fb
IT Systems 9/2019 Logistika 1. 11. 2019 10:45

Maximalizace investic do automatizace

Nadstavbové moduly pro mobilní roboty

Mobile Industrial RobotsAutonomní mobilní roboty (AMR) přinesly nový pohled na automatizaci logistických operací. Avšak samotný robot AMR je pouze základním prvkem automatizačního řešení, pouze částí ucelené logistické aplikace. Podniky chtějí automatizovat nejen vlastní proces přepravy, ale také související úkoly, jako je nakládání a vykládání přepravovaného materiálu. Proto v rámci trhu AMR robotů vzniká ekosystém doplňkových řešení, které odpovídají na tyto požadavky a umožňují firmám maximalizovat investici do mobilních robotů.

Využívání kolaborativních mobilních robotů je stále relativně nový způsob vnitropodnikové přepravy a obvyklá otázka, kterou slyší dodavatelé od zákazníků, je „co s tím robotem vlastně můžu dělat?“. Mnoho společností totiž upřednostňuje automatizaci výrobních procesů, ale manipulace s výrobním materiálem a interní logistika je často prováděna manuálně s pomocí lidské síly, která tráví čas taháním vozíků z místa A do místa B. Kolaborativní autonomní roboty přitom dokážou tyto úkoly automatizovat. Navíc mají otevřené rozhraní, což znamená, že mohou být osazeny různými nadstavbovými moduly, které výrazně rozšiřují jejich možnosti. Aktuálně mezi nejběžnějšími aplikacemi AMR registrujeme tyto:

Policové systémy

Police slouží jsou často využívány k přepravě rozpracovaného materiálu mezi jednotlivými výrobními stanovišti, sklady nebo čistě ve skladové logistice. Policové moduly často slouží v polo-automatizovaných provozech, kdy pracovník přivolá mobilního robota prostřednictvím rozhraní či dedikovaného tlačítka, naloží robota materiálem a dalším stiskem tlačítka ho vyšle na místo určení. Policové systémy se také často využívají se zdvihovým mechanismem, takže robot dokáže vyzvednout a odložit na definovaných místech celý náklad automaticky.

Obr. 1: Nemocnice v jižním Dánsku využívá autonomní mobilní roboty pro přepravu krevních vzorků – personál ovládá robota s pomocí chytrých telefonů a po převzetí dodávky jej posílá za dalším úkolem
Obr. 1: Nemocnice v jižním Dánsku využívá autonomní mobilní roboty pro přepravu krevních vzorků – personál ovládá robota s pomocí chytrých telefonů a po převzetí dodávky jej posílá za dalším úkolem

Pásový dopravník

Mobilní roboty mohou být osazeny nadstavbovým modulem pásového dopravníku, takže může přepravovat výrobní položky mezi fixními pásovými dopravníky. Tuto aplikaci lze často spatřit v plně automatizovaných provozech, kde mobilní roboty přepravují materiál mezi výrobními linkami či mezi výrobní linkou a expedicí. Zde mobilní roboty slouží jako adaptabilní spojení mezi tradičními pásovými dopravníky a umožňují flexibilně přepravovat materiál mezi několika výrobními linkami.

Obr. 2: Autonomní mobilní robot v plně automatizovaném logistickém řešení v dánské firmě Kamstrup – robot vyzvedává a dodává rozpracované výrobky s pomocí nadstavbového pásového dopravníku
Obr. 2: Autonomní mobilní robot v plně automatizovaném logistickém řešení v dánské firmě Kamstrup – robot vyzvedává a dodává rozpracované výrobky s pomocí nadstavbového pásového dopravníku

Automatizovaný paletový vozík

V rámci vnitrofiremní logistiky leze často vidět mobilní roboty, které přepravují palety s využitím paletového vozíku. Mobilní robot dokáže lokalizovat daný paletový vozík a přepravit jej do cílové destinace zcela autonomně. Během této aplikace pracovníci pouze nakládají či vykládají palety z vozíku a šetří svůj čas.

Mobilní robotické rameno

Mobilní roboty mohou také poskytovat mobilitu robotickým ramenům, jež jsou využívána především ve skladové logistice, kde umožňují automatizovat opakované přemisťování produktů ze skladových regálů a jejich přepravu do cílových bodů a zpět. Tato aplikace je také zajímává např. v oblasti retailu, kde roboty vyzvedávají objednávky na různých lokacích a dodávají je do expedičního oddělení.

Bezpečnostní moduly

Speciální roli hrají mobilní roboty v kombinaci s bezpečnostními nadstavbovými moduly, které jsou využívány zejména v nemocnicích pro autonomní přepravu bezpečně zajištěných odběrů, léků a dalšího zdravotnického materiálu. Nemocnice bývají velmi rozlehlá zařízení, kde mobilní roboty dokáží ušetřit mnoho času a energie, jež pracovníci věnují manuální přepravě materiálu. Mobilní roboty jsou dnes schopny komunikovat s dveřními a výtahovými systémy, takže mohou přepravovat materiál prakticky bez zásahu člověka i na dlouhé vzdálenosti.

Všechny nadstavbové aplikační moduly AMR lze navíc modifikovat přesně podle specifických potřeb podniku. Například automobilka FORD ve Španělsku vybavila své mobilní roboty automatizovaným policovým systémem se 17 přihrádkami určenými pro materiál různé hmotnosti a velikosti. Aby se vyhnula lidským chybám, otevírání a zavírání jednotlivých polic opatřila automatizovaným systémem, takže operátor na každém pracovišti má přístup jen k tomu materiálu, který mu přísluší.

Jesper Sonne Thimsen Jesper Sonne Thimsen
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti Mobile Industrial Robots pro region CEE.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1