fb
IT Systems 5/2021 Logistika 8. 6. 2021 8:26

Firmy napříč odvětvími chtějí investovat do automatizace skladů, ale kapacity dodavatelů jsou omezené

Současný stav hospodářství nahrává automatizaci logistických a výrobních procesů. Podle studie Trendy v české logistice 2020 realizované spolkem SKLAD plánuje v letošním roce investovat do automatizace skladu až 76 % oslovených firem napříč různými odvětvími. Uvědomují si, že jedním z jejích přínosů může být vzdálená správa při krizových stavech. Mnoho dodavatelů tak zaznamenává nárůst poptávky po nových, komplexnějších projektech s prvky automatizace. Automatizační projekty ovšem chtějí zákazníci hned, bez ohledu na kapacity dodavatelů. Zavádění tak může přinášet rozdílné pohledy na straně zákazníka a dodavatele. Jak najít společnou řeč?

Automatizace z pohledu rychlosti dodávky

Automatizační projekty jsou náročné, mají svá specifika a vyžadují jasnou vizi. Ve většině případů se na nich podílí více dodavatelů poskytujících různé technologie, které je nutné integrovat v jeden funkční celek a zároveň je provázat na ostatní systémy zákazníka. Mimo jiné se zvyšují požadavky zákazníků na rychlost dodávky. „Očekávání jsou někdy nereálná v tom, jak rychle lze nové automatizační projekty připravit a uvést do provozu. I když se procesy stále zkracují a zrychlují, někdy zaznamenáváme ze strany zákazníků váhání a vyčkávání a pak je tlak na co nejrychlejší realizaci, často i v nereálných termínech,“ dodává k otázce času Zdeněk Bláha, prokurista a vedoucí oddělení Automatizace ve společnosti Blumenbecker Prag.

„Někteří zákazníci zatím nepřizpůsobili svá očekávání reálným možnostem dodavatelů a při plánování svých projektů počítají s dodacími lhůtami, které byly běžné ve standardní situaci před pandemií. To způsobuje problémy jak při realizaci naplánovaných projektů, tak při uzavírání obchodních smluv, protože dodací lhůta se pak stává jediným hlavním kritériem,“ komentuje rychlost dodávky také Karel Šprojcar, obchodní ředitel ve společnosti JK Logistika.

S tlakem na rychlost realizace zakázek v automatizaci pak mohou vznikat negativní doprovodné jevy. „Z globálního pohledu je určitě správné automatizovat, cesta zpět neexistuje. Často se ale setkáváme s tím, že klienti se rozhodují ukvapeně bez výhledu do budoucna. Mají pocit, že zaspali, protože všichni už automatizovali a oni ne, a chybí jim představa, jak by měl sklad vypadat za pět let,“ vidí jako jedno z úskalí rychlých projektů Pavel Kraus, výkonný ředitel společnosti LogTech, a uvádí další: „Jestliže jsou firmy donuceny k automatizaci a dlouho ji odkládaly, může se stát, že nemají zaměstnance, kteří by této oblasti rozuměli. Zároveň někdy důraz na rychlost přehluší i cenu, která tak přestává hrát velkou roli. Setkali jsme se s tím, že zákazník to chce hlavně rychle bez ohledu na to, jestli je projekt o 10 % dražší.“

Ani velcí zákazníci si nemohou být jisti dodávkou. Kapacity dodavatelů jsou podle společnosti LogTech přeplněné celosvětově a v mnoha případech si nejen odběratel vybírá dodavatele, ale i dodavatel vyhodnocuje, jestli chce projekt za daných podmínek realizovat.

Rostoucí nabídka a nové trendy ve skladových technologiích

Dnes se rovněž rozšiřuje konkurence v dodávaných technologiích. Například AGV systémy bez řidiče nebo roboty dodává mnoho firem a další přibývají – od start-upů až po zavedené firmy. Pro zákazníky je pak obtížné se v nabídce vyznat. „Automatizace představuje investici na několik let dopředu, proto doporučujeme firmě zvolit si spolehlivého partnera se silným servisním zázemím. Ve většině případů má zákazník základní představu, kterou společně konzultujeme, nebo navrhujeme zcela nový koncept na míru. Ne každá komplexní inovace ale může být vhodná pro daný sklad. Může se ukázat jako nejlepší zůstat při manuálním řešení, například změna layoutu a rozvržení regálů dokáže zvýšit kapacitu a výkon techniky. Stupeň automatizace, od asistenčních systémů přes autonomní vozíky až po plně automatizovaný sklad, je určen procesy zákazníka. V případě vhodnosti navrhujeme poloautomatizaci nebo úplnou automatizaci,“ vysvětluje Filip Šustek ze společnosti STILL ČR.

Doporučení – včasné plánování a pravidelné investice

Zástupci společností ze spolku SKLAD se shodují, že základem úspěchu ve všech zmiňovaných oblastech je včasné a důsledné plánování a postupné investování. „Vytíženost našich kolegů napříč dodavateli technologií je v posledních měsících opravdu výjimečná a je potřeba plánovat složitější projekty ve velkorysejším časovém horizontu,“ potvrzuje Jakub Klíma, Chief Sales Officer ve společnosti Aimtec.

Zdeněk Bláha z Blumenbecker Prag proto doporučuje: „Nečekejte na to, až začnou investovat všichni, což způsobí vyčerpání dostupných kapacit pro realizaci. Investujte postupně a pravidelně. To vám s nástupem konjunktury na trhu zajistí konkurenční náskok. Budete tak připraveni dříve než ostatní.“

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1