fb
IT Systems 1/2024 Stavebnictví - BIM, CAFM 11. 3. 2024 10:12

Efektivní správa a řízení stavebních reklamací

Digitalizace procesů umožňuje výrazně zlepšit životní cyklus projektu

Požadavky na vícepráce ve staveb­nictví (tzv. claimy) jsou zásadní otázkou pro mnoho profesionálů v tomto odvětví a součástí většiny stavebních projektů. Při jejich nesprávném řízení však pravidelně dochází ke zpoždění, což se v současné době týká až 70 % projektů. Vyplývá to z reportu, který zveřejnila společnost PlanRadar a který se podrobně zabývá přínosem digitální správy pohledávek a reklamací ve stavebních projektech (tzv. Claim Management).

„Investoři, projektoví manažeři, inženýři, konzultanti i dodavatelé se často musejí potýkat s konflikty, které jsou obvykle výsledkem nesprávné interpretace nebo rozdílných očekávání. Nedávné studie ukázaly, že nedorozumění a spory mezi odborníky ve stavebnictví nejsou vůbec neobvyklé a mají za následek mnoho požadavků na přepracování. Tím se nejen prodlužuje doba výstavby o 10–30 %, ale tyto vícepráce také tvoří v průměru 11 % celkového rozpočtu projektu. Kromě okamžitých finančních ztrát končí navíc mnoho sporů u soudu, což způsobuje velké nepříjemnosti všem zúčastněným,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar.

Mezi nejčastější příčiny reklamací a předělávek patří:

  • neúplná dokumentace
  • požadavky na změny probíhajících projektů
  • nesprávné plánování stavebních prací
  • špatná komunikace mezi účastníky projektu

„Jak vidíme, i něco tak základního jako komunikace může mít naprosto zásadní vliv na průběh výstavby. Navíc každá chyba, pokud není řádně řešena, může spustit dominový efekt dalších nabalujících se problémů,“ komentuje příčiny Adam Vostárek.

Moderní odpověď na současné výzvy

Digitalizace procesů ve stavebnictví a realitním průmyslu se stala osvědčenou metodou, jak výrazně zlepšit celý životní cyklus projektu. A tak není náhodou, že digitální řešení jsou stále častěji využívána i na regulační úrovni ve výběrových řízeních. Výhody se projevují nejen v efektivnějším vyřizování reklamací, ale především v předcházení problémům.

„Ukazuje se, že jeden z nejkritičtějších problémů ve stavebnictví tvoří množství dokumentace požadované v jednotlivých fázích projektu, jako jsou povolení, plány, dohody, smlouvy a reporty. Účastníci projektu tedy musejí mít neustále k dispozici platné informace o všech změnách, a to ideálně v jednom digitálním prostoru, kde jsou schopni je také spravovat. Pouze tak jsou data aktuální a díky tomu se může projekt efektivně posouvat vpřed. To samozřejmě zahrnuje i možnost sledovat chyby, vyskytující se během celého životního cyklu budovy,“ vysvětluje Adam Vostárek.

Co dokáže aplikace pro efektivní řízení stavebních projektů?

Jedním z hlavních úkolů moderních platforem pro řízení stavby je zajistit snadnou identifikaci změn a jejich sledování. Ty lze označit například na 2D plánech nebo v BIM modelech. Pro přehled o termínech se výborně hodí možnost tvorby Ganttova diagramu přímo v aplikaci: díky tomu je totiž snazší zorientovat se v každé fázi projektu, určit možné překážky a jejich řešení.

V tomto ohledu hraje klíčovou roli správná koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami, protože efektivní komunikace zásadně ovlivňuje celou realizaci. Shromažďování dat na jedné digitální platformě, kde jsou všechny záznamy snadno dostupné a archivované pro referenci, udržuje vysokou úroveň transparentnosti, což je užitečné zejména v případě stížností a právních sporů.

Zdroj:
Fan,H. Li, H.: Retrieving similar cases for alternative dispute resolution in construction accidents using text mining techniques, Automation in Construction, 34 (2013), pp. 85-91
https://www.planradar.com/cs/ebooks/naklady-na-predelavky/
https://www.long-intl.com/blog/claim-types/

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1