fb
IT Systems 4/2022 Logistika 13. 5. 2022 9:32

Čtyři typické omyly při nasazení mobilních robotů v logistice

Technologie autonomních mobil­ních robotů (AMR) a příslušenství (MRE) jsou relativně nové. Díky rychle rostoucí popularitě jsou AMR a MRE řešení pro mnoho lidí a podniků zajímavým konceptem, ale pokud dojde k reálnému nasazení, může dojít k nepo­cho­pe­ní a selhání celého projektu. Jedním z častých nedo­ro­zu­mě­ní je klíčová role mobilního robotického příslušenství v úspěšné realizaci zamýšlených automatizačních aplikací.

Pojďme se podívat na čtyři nejtypičtější omyly, kterých se dopouštějí organizace, jež se rozhodnou automatizovat svou interní logistiku.

1. Robotické nadstavby se vyřeší až po koupi vlastního robota

Koncept rychlé koupě robota a až poté uvažovat o nadstavbových řešeních může podminovat celý projekt a přinejlepším ho značně prodražit. Robot a konkrétní příslušenství by měly být výsledkem přesné představy o automatizační aplikaci. Pokud se příslušenství pořídí ad hoc, hrozí nekompatibilita s robotem či nevhodnost pro danou aplikaci, které vyústí v dodatečné náklady. Proto je důležité před vlastní koupí pečlivě zvážit obě komponenty – stejně jako se například plánuje robotické rameno a koncový nástroj.

V prvé řadě je tak nutné se zajímat o to, jaké příslušenství je dos­tup­né pro aplikaci, kterou chceme automatizovat. Jaké funkčnosti by mělo obsahovat a zda je kompatibilní s mobilním robotem, z pohledu hardwaru tak i softwaru. A nakonec zda uvažované příslušenství splňuje bezpečnostní požadavky kolaborativní robotiky, pokud bude pracovat v bezprostřední blízkosti zaměstnanců.

2. Vývoj vlastního příslušenství je snazší a levnější

Řada zákazníků z regionů s bohatou kutilskou tradicí, kam typicky patří mnohé středoevropské země, mnohdy začínají s tím, že si na zakoupeného robota vyvinou vlastní nadstavbu, aby ušetřily čas i náklady. Nicméně opak je pravdou: profesionální příslušenství představuje integrovanou hardwarovou a softwarovou část splňující řadu funkčních a bezpečnostních požadavků. Odladění takovéhoto systému a nastavení kompatibility s robotem není laciné ani rychlé.

Kromě toho příslušenství ve stylu do-it-yourself (DIY) je zpravidla určeno pro jeden konkrétní pracovní úkol, kdežto profesionální nadstavby lze používat pro více různých aplikací. A nakonec uvedení do provozu je dnes rutinní a snadné a samotný provoz bývá spolehlivější.

3. Ke zvýšení nosnosti je třeba koupit většího robota

Pokud před několika lety došlo ke změně logistické aplikace a bylo nutné zvýšit nosnost, podniky musely koupit dalšího, většího mobilního robota. Avšak současné moderní příslušenství přináší možnost zvýšit hmotnost převáženého nákladu se stejným robotem. Například roboty s nosností 500 či 600 kg dokáží s nadstavbovými řešeními převážet až 800 kg a podobně roboty s nosností 1 000 či 1 350 kg jsou dnes schopny převážet náklad až 1 500 kg těžký. To podnikům nabízí novou flexibilitu a nižší náklady, když nemusejí pořizovat dalšího robota.

4. AMR a MRE jsou pouze pro velké firmy

Ještě před 10 lety toto mohla být pravda, ale technologie mobilních robotů se zpřístupnily menším a středním organizacím, které tak mohou využívat stejných výhod efektivity interní logistiky, ergonomie a pracovní bezpečnosti jako velké firmy. Náklady na mobilní robotiku včetně softwaru a periferií díky pokračující standardizaci poklesly, a naopak s rostoucím portfoliem příslušenství vzrostla jejich využitelnost v celé řadě logistických aplikací. Nasazení a ovládání aplikací je díky softwaru, jako je náš ROEQ Assist, snazší než kdy dříve, takže není potřeba drahých externích technických pracovníků k jejich zprovoznění. Objevuje se stále více zájemců o mobilní robotiku ze sektoru SMB a tento trend bude dále pokračovat.

Aktuální dramatické změny v prostředí globálních dodavatelských řetězců povedou k tlaku na efektivitu a automatizaci procesů vnitřní logistiky. Demokratizace mobilní robotiky zpřístupňuje automatizaci stále většímu množství podniků a organizací. Zejména firmy, které jsou v automatizaci nováčky, by měly pečlivě zvážit výše zmíněné parametry, aby jejich projekty skončily úspěchem a generovaly trvalé přínosy.

Michael E. Hansen Michael E. Hansen
Autor článku je výkonným ředitelem společnosti ROEQ.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1