fb
IT Systems 6/2022 Stavebnictví - BIM, CAFM 15. 7. 2022 9:26

Digitalizace pomáhá i stavbyvedoucím

Větší bezpečnost na pracovišti, méně kolizí a konzistentní dokumentace

PlanRadarRole stavbyvedoucího je klíčová při realizaci každé stavby – ať už jde o projekt menší či rozsáhlý, o segment bydlení, kanceláří, obchodů nebo infrastruktury. Zodpovídá za realizaci projektu a za celkový postup výstavby, což není vůbec snadný úkol. V praxi to znamená, že koordinuje všechny zúčastněné, dohlíží na staveništi a stará se o bezpečnost. Zároveň musí splnit všechny podmínky, co se týče kvality a standardů stavby, a také dodržet řádné termíny, to vše v rámci stanoveného rozpočtu. K tomu může výrazně přispět širší využívání digitálních technologií, umožňujících větší flexibilitu, snadnější i rychlejší průběh výstavby. A v konečném důsledku zejména vyšší kvalitu provedení.

„Role stavbyvedoucího vyžaduje řadu dovedností pro koordinaci mnoha různě provázaných úkolů. Je to právě on, kdo dává dohromady tým přímých pracovníků i externích dodavatelů tak, aby co nejlépe odpovídali potřebám projektu, a dohlíží na jejich činnost. K tomu je potřeba zvládat řízení nejen po technické, ale i lidské stránce. Vedoucí stavby musí být schopen celý tým motivovat a správně delegovat práci, aby vedla k požadovanému výsledku. Musí to být tedy skutečný lídr,“ komentuje Adam Vostárek, expert společnosti PlanRadar zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů.

Větší bezpečnost na pracovišti a méně kolizí

Řešení tolika komplexních problémů najednou způsobuje mnohá úskalí, která mohou snadno vyústit v chyby a kolize. Ty není radno brát na lehkou váhu, ať už se jedná o nedostatky, které zvyšují rozpočet stavby, anebo mají vliv na bezpečnost. Je proto nutné mít absolutní přehled o všem, co se děje. Ideální prevencí je mít veškeré aktivity a průběh prací zaznamenané v online prostředí a v reálném čase. „Aplikace pro stavbyvedoucí vám umožňují nahrát veškeré výkresy a plány do příslušného rozhraní. Tam je můžete kdykoli upravovat. Když se někde na stavbě vyskytne kolize, kdokoli ji může do modelu budovy okamžitě zaznamenat a také detailně popsat, ať už v podobě textu, fotografie či hlasového záznamu. Jako vedoucí stavby s ní také v aplikaci můžete seznámit odpovědnou osobu, která bude vzápětí o kolizi informována formou notifikace. To udržuje neustálý přehled o vývoji stavby a zajišťuje efektivní komunikaci mezi pracovníky,“ doplňuje Adam Vostárek.

Výše uvedené výhody digitálních aplikací hrají klíčovou roli i v udržo­vá­ní bezpečnosti. V žebříčku pracovních úrazů se stavebnictví řadí mezi jeden z nejrizikovějších oborů. Přehledný systém, v němž je okamžitě vidět, zda byla přijata veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti práce, vám pomůže nehodám předcházet. Navíc, pokud již ke zranění dojde, máte vždy k dispozici dokument dokládající vaše aktivity pro jednání s pojišťovnami či dalšími institucemi.

Online stavební deník usnadní konzistentní dokumentaci

Mít v evidenci vše, co se na stavbě děje (tzn. vést si stavební deník) stanovuje už samotný stavební zákon č. 183/2006 Sb. Ten patří mezi základní dokumenty, které musí být na stavbě k dispozici v případě kontroly. Na jeho tvorbě se vzhledem ke komplexnosti celého procesu podílí nejen stavbyvedoucí, ale i celá řada autorizovaných pracovníků. Mít ve vedení záznamů pořádek tak může být často logisticky a časově náročné – přirozeně i zde tak opět roste riziko výskytu chyb.

Přechod z fyzické formy do online aplikace usnadňuje celý průběh výstavby a přináší pro její účastníky mnoho nesporných výhod. „Dokumentace ve stavebním deníku bývá plná rozmanitých údajů tak, aby mohly i zpětně poskytnout plnohodnotnou auditní stopu – a tedy i argumenty v případě zpoždění, závad či dodatečných nákladů. Deník – jak už vyplývá z názvu – by se měl vést opravdu na denní bázi. To zabere spoustu času a navíc se snadno zkomplikuje, pokud někdo vyplňování provede nepřesně, nebo některé dny vynechá. Při stresu s dodržením všech termínů se stává, že se záznamy vyplňují až zpětně a k dokonalosti pak mají samozřejmě daleko. Při delegování této činnosti chaoticky jeden na druhého se navíc často neví, kdo je pak za případný problém zodpovědný,“ vysvětluje Adam Vostárek.

S elektronickým vedením stavebního deníku ale většina těchto nepříjemností odpadá. Záznam je možné zadat do systému kdykoli a kdekoli. Specializovaný software umožňuje vytvoření šablon pro zadávání údajů na míru potřebám daného projektu. Společná platforma je pak přístupná všem účastníkům stavby, kteří mají jistotu, že data jsou správná, aktuální a transparentní. To vše šetří stavbyvedoucímu nejen čas a náklady, ale také předchází zbytečným pracovně-právním sporům.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1