fb
IT Systems 5/2024 Logistika, řízení skladů, WMS 8. 6. 2024 16:52

Robotizace intralogistiky bude posilovat

říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS

Miroslav HampelOstravská společnost KVADOS, a. s., se v průběhu své existence rozrostla a vytvořila skupinu KVADOS GROUP. Jde o skupinu firem, které sdílí své know-how a zaměřují se na široké spektrum oblastí. KVADOS GROUP využívá synergie zkušeností jednotlivých firem a tím lépe pokrývá potřeby zákazníků a poskytuje komplexní řešení. V čele skupiny stojí Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS, kterého jsme požádali o rozhovor. Zaměřili jsme se především na oblast automatizace a robotizace intralogistiky.

Před pár lety jste se nám v rozhovoru zmínil, že vaším cílem je být lídrem v každém segmentu, kterému se věnujete. Daří se Vám plnit tento cíl a být lídrem i v oblasti automatizace a robotizace intralogistiky?

Strategie KVADOS GROUP je dosáhnout v každé klíčové oblasti a segmentu, kterému se intenzivně a strategicky věnuje, pozice lídra nebo být mezi třemi hlavními dodavateli. Aktuálně se nám to podařilo nejen v segmentu WMS, ale také se aktivně snažíme stát lídrem v oblasti automatizace a robotizace intralogistiky. Tuto strategii nově naplňujeme nejen přirozeným růstem, ale také realizací akvizic, kterými jsme v posledních letech doplnili v rámci KVADOS GROUP další kompetence, znalosti a podíl na trhu. V současné době máme na českém a slovenském trhu k dispozici 250 specialistů, což nás zcela jistě řadí mezi lídry v této oblasti. Na lokálním trhu nám pri­már­ně konkurují pobočky zahraničních globálních hráčů. Jejich lokální týmy sice disponují menším počtem zaměstnanců, avšak při realizaci projektů úspěšně spolupracují se svými zahraničními pobočkami.

Očekáváme nárůst v automatizaci, robotizaci a v oblasti komplexních a robustních WMS.

Bude v příštích 5 letech převládat automatizace, nebo robotizace?

Myslím si, že v příštích 5 letech půjdou ruku v ruce a spíše bude posilovat robotizace. Dnes do automatizace řadíme např. policové zakladače, dopravníky, sortery nebo řešení KLT či paletové manipulace typu Shuttle s využitím jeřábové konstrukce. Na trhu roste poptávka po náhradě těchto technologií s využitím robotů, které nevyžadují masivnější a trvalejší zabudování do prostoru skladu a nabízejí vyšší pružnost pro změny. Ale stále budou provozy, kde má své místo dopravník, a budou fungovat v kooperaci s roboty, zvláště jako buffery pro vykrývání nelinearity provozu apod. Trend může vychýlit masivnější nárůst robotických ramen do paletizace a depaletizace, sortování, ale také automatizovaného pickingu. Tady je nástup o poznání pomalejší než ve výrobě, protože v logistice čelíme větším výzvám, především z hlediska manipulace s nestandardizovanými manipulačními jednotkami.

Na trhu roste poptávka po technologiích, které nabízejí vyšší pružnost pro změny.

Jaké technologické trendy v oblasti automatizace v intralogistice očekáváte?

Nejintenzivnější nárůst v automatizaci očekáváme v oblasti komplexních a robustních WMS systémů. Řešení postavená na 1. a 2. generaci WMS vyvinutých v rámci existujících ERP systémů nebo řešení postavená pouze na digitalizaci papírových dokladů a jejich náhradou pomocí PDA nebudou stačit pro integraci a řízení pokročilých provozů s automatizací.

Očekáváme také masivnější nástup manipulace s paletami v horizontální rovině jak ve výrobních, tak logistických provozech. Postupný ústup přepravy pomocí tažných vozíků a náhradu za manipulaci pomocí AGV. Ve skladové manipulaci s paletami odhadujeme trend v nástupu především 4D Shuttle robotizace v kombinaci s výtahy, místo automatických a poloautomatických VNA vozíků nebo autonomních ForkLiftů s ohledem na nízkou produktivitu a vysokou cenu.

V manipulaci s menšími přepravkami a kartony pak větší vyu­ží­vá­ní KLT robotů a skladových systémů a propojení s robotickými ma­ni­pu­lá­to­ry. Postupný nárůst robotizovaného pickingu očekáváme také v kusové manipulaci. V napojení na externí logistiku tak bude jistě výzvou automatizace paletové nakládky a vykládky kamionů.


Robotický paletový vozík myFABER AGV PalletJack F20 získal při svém slavnostním představení velkou pozornost.

Jaké jsou hlavní výzvy spojené s integrací různých automatizačních technologií?

Hlavní výzvou je schopnost integrovat jednotlivé systémy s využitím online metod a technologií na platformě WEB Service a univerzálních API. V oblasti WES/WCS nebo RMS jsou to systémy na Linux platformě, především ze strany asijských producentů. U těch převládají obavy z obchodních restrikcí ze strany USA a rizika omezených přístupů k technologiím amerických firem, kterému v minulosti čelil např. Huawei.

Naše společnost se rozhodla pro rozsáhlou investici do vlastní platformy myFABER® WES/WCS. Integrujeme s ní technologie mnoha dodavatelů automatizace a robotizace a umožňujeme jejich snadné napojení na pokročilejší ERP a WMS systémy. Naši platformu myFABER® WES/WCS umíme zároveň i rozšiřovat o nové procesní logistické funkcionality, které v existujících WMS nebo ERP systémech chybí. V rámci integrace, s postupně se konsolidujícím trhem ERP, budou tedy ve výsledku narůstat potřeby nejen datové, ale i ty procesní.

Hlavní výzvou je schopnost integrovat jednotlivé systémy.

Jakou roli hraje APIL v podpoře inovací v logistickém odvětví a jaké jsou hlavní cíle asociace v této oblasti?

Asociace APIL vznikla za účelem otevřenější a rychlejší spolupráce významných hráčů v segmentech automatizace a robotizace intralogistiky. Vytváří podmínky pro efektivní integraci technologií, podporuje obchodní a marketingovou spolupráci členů, jejich osobní vztahy a vzájemné sdílení zkušeností ze společných projektů.

Konkrétně například usilujeme o smysluplný rozvoj automatizace a robotizace s ohledem na modernizaci předpisů v oblasti protipožární ochrany a bezpečnosti práce. To zahrnuje naši otevřenou a odbornou komunikaci s příslušnými orgány s cílem modernizovat legislativu pro snadnější pokrok v této oblasti.

Navazujeme spolupráci se školami a výzkumnými pracovišti univerzit, abychom vzdělávali studenty a dali jim představu o směru moderního trhu práce České republiky. Není to totiž jen automotive průmysl, který využívá automatizaci a robotizaci ve svém podnikání. Věříme, že s naší pozicí v srdci Evropy nemusíme být pouze tranzitní zemí, ale můžeme nabídnout výkonný průmysl v podobě automatizované intralogistiky a na ni navazující služby. V blízké budoucnosti plánujeme spustit společný inovační projekt výzkumu a vývoje, ke kterému nyní připravujeme právní, technický a organizační rámec.

V blízké budoucnosti plánujeme v asociaci APIL spustit společný projekt výzkumu a vývoje.

Proč jste se rozhodli zorganizovat první konferenci APIL? Jaká jsou hlavní nosná témata konference?

Naší činností chceme erudovat trh a popularizovat automatizaci a robotizaci u veřejnosti, odborníků, specialistů v logistice a studentů. Proto jsme se v APILu rozhodli zorganizovat první ročník odborné logistické konference, kde není jejím primárním cílem profitovat, ale poskytnout kvalitní program a vzdělání účastníků v této oblasti. Snažíme se naši konferenci odlišit od řady jiných a neprezentovat pouze obchodní a marketingové prezentace. Pro účastníky chystáme případové studie a reálné zkušenosti s nasazením technologií do provozů, ať už jsou pozitivní, či negativní.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1