíše technologií budoucnosti. To nám ale nebrání přemýšlet o tom, co bude jednoho dne možné. I přes dané překážky osvojení těchto technologií se i menší společnosti mohou připravit na to, že budou těžit s budoucího vývoje umělé inteligence a zajistí, aby jejich projektová data byla důsledně zachycena a bezpečně uložena. Má-li se stavební průmysl nadále rozvíjet v digitálním věku, musí být otevřen implementaci technologií AI.

Ibrahim Imam Ibrahim Imam
Autor článku je spoluzakladatelem společnosti PlanRadar, evropského poskytovatele softwaru pro digitální dokumentaci a komunikaci pro stavební průmysl.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1